Vuokratun huoneiston edelleenluovutus

Pääsääntöisesti vuokratussa huoneistossa asuu vuokrasopimuksen allekirjoittanut vuokralainen.

Joskus kuitenkin saattaa tulla tilanne, että huoneisto luovutetaan kolmannen henkilön käyttöön. On vuokranantajan ja vuokralaisen etu tietää ja erottaa erilaiset tilanteet toisistaan turhien väärinymmärrysten syntymiseksi.

Alivuokraus

Alivuokrauksesta on kyse, kun vuokralainen luovuttaa vain osan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta eli vuokraa vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen ottaa vuokraamaansa huoneistoon toisen asukkaan ja he tekevät keskenään vuokrasopimuksen. Alkuperäinen vuokranantaja ei ole tämän vuokrasopimuksen osapuoli.

Vuokralainen saa ottaa hallitsemaan huoneistoon alivuokralaisen ilman vuokranantajan lupaa, mikäli alivuokrauksesta ai aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa. Alivuokrausta ei voida pätevästi kieltää asuinhuoneiston vuokrasopimuksissa.

Alivuokrasuhteessa päävuokralainen toimii siis vuokranantajana. Päävuokralainen vastaa huoneiston omistajalle alivuokralaisensa tekemisistä, kuten mahdollisista vahingoista.

Alivuokrausta koskevan säännöksen perusajatus on, että alivuokranantaja ja alivuokralainen jakavat huoneiston hallinnan. Näin ollen sellaiseen vuokrasuhteeseen, jossa alivuokranantaja ei itse pidä osaakaan huoneistosta välittömästi hallinnassaan eikä käytä huoneistoa, ei voida soveltaa alivuokrausta koskevia säännöksiä.

Jälleenvuokraus

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut vuokraa koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle vuokralaiselleen. Vuokralaisella ei ole ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa oikeutta jälleenvuokrata koko huoneistoa.

Jälleenvuokrauksessa ensivuokralainen luovuttaa huoneiston kokonaan jälleenvuokralaisen hallintaan. Jos ensivuokralainen pitää hallinnassaan osan huoneistosta, kyseessä on alivuokrasuhde eikä jälleenvuokrasuhde.

Jälleenvuokraustilanteissa syntyy kaksi sopimussuhdetta, ensivuokrasuhde ja jälleenvuokrasuhde. Ensivuokralainen on sopijapuolena molemmissa vuokrasuhteissa. Sen sijaan ensivuokrasuhteen vuokranantaja ja jälleenvuokralainen eivät ole keskenään sopimussuhteessa.

Vuokranantajan asemaan jälleenvuokrauksella on merkitystä erityisesti irtisanomis- ja purkamistilanteissa. Vuokranantajan tulee tehdä ilmoitus irtisanomisesta taikka purkamisesta vuokralaiselle, että jälleenvuokralaiselle.

Väliaikainen luovuttaminen

Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla. Hyväksyttävä peruste on esimerkiksi asevelvollisuuden suorittaminen toisella paikkakunnalla.

Vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta ilmoitettava asiasta kirjallisesti vuokranantajalle. Vuokranantaja voi perustellusta syystä vastustaa luovutusta. Perusteltu syy voi liittyä luovutuksensaajan henkilöön. Pätevä vastustamisen peruste on esimerkiksi se, jos vuokranantajalla on perusteltu syy jo etukäteen olettaa, että luovutuksensaajan käyttäytyminen oikeuttaisi vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen. Jos vuokranantaja haluaa vastustaa vuokralaisen ilmoittamaa luovutusta, on vuokranantajan saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimen tutkittavaksi 14 päivän kuluessa vuokralaisen ilmoituksen saatuaan.

Airbnb

Airbnb on huoneiston lyhytaikaista vuokrausta, jossa luovutetaan koko huoneisto tai sen osa toisen käytettäväksi. Lyhytaikainen vuokraus voi olla osakkeenomistajan tai vuokralaisen harjoittamaa vuokraustoimintaa.  Vuokralaisen vuokratessa huoneistoa airbnb:n kautta tulee vuokralaisen huolehtia siitä, että vuokralaisella on vuokranantajan lupa jälleenvuokraukseen. Alivuokraus airbnb:n kautta on sallittua eikä sitä voida kieltää vuokrasopimuksessa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

huoneistoa hoidetaan huonosti

17.2.2023

Vuokrasopimuksen voi purkaa, jos huoneistoa hoidetaan huonosti

Jos vuokralainen hoitaa asuntoa huonosti, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Huoneiston huolelliseen hoitamiseen voidaan katsoa kuuluvan ainakin huoneiston tavanomainen puhtaanapito ja sen siivoaminen. Suuri tavaramäärä asunnossa vaikeuttaa siivousta ja on paloturvallisuusriski.

Tilaajille

osakkaan maksukyvyttömyys

27.3.2023

Kuinka toimia osakkaan ollessa maksukyvytön?

Kotitalouksien maksuvaikeudet ovat lisääntyneet inflaation kiihtymisen ja korkojen nousun myötä. Asunto-osakeyhtiöissä tämä ilmenee kasvavina vastikerästeinä. Taloyhtiö voi yrittää periä vastiketta osakkaalta, ja jos se ei onnistu, yhtiö voi ottaa huoneiston hallintaansa.

Tilaajille

esteettömyyttä parantaviin muutoksiin

2.1.2023

Osakkeenomistaja voi parantaa esteettömyyttä

Asuinrakennusten korjaamisessa tulee huomioida esteettömyys. Taloyhtiöllä ei ole automaattista velvollisuutta muutosten teettämiseen vastikevaroin. Osakkeenomistaja voi parantaa huoneiston ja rakennuksen esteettömyyttä myös omalla kustannuksellaan.

Tilaajille

osakas muutostöitä

30.1.2023

Osakas tekee muutostöitä ilman lupaa, mitä tehdä?

Osakkaalla on laaja muutostyöoikeus hallitsemassaan huoneistossa. Muutostöistä tulee kuitenkin tehdä ilmoitus hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan omistamaan kiinteistön osaan. Mitä tehdä jos osakas aloittaa muutostyöt ilman ilmoitusta?

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti