Kiinteistöosakeyhtiöllä on 1.7. alkaen ilmoitusvelvollisuus tosiasiallisista edunsaajistaan

Heinäkuusta 2019 alkaen kiinteistöosakeyhtiöiden täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus tosiasiallisista edunsaajistaan. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus kiinteistöosakeyhtiössä tai vastaava ääniosuus yhtiössä. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään myös luonnollista henkilöä, joka muulla tavoin (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella) käyttää tosiasiallisesti määräysvaltaa kiinteistöosakeyhtiössä.

Kiinteistöosakeyhtiön on pidettävä tosiasiallisista edunsaajistaan luetteloa. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelo on laadittava viivytyksettä kiinteistöosakeyhtiön perustamisen jälkeen ja sitä on pidettävä luotettavalla tavalla. Tiedot on ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle merkittäväksi kaupparekisteriin.

Mikäli kukaan ei omista yli 25 prosenttia kiinteistöosakeyhtiöön osakkeista, yhtiön tulee ilmoittaa, että sillä ei ole edunsaajia. Tällöin PRH merkitsee kaupparekisteriin osakeyhtiön edunsaajiksi hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan.

Uusien yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat ilmoitetaan perustamisilmoituksen yhteydessä. Vanhojen yhtiöiden osalta tosiasialliset edunsaajat on ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2020. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa ja ilmoittaminen on maksutonta.

Asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöosakeyhtiöillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta

Asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä vastaavaa ilmoitusta kaupparekisteriin ei edellytetä. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään kaupparekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Yhtiön johtoa koskevat kaupparekisteritiedot tulee jatkossakin aina pitää ajan tasalla. Yhtiön ei siis kuitenkaan tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta tosiasiallisista edunsaajistaan PRH:lle.

Rahanpesulain mukaisesti yhtiöiden on kuitenkin pidettävä luetteloa hallituksen jäsenistään tosiasiallisina edunsaajina. Luetteloon tulee merkitä hallituksen jäsenten nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Luettelon voi pyytää esitettäväksi esimerkiksi luottolaitos tai vakuutusyhtiö.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

29.6.2016

Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen

Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen. Siihen saakka voimassa olevassa kansallisessa sääntelyssä oli asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskeva poikkeus, joka nyt siis kumotaan MAR:n voimaantulon yhteydessä. Jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen kuuluu säännellyllä markkinalla toimivan yrityksen (esimerkiksi pörssiyhtiö) sisäpiiriin, hänen tulee ilmoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ns.

21.1.2019

HSY uudistaa jätehuoltomääräykset: jäteastioiden tyhjentäminen voidaan aloittaa ennen aamuruuhkaa 1.3. lähtien

HSY:n uudistamat jätehuoltomääräykset tulevat voimaan pääosin 1.3.2019. Jäteastioiden tyhjennys on mahdollista Helsingin kantakaupungin alueella kello 5–22. Muualla tyhjennystyöt voidaan aloittaa tuntia myöhemmin.

12.6.2019

Uudet osakeyhtiöt voi perustaa ilman osakepääomaa

Osakeyhtiöllä, asunto-osakeyhtiöllä ja keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä ei heinäkuun alusta alkaen tarvitse olla vähimmäisosakepääomaa. Vaatimus 2500 euron vähimmäisosakepääomasta poistuu osakeyhtiölaista ja asunto-osakeyhtiölaista 1.7.2019 alkaen. Vanhat osakeyhtiöt voivat alentaa osakepääomansa nollaan ja uudet yhtiöt voi jatkossa perustaa ilman osakepääomaa.

16.4.2015

Energiatodistusrekisteri kokoaa energiatodistukset yhteen 1.5.2015 alkaen

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.5.2015 alkaen. Energiatodistustietojärjestelmän ydin on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri (www.energiatodistusrekisteri.fi), joka kokoaa laaditut energiatodistukset yhteen. Rekisterin kautta pystyy jatkossa etsimään tietoja esim.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti