Voiko osakas saada hyvitystä jo tekemästään kylpyhuoneremontista linjasaneerauksen yhteydessä?

Kiinteistöposti: Osakkeenomistaja voi säästyä linjasaneerauksen yhteydessä uudelta remontilta omassa huoneistossaan. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:ssä on ns. hyvityssäännös, joka on olemassa niitä tilanteita varten, joissa aiempi taloyhtiössä tehty työ voidaan hyödyntää osana yhtiön saneeraushanketta.

Hyvityssäännöksessä määritetään, millä edellytyksillä aiemmin tehty remontti voidaan hyödyntää ja kuinka aiemman remontin teettänyttä osakkeenomistajaa taloudellisesti kompensoidaan yhtiölle syntyvästä säästöstä.

Saadakseen hyvitystä (rahoitusvastikealennusta) osakkeenomistajan tulee olla aktiivinen ja vaatia sitä. Taloyhtiöllä ei ole velvollisuutta oma-aloitteisesti selvittää, miten eri huoneistoissa aiemmin tehdyt työt voidaan hyödyntää yhtiön suunnitteleman saneeraustyön yhteydessä.

Ehtojen pitää täyttyä

Hyvitystä voi saada seuraavin ehdoin:
1. Aiempi työ on taloyhtiön hyödynnettävissä
2. Aiemmasta työstä syntyy yhtiölle säästöä
3. Aiempi työ on toteutettu taloyhtiön ulkopuolisilla varoilla
4. Aiempi työ on sama kuin minkä taloyhtiö toteuttaa

Osakkaan on näytettävä mainitut hyvityksen edellytykset toteen. Tämä tapahtuu osoittamalla asianmukaisin dokumentein, miten osakkaan oma remontti toteutettiin ja valvottiin.
Hyvityspäätöksen tekee yhtiökokous enemmistöpäätöksellä. Yhtiökokous päättää hyvitysperiaatteen noudattamisesta ja valtuuttaa samalla yhtiön hallituksen suorittamaan hyvitysten tarkan määrän laskennan.

Hyvityksen määrästä tehdään aina ikävähennys: Mitä vanhempi osakkaan tekemä remontti on, sitä pienempi on osakkaalle sen johdosta tuleva hyvitys. Rakenteiden tekninen käyttöikä on yleensä ikävähennyksen laskentaperuste.

Hyvityssääntelyn heikkous on, ettei laissa tai sen esitöissä oteta tarkasti kantaa hyvityksen käytännön toteuttamiseen. Hyvitystilanteet ovat alttiita myös henkilöerimielisyyksille.

Valmisteltavana olevan asunto-osakeyhtiölain muutospaketin hyvityssääntelyyn on esitetty Kiinteistöpostin tietojen mukaan korjausehdotuksia, joilla osakkeenomistajan oikeutta hyvitykseen pyrittäisiin selventämään ja mahdollisesti myös rajaamaan. Säädösmuutoksilla olisi mahdollista mm. säätää määräajasta, johon mennessä hyvitystä on vaadittava sekä ottaa käyttöön ohjeluontoinen esimerkki hyvityslaskelmasta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

18.7.2016

Vastaako vian korjauksesta taloyhtiö vai osakas? 5 hankalaa tulkintatilannetta

Kun asunto-osakeyhtiön huoneistossa menee jotain rikki, vian korjaamisesta vastaa joko osakas tai taloyhtiö. Vastuunjako menee lain mukaan niin, että osakas vastaa huoneiston sisäosien kunnossapidosta, kun taas yhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät (mm. ilmanvaihto).

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

1.7.2015

Osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuu asunto-osakeyhtiössä

Vahingonkorvausvastuu tarkoittaa sananmukaisesti korvausvastuuta jostakin aiheutetusta vahingosta. Asunto-osakeyhtiössä korvattavat vahingot voivat ilmetä esimerkiksi aiheutuneiden korjauskustannusten muodossa. Vahingonkorvausvastuun syntymisen yleinen edellytys on tuottamus, jolla viitataan vahingonaiheuttajan huolimattomuuteen tai tahallisuuteen.

13.6.2016

Äänestys yhtiökokouksessa

Taloyhtiön yhtiökokouspäätöksissä pääsääntö on yksimielisyys. Yksimielinen päätös syntyy useimmiten niin, että hallituksen päätösehdotukselle ei esitetä kokouksessa vaihtoehtoja eikä sitä vastusteta ja kokouksen puheenjohtaja toteaa päätöksen syntyneeksi hallituksen esityksen mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, eli samassa asiassa esitetään useampi päätösvaihtoehto, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, on järjestettävä äänestys.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti