Mitä tietoja vuokralaisehdokkaalta saa kysyä?

Vuokranantajan intressissä on saada vuokralaisehdokas kertomaan tietoja, joiden perusteella pystyisi arvioimaan, onko kyseessä hyvä vuokralainen. Lainsäädäntö asettaa kuitenkin tietyt rajat sille, millaisia tietoja vuokralaisehdokkaalta voi yleensäkään pyytää.

Henkilötietojen käsittelyyn tulee soveltaa yleislakina henkilötietolakia, kun yksityishenkilön harjoittama vuokraustoiminta ei ole enää pienimuotoista eli vuokranantajaan sovelletaan elinkeinotoimintaa koskevia säännöksiä. Yleensä toimintaa ei katsota enää pienimuotoiseksi, kun vuokrattavana on vähintään 4 asuntoa. Vaikka toiminta katsottaisiinkin pienimuotoiseksi, tulee myös tällöin ottaa huomioon vuokralaisen yksityisyydensuoja. Henkilötietolain mukaisesti henkilötietoja tulee käsitellä laillisesti, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on alun perin vuokralaiselta kerätty. Vuokralaisista kerätyt tiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka johdosta mm. henkilötietojen riittävästä suojaamisesta on huolehdittava lain osoittamalla tavalla.

Henkilötietolakia täydentävänä ohjeistuksena on vuonna 2011 julkaistu tietosuojavaltuutetun hyväksymä vuokrauksen tietosuojaohje. Ohjeen tarkoituksena olisi antaa tarkemmat suuntaviivat sille, mitä tietoja on perusteltua kerätä vuokralaiselta ja mitkä tiedot voidaan katsoa tarpeelliseksi varmentaessa vuokralaisen henkilöllisyys, maksukyky sekä huoneiston huolellinen hoito.

Henkilötiedot

Vuokralaiselta saa kysyä huoneistoon asumaan tulevien henkilötiedot, eli käytännössä henkilötunnuksen, jota tarvitaan ensinnäkin henkilön yksilöinnin varmistamiseen. Henkilötunnuksen avulla vuokranantajan on suositeltavaa myös tarkastaa vuokralaisehdokkaan luottotiedot luottotietolain mukaisesti ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Tähän toimenpiteeseen ei tarvita erikseen vuokralaisen suostumusta. Mikäli luottotietoja tarkastetaan vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, tämä on mahdollista vain saamalla suostumus vuokralaiselta tai perinnän suunnittelua varten. Henkilötunnusta ei ole katsottu tarpeellisiksi pyytää huoneistoon muuttavilta lapsilta, vaan heidän osaltaan syntymävuosi on katsottu riittäväksi tiedoksi.

Rikosrekisterimerkinnät

Rikosrekisterimerkinnät ovat salassa pidettäviä tietoja, eikä niitä saa luovuttaa kuin tietyissä rikosrekisterilain osoittamissa tilanteissa. Vuokranantajalla ei ole mahdollisuutta saada tietoa vuokralaisehdokkaan mahdollisista rikosrekisterimerkinnöistä.

Tulot sekä palkkatodistus

Mahdollista on kysyä myös vuokrasuhteesta vastuullisina olevien henkilöiden tulot. Ohjeen mukaisesti sallittua on kysyä myös palkkakuittia tai todistusta esimerkiksi eläkkeen tai ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen määrästä, jolla pyritään varmistumaan vuokralaisen maksukyvystä. Ohjeen mukaisesti nämä palkkatodistukset olisi kuitenkin mahdollista pyytää vuokralaiselta vasta lopullisen päätöksenteon tueksi, jolla käytännössä varmennettaisiin se, että vuokralaisehdokkaan ilmoittamat palkkatiedot pitävät paikkansa.

Muut tiedot

Ohjeessa esitetyn kannan mukaisesti muiden kuin edellä mainittujen tietojen kerääminen olisi sallittua, mikäli vuokralaisehdokas näitä tietoja tai asiakirjoja oma-aloitteisesti esittää. Näin ollen esimerkiksi edellisen vuokranantajan näkemys vuokralaisen kyvyistä huolehtia vuokranmaksusta ja huoneiston huolellisesta hoidosta jäisi sen varaan, että vuokralainen oma-aloitteisesti tarjoaisi suosituskirjettä edelliseltä vuokranantajalta. Näkemyksemme mukaisesti vuokranantajalla kuitenkin on oikeus pyytää tällaista suosituskirjettä vuokralaisehdokkaalta, sillä kyseessä on kuitenkin merkittävän omaisuuden käyttöoikeuden luovuttaminen ja suositusten pyytäminen on mahdollista jo monessa muussakin toiminnassa, kuten työnhaussa. Tämä suosituskirje toimii samalla myös valttikorttina hyvälle vuokralaiselle uuden asunnon etsinnässä. Suosittelemmekin vuokranantajia ottamaan käyttöön suosituskirjeen laatimisen pois lähteville vuokralaisille ja tällä keinoin tuomaan vuokramarkkinoille laajemmin käyttöön toivotun uudistuksen. Mallia suosituskirjeen laatimiseen saa esimerkiksi Suomen Vuokranantajien jäsensivuilta.

Avoimella keskustelulla paras lopputulos

Keskustelu vuokralaisehdokkaan kanssa ei ole tietenkään kiellettyä ja suosittelemmekin kysymysten kautta johdattelemaan vuokralaista kertomaan itse omasta tilanteestaan ja asunnon tarpeesta. Asiattomien, vuokrasuhteeseen liittymättömien seikkojen kysyminen ei tietenkään ole hyväksyttävää. Esimerkiksi uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät seikat eivät vaikuta vuokralaisen kykyyn hoitaa velvoitteensa vuokralaisena, eikä tällaisten kysymysten esittäminen ole perusteltua.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

4.3.2022

Aurinkosähköjärjestelmien laatuvertailu kannattaa

Aurinkosähkön pientuotanto on Suomessa noin kolminkertaistunut vuodesta 2018. Innostus omaan pientuotantoon on näkynyt ennen kaikkea omakotitalojen katoilla, mutta nyt kiinnostus lisääntyy myös taloyhtiöissä. Monet sähköverkkoyhtiöt tarjoavat taloyhtiöille hyvityslaskentaa, ja vuonna 2023 palvelu on saatavilla koko Suomessa juuri toimintansa aloittaneen Fingrid Datahub Oy:n keskitetyn tiedonvaihtopalvelun ansiosta.

7.12.2021

Kaupallinen yhteistyö

Parempaa tietoturvaa ja sujuvuutta kotiverkkoon – pistä kodin WiFi kuntoon helpoilla nikseillä

Sinullakin on kodissasi varmasti useita eri laitteita, joihin on tallennettuna henkilökohtaisia tietojasi: maksukorttitietoja, henkilötietoja ja tietenkin salasanat ja tunnukset, joilla pääset sisään käyttämiisi palveluihin. Jos kotiverkko ja siihen kytkettyjen laitteiden tietoturva ei ole ajan tasalla, saattaa pääsy näihin tietoihin aueta netissä liikkuville hämäräveijareille. Onneksi jo muutamalla suhteellisen yksinkertaisella keinolla digikonnien metkuja voi huomattavasti hankaloittaa.

DNA

23.3.2022

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus mahdollistaisi alle 30-neliöisen pihasaunan tai varaston rakentamisen ilman lupaa

Hallitus on sopinut maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta. Eduskuntaan viedään syksyllä esitys, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Uusi laki määrittää seuraavat vuosikymmenet, miten Suomessa rakennetaan ja miten alueidemme käyttöä suunnitellaan.

23.11.2021

Kaupallinen yhteistyö

Rakennusfirma, joka saa asiakkailtaan kiitosta tarjousvaiheesta alkaen – ”Meille on tärkeää, että asiakas tietää mitä tilaa”

Priimatyö Oy on kiinteistöjen märkätiloihin erikoistunut rakennusalan yritys, joka toimii Oulun ja Tampereen seudulla. Priimatyö Oy toimittaa asiakkailleen läpinäkyvästi hinnoiteltuja ja laadukkaasti toteutettuja kylpyhuoneita, saunoja sekä muita märkätiloja. Asiakkaat kuvailevat palvelua sanoilla: laadukas, asiantunteva, tarkka, ahkera, ystävällinen ja rehellinen.

Priimatyö Oy

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti