pykäläviisaus

Uusimmat artikkelit

9.4.2019

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesta kunnossapitovastuunjaosta poikkeaminen

Asunto-osakeyhtiölaki sisältää säännökset yhtiön ja osakkeenomistajan välisestä kunnossapitovastuunjaosta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan lain säännöksiä sovelletaan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Lain mukaisesta vastuunjaosta poikkeaminen on mahdollista yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä.

14.3.2019

Sähköinen maailma myös asuntojen omistukseen

Laki huoneistotietojärjestelmästä astui voimaan 1.1.2019. Käytännössä se tarkoittaa asunto-osakeyhtiöiden osalta sitä, että niiden osakeluetteloiden ylläpito siirtyy hiljalleen Maanmittauslaitokselle. Osakkaille muutos näkyy selkeimmin luopumisena paperisesta osakekirjasta.

4.3.2019

Milloin tarvitaan määräenemmistöpäätös?

Yhtiökokouskausi on pian käsillä. Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti enemmistöpäätöksinä. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

24.1.2019

Hallituksen valinta

Vielä sää tuntuu kovin talviselta, mutta kevät on jo nurkan takana. Kevät tarkoittaa yhtiökokousten aikaa ja yksi yhtiökokouksen tärkeimmistä päätöksisitä on hallituksen valinta. On syytä kerrata hallituksen valintaan liittyvät säännöt.

19.12.2018

Digivälineet taloyhtiön päätöksenteon apuna

Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvaa päätösvaltaa yhtiökokouksessa, jolla perinteisesti tarkoitetaan kokousta, jossa osakkeenomistajat ovat fyysisesti yhtäaikaisesti läsnä. Digivälineet tuovat eräissä suhteissa helpotusta yhtiön päätöksentekoon. Päätös yhtiökokousta pitämättä Lain mukaan osakkeenomistajat voivat päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta yhtiökokousta pitämättä, kun he ovat päätöksestä yksimielisiä.

19.12.2018

Vältä riidat vuokrakodin alku- ja lopputarkastuksella

Yleisimmät erimielisyydet vuokrasuhteen päättyessä koskevat huoneiston kuntoa ja loppusiivouksen tasoa. Vuokralaisella ja vuokranantajalla saattaa olla erilainen käsitys siitä, missä kunnossa asunto on alun perin ollut. Useimmat riidat voitaisiin välttää vuokra-asunnon huolellisella alku- ja lopputarkastuksella.

23.11.2018

Vesikaton peruskorjaus tulossa – huomioi ainakin nämä seikat

Vesikaton uusiminen tai peruskorjaus kuuluu laajuutensa puolesta eittämättä taloyhtiön korjaushankkeiden ylimpään kastiin. Kyse on merkittävästä hankkeesta, johon kannattaa valmistautua huolella. Suunnitelmallista kiinteistönpitoa harjoittavassa taloyhtiössä korjaustarpeesta ollaan tietoisia jo hyvän aikaa ennen konkreettisiin toimiin ryhtymistä – kiitos aktiivisen kiinteistön ja rakennusten kunnon seurannan, jossa rakennuksen kuntoa seurataan säännöllisesti ja teetetään tarvittaessa alan asiantuntijalla kuntoarvio tai kuntotutkimus.

9.10.2018

Hallintaanotetun huoneiston vuokraaminen

Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan tilannetta, jossa osakkeenomistaja menettää huoneiston hallinnan yhtiölle ja yhtiölle syntyy velvollisuus vuokrata huoneisto. Hallintaanottomenettely on sanktio osakkeenomistajan asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjen velvollisuuksien rikkomisesta. Säännös laissa on tyhjentävä eikä hallintaanottoa voida käyttää muissa kuin laissa säädetyissä tilanteissa.

10.9.2018

Kimppakämpän vuokraus

Muuttaminen kimppakämppään yhdessä kaverin kanssa voi olla monelle nuorelle mieluinen vaihtoehto. Vuokranantaja puolestaan voi saada ison asunnon vuokrattua helpommin useammalle henkilölle. Kimppakämppää vuokratessa on kuitenkin syytä huomioida muutamia seikkoja.

10.9.2018

Eroon terveyshaittaa aiheuttavasta melusta

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttäväksi tai häiritseväksi. Kun on kuuntelemassa suosikkibändiään, väliaikaiset kuulolle vaarallisetkaan desibelit eivät tunnu häiritseviltä. Kotiin haluamme kuitenkin hiljaisemman ääniympäristön.

21.6.2018

Pienen asunto-osakeyhtiön suuret kysymykset

Pienessä asunto-osakeyhtiössä hallituksen jäsenellä tai mahdollisella isännöitsijällä voi asioiden käsittelyn yhteydessä herätä kysymys, eroaako asian käsittely jotenkin pääsäännöistä sen vuoksi että yhtiö on pieni. Monessa pienessä yhtiössä on myös käytössä oma lempiperusteluni: ”meillä nyt ollaan aina tehty näin”. Tähän joutuu muistuttamaan, että pieneen asunto-osakeyhtiöön sovelletaan sitä ihan samaa asunto-osakeyhtiölakia kuin 150 huoneistoa käsittävään, monesta rakennuksesta […]

21.6.2018

Taloyhtiö remontoi – onko vuokralainen oikeutettu vuokranalennukseen?

Vuokralaisella on oikeus saada joko vuokraa alennetuksi tai kokonaan vapautus vuokran maksamisesta siltä ajalta, kun asunto ei ole käyttökunnossa. Vuokranmaksusta vapautumisesta tai vuokranalennuksesta täytyy kuitenkin aina sopia vuokranantajan kanssa. Kiinteistön hyvä kunnossapito edellyttää, että rakennusta korjataan aika ajoin.