Jätelaki uudistuu – taloyhtiöille velvoitteita

Uuteen jätelakiin on tarkoitus siirtyä jo heinäkuun alusta. Osa uudesta jätelainsäädännöstä tulee voimaan portaittain vuosina 2022–2024.

Uuden jätelain muutoksen taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi. Jäsenmaiden tulisi nostaa kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Kierrätysastetavoitteet tulevat nousemaan edelleen 60 prosenttiin vuonna 2030 ja 65 prosenttiin vuonna 2035. Tämä yhdyskuntajätteen kierrätysaste kertoo, miten suuri osa jätteestä hyödynnetään materiaalina jätteiden kokonaismäärästä. Yhdyskuntajätettä ovat niin asumisessa syntyvä jäte kuin siihen rinnastettava hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte.

Jätelainsäädännön muutoksen myötä jätteiden lajittelua tullaan lisäämään eikä erilliskerättyä jätettä enää voi viedä kaatopaikalle eikä poltettavaksi. Jätteitä kerätään erikseen lajiteltuina jätelajeinaan. Kaikkien taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulisi lajitella erikseen seuraavia jätelajeja:

• sekajäte
• biojäte
• kartonkipakkaukset
• muovipakkaukset
• lasipakkaukset
• metallipakkaukset

Tämän lisäksi kiinteistöillä kerätään myös erikseen paperia sekä metallipakkausten kanssa usein samaan jäteastiaan pienmetallia eli muuta pienikokoista metallijätettä, joka ei ole pakkauksia. Eri paikkakunnilla käytetään sekajätteen lisäksi myös termejä poltettava jäte, polttokelpoinen jäte ja kuivajäte.

Eri jätteille omat keräystavoitteet

Suomessa suurin kierrätyspotentiaali on biojätteellä. Biojätteen keräys tulisi jätelain muutoksen myötä pakolliseksi kaikille asukkaille yli 10 000 asukkaan kokoisissa taajamissa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulisi voimaan vuoden 2024 alusta alkaen.

Pakkausjätteille on asetettu omat kierrätysastetavoitteensa: 65 % vuonna 2025 ja 70 % vuonna 2030. Lisäksi on asetettu materiaalikohtaisia tavoitteita. Esimerkiksi muovipakkausten kierrätysaste tulisi olla 50 % vuonna 2025 ja 55 % vuonna 2030. Pakkausjätteistä suurimmat kierrätyspotentiaalit ovat kartonkipakkauksilla ja etenkin muovipakkauksilla.

Tekstiilijätteen keräys on tarkoitus aloittaa Suomessa jo vuonna 2023, kaksi vuotta EU:n edellyttämää aikarajaa aikaisemmin. Tekstiilijätteen keräyksen järjestäminen tulee olemaan kuntien vastuulla. Keräys toteutetaan todennäköisesti pääsääntöisesti kuntien ylläpitämillä alueellisilla keräyspisteillä.

Taloyhtiöt ja uusi jätelaki

Käytännössä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat sitä, että jokaisessa yli viiden huoneiston taloyhtiössä on jatkossa oltava jätepiste, jossa lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, kartonki, paperi, muovipakkaukset, metallipakkaukset ja lasi.

Jätepisteelle on joko hankittava uusia jäteastioita tai olemassa olevia keräysastioita on jaettava osiin. Osassa taloyhtiöitä on varauduttava siihenkin, etteivät kaikki jäteastiat mahdu nykyiseen jätepisteeseen tai -huoneeseen, jolloin jätepistettä on laajennettava.

Syväkeräyssäiliöiden avulla kaikkien jätelajien kerääminen onnistuu kuitenkin pienessäkin tilassa – jätepiste mahtuu yhden parkkiruudun kokoiselle alueelle. Jätepisteen voi suunnitella myös yhteiseksi naapuruston tai useamman taloyhtiön kesken.

Entistä useamman jätelajin keräily nostaa jätehuollon kuluja erityisesti pienissä taloyhtiössä. Toisaalta uusi jätelaki 2021 pyrkii ennen kaikkea taloyhtiölle kalliin sekajätteen vähentämiseen; kun sekajätteen määrä vähenee, on sillä suotuisia vaikutuksia myös jätehuoltokustannuksiin.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

19.6.2019

Jalkakäytävän paikalle tehdystä muurista harmia taloyhtiöille Turussa

Grynderi rakensi taloyhtiöille kauniin muurin. Se vain tuli katualueelle. Kaupunki ehti jo painaa hyväksyntäleimat.

11.6.2020

GBCF: Taloyhtiöissä miljardien liiketoimintamahdollisuudet ilmastoviisaille palveluille

Taloyhtiöiden kiinnostus rakennusten ilmastovaikutusten vähentämiseen on kasvussa. Taloyhtiöt tarjoavat yrityksille miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuudet energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen 2020-luvulla. Ratkaisuilta vaaditaan helppoutta, selkeyttä ja kustannustehokkuutta.

1.6.2018

Digitaalinen Huoneistotieto ratkaisee taloyhtiöiden GDPR-haasteet

Äskettäin sovellettavaksi tullut EU:n tietosuoja-asetus GDPR tuo haasteita myös taloyhtiöille, jotka ovat oikeudellisen määritelmän mukaan henkilörekisterinpitäjiä. Yhtiöillä on tyypillisesti hallussaan huoneistojen omistajia ja asukkaita koskevaa henkilötietoa, jota ne luovuttavat useimmiten isännöitsijäntodistuksen muodossa yhtiön ulkopuolelle. ”Taloyhtiöiden tietosuojaan liittyvät käytännöt vaihtelevat todella paljon.

6.2.2017

Sweco vahvistaa taloyhtiöille suunnattuja suunnittelu- ja asiantuntijapalveluitaan

Sweco ostaa Karves Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan sekä sen tytäryhtiöiden Karves Suunnittelu Oy:n ja Karves Energia & Valvonta Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Sweco vahvistaa taloyhtiöille suunnattuja suunnittelu- ja asiantuntijapalveluitaan. Karves tarjoaa pääsääntöisesti asuntoyhtiöiden korjausrakentamisen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita pääkaupunkiseudulla ja näihin liittyviä energia- ja elinkaaripalveluita koko maan laajuisesti.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti