Kiinteistöosakeyhtiöllä on 1.7. alkaen ilmoitusvelvollisuus tosiasiallisista edunsaajistaan

Heinäkuusta 2019 alkaen kiinteistöosakeyhtiöiden täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus kiinteistöosakeyhtiössä tai vastaava ääniosuus yhtiössä. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään myös luonnollista henkilöä, joka muulla tavoin (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella) käyttää tosiasiallisesti määräysvaltaa kiinteistöosakeyhtiössä.

Kiinteistöosakeyhtiön on pidettävä tosiasiallisista edunsaajistaan luetteloa. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelo on laadittava viivytyksettä kiinteistöosakeyhtiön perustamisen jälkeen ja sitä on pidettävä luotettavalla tavalla. Tiedot on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle merkittäväksi kaupparekisteriin.

Mikäli kukaan ei omista yli 25 prosenttia kiinteistöosakeyhtiöön osakkeista, yhtiön tulee ilmoittaa, että sillä ei ole edunsaajia. Tällöin PRH merkitsee kaupparekisteriin osakeyhtiön edunsaajiksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Uusien yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat ilmoitetaan perustamisilmoituksen yhteydessä. Vanhojen yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa ja ilmoittaminen on maksutonta.

Asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta

Asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä vastaavaa ilmoitusta kaupparekisteriin ei edellytetä. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Yhtiön johtoa koskevat kaupparekisteritiedot tulee jatkossakin aina pitää ajan tasalla. Yhtiön ei siis kuitenkaan tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajistaan PRH:lle.

Rahanpesulain mukaisesti yhtiöiden on kuitenkin pidettävä luetteloa hallituksen jäsenistään tosiasiallisina edunsaajina. Luetteloon tulee merkitä hallituksen jäsenten nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelon voi pyytää esitettäväksi esimerkiksi luottolaitos tai vakuutusyhtiö.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

pistorasiat

9.8.2022

Maadoittamattomat pistorasiat jäävät historiaan

Maadoittamattomien pistorasioiden lisääminen vanhoihin rakennuksiin ei ole enää sallittua ensi vuoden alusta alkaen. Ennen 1990-lukua valmistuneissa rakennuksissa on yhä paljon maadoittamattomia pistorasioita. Pistorasiat kannattaa uusia remontin yhteydessä.

8.4.2022

Kompostoinnista tulee jatkossa ilmoittaa ja sitä valvotaan tarkastuskäynneillä

EU:n jätesäädöspaketin keskeisenä tavoitteena on vähentää jätteen määrää sekä lisätä uudelleenkäyttöä ja biojätteen kierrätysastetta. Suomi pyrkii tavoitteeseen muun muassa jätelakiin kirjatulla kotikompostoinnin ilmoitusvelvollisuudella. – Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen on ilmoitettava kompostoinnistaan jätehuoltoviranomaiselle, jäteasiainpäällikkö Christine Perjala Uudenmaan jätelautakunnasta kertoo Itäväylä-lehdelle.

osakas muutostöitä

30.1.2023

Osakas tekee muutostöitä ilman lupaa, mitä tehdä?

Osakkaalla on laaja muutostyöoikeus hallitsemassaan huoneistossa. Muutostöistä tulee kuitenkin tehdä ilmoitus hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan omistamaan kiinteistön osaan. Mitä tehdä jos osakas aloittaa muutostyöt ilman ilmoitusta?

Tilaajille

30.3.2022

OP: Ukrainan sota näkyy notkahduksena asuntokaupassa ja haetuissa lainoissa

OP:lta haettujen uusien asuntolainojen määrä on viikosta 8 alkaen notkahtanut alaspäin viikkotasolla noin 25 prosenttia verrattuna vuoden 2021 ennätyskoviin lukemiin. Viimeisen viiden vuoden tarkastelujaksolla haettujen asuntolainojen määrä on kuitenkin helmi-maaliskuussa pysytellyt vuosien 2018–2020 tasolla. – Sodan aiheuttama tilanne on verrattavissa koronapandemian alkuun, jolloin asuntokauppa hidastui mutta elpyi nopeasti, kun epävarmuus tilanteesta hälveni.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti