Vuokran korottaminen

Vuokraa voi korottaa vuokrasuhteen aikana ilman erillistä sopimista vain, jos korotusta koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksessa on sovittava sekä vuokran korotuksen perusteesta että voimaantulopäivästä.

Vuokranantajalla ei ole lakiin perustuvaa yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana, vaan mahdollisuudesta korotukseen tulisi sopia jo vuokrasopimuksessa. Vuokrankorotuksesta voidaan sopia melko vapaasti, kunhan korotusperuste on riittävän yksilöity ja molemmille osapuolille kohtuullinen. Esimerkiksi yleinen vuokratason nousu ei ole riittävän yksilöity peruste vuokrankorotukselle. Yleisimmin käytettyjä korotusehtoja ovat prosentuaalinen, euromääräinen tai indeksiin sidottu korotus.

Indeksikorotuksessa vuokrankorotus sidotaan johonkin yleisesti käytössä olevaan indeksiin, kuten elinkustannusindeksiin tai kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin. Indeksikorotus lasketaan siten, että indeksin pisteluvuista lasketaan edellisen korotuksen jälkeen tapahtunut prosentuaalinen muutos ja vuokraa tarkistetaan tällä prosenttimäärällä. Jos haluaa varmistaa, että vuokra ei indeksiehdon myötä laske, kannattaa vuokrasopimuksessa sopia vuokrankorotuksesta eikä vuokrantarkistuksesta.

Vuokrankorotuksesta ja sen voimaantulopäivästä on hyvä ilmoittaa vuokralaiselle, mieluiten kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Ilmoitus kannattaa tehdä myös siinä tapauksessa, että vuokrankorotuksen peruste ja voimaantulopäivä on määritetty sopimuksessa selvästi ja vuokralainen pystyisi korottamaan vuokraa omatoimisesti tämän mukaisesti.

Jos vuokrankorotuksesta ei ole sovittu vuokrasopimuksessa, vuokranantaja voi pyrkiä muuttamaan vuokraa sopimalla asiasta vuokralaisen kanssa. Hyvän vuokratavan mukaan neuvottelut vuokrankorotuksesta on aloitettava viimeistään kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotuksen pitää olla kohtuullinen ja korotetun vuokran vastata asunnon vuokra-arvoa. Vain poikkeustapauksessa vuosittainen korotus voi olla yli 15 prosenttia. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Irtisanomisen yhteydessä on hyvä tällöin ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua ja milloin muutos on viimeistään hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi. Hyväksymisajan tulisi päättyä vasta kuukausi ennen irtisanomisajan päättymistä.

Käytä pelisilmää

Vaikka vuokranantaja olisikin sopimuksen mukaan oikeutettu vuokrankorotukseen, kannattaa korotusta silti harkita huolellisesti ja ottaa huomioon vuokramarkkinoiden tilanne. Jos vuokrankorotus saa vuokralaisen irtisanomaan sopimuksensa, korotuksen tuomat lisäeurot muuttuvat helposti tyhjiksi kuukausiksi. Jos vuokrankorotuksen jättää jonakin vuonna tekemättä, myös siitä kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle – palkkioksi tällaisesta ilmoituksesta voi saada tyytyväisen ja sitoutuneen vuokralaisen.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

2.8.2017

Ennätyksellinen luottohäiriöiden määrä heijastuu vuokranmaksuun

Luottohäiriöiden ennätyskorkea määrä näkyy myös vuokranmaksussa. Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa vuokranmaksu takkuilee tai vuokra jää kokonaan maksamatta. Tällöin vuokranantajan kannattaa ripeästi puuttua asiaan.

8.12.2017

Yksityiset vuokranantajat asuntomarkkinoiden joustavimpia – verotus estää toiminnan laajentumista

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus osoittaa, että yksityiset vuokranantajat ovat asuntomarkkinoiden joustavin ja maltillisin toimija vuokrankorotuksissa. Vain 16 prosenttia yksityisistä vuokranantajista korottaa vuokraa vuosittain. Vuokratuloihin kohdistuva pääomatulovero koetaan kireäksi ja esteenä uusien asuntojen hankinnalle.

26.11.2019

Vuokranantaja – näin teet vuokrankorotuksen oikein

Vuodenvaihde on yleinen hetki tarkistaa asunnon vuokraa. Mutta miten korotus tehdään lain ja hyvän vuokratavan mukaan? Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah kertaa vuokrankorottamisen pelisäännöt.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti