Verohallinto helpottaa rakentamisilmoitusten antamista

Rakennusalan verovalvontaa tehostava menettely astui voimaan heinäkuussa 2014. Alkuvaiheen kokemuksien pohjalta Verohallinto on päättänyt yksinkertaistaa tietojen ilmoittamista.

Vuodenvaihteen jälkeen yritysten ilmoittamismenettely muuttuu. Tammikuusta lähtien urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän.

Osalle yrityksistä tietojen ilmoittaminen on ollut arvioitua hankalampaa. Myös Verohallinnolla on mennyt paljon aikaa ilmoitusvirheiden korjaamiseen.

– Osalle rakentajista tietojen ilmoittaminen tulee eteen vain kertaluonteisen rakennusprojektin yhteydessä, esimerkiksi oman yrityksen toimitiloja korjattaessa. Osa taas tilaa rakennustyötä säännöllisesti ja tekee ilmoitukset kuukausittain. On ymmärrettävää, että harvemmin tietoja antaville tietojen kerääminen on haastavaa, kertoo ylitarkastaja Kristiina Virmajoki.

Muutokset helpottavat ilmoittamista ja tehostavat valvontaa

Muutokset tehdään, jotta menettelystä saadaan sujuvampi sekä asiakkaille että Verohallinnolle. Verohallinto voi jatkossa keskittyä asiakasohjauksen sijasta valvontaan.

– Olemme keskustelleet muutoksista sidosryhmien ja alan toimijoiden kanssa ja päätyneet ratkaisuihin, jotka yksinkertaistavat menettelyä. Silloin valvontaa voidaan suunnata oikeisiin kohteisiin, Virmajoki sanoo.

Tammikuusta lähtien yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti. Jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen. Muutos on merkittävä helpotus esimerkiksi yhteisöille, jotka tilaavat yhdellä sopimuksella rakentamispalvelua useaan kohteeseen.

Urakkailmoitus annetaan jatkossa ainoastaan urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella.

Samalla useat rakentamisilmoituksilla annettavat tiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi. Esimerkiksi tiedonantovelvollisen yhteyshenkilön ja työmaakohtaisen yhteyshenkilön osoitetietoja ei ole jatkossa pakko ilmoittaa.

– Harmaan talouden torjunta parantaa kilpailuolosuhteita rakennusalan yritysten kesken, ja rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus on tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa. Menettely on vaatinut alan yrityksiltä suurta panostusta ja on erittäin tärkeää, että se saadaan sujuvaksi ja vakiintuneeksi työkaluksi, painottaa Virmajoki.

Lisätietoja menettelyn muutoksista: www.vero.fi/rakentamisilmoitukset

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

energiaosaamisessa

2.11.2022

Taloyhtiöiden energiaosaamisessa puutteita

Taloyhtiöt pitävät energiatehokkuuden parantamista tärkeänä, mutta energia-asioihin liittyvässä osaamisessa nähdään parantamisen varaa, selviää Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoaiheisesta kyselystä. Monet kokevat, ettei heillä ole riittävästi tietoa energia- ja ilmastoasioista.

16.5.2022

Toimiva strategia helpottaa hallinnointia

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kannattaa hallituskauden alussa laatia strategia ja noudattaa sitä. Strategian tulisi koskea taloudenpitoa, kunnossapitoa ja asumisviihtyvyyttä. Myös vakuutusturva kannattaa huomioida.

6.4.2022

Peruskorjatako vai uusia koko hissi?

KITA: Edullisten tai väärin valittujen laitteiden elinkaari saattaa olla lyhyt ja niitä vaivaavat toimintahäiriöt. Hissin hankinnassa ja korjauksissa laatuun kannattaa panostaa ja käyttää tarvittaessa asiantuntijaa, joka tuntee alan uusimmat ratkaisut, olipa kyse vanhan hissin modernisoinnista tai uuden hissin hankinnasta. Asunto-osakeyhtiö voi hakea ARAlta avustusta, kun vanha kääntöovellinen hissi uusitaan automaattiovelliseksi hissiksi tai hissittömään taloon rakennetaan […]

28.4.2022

Vuokratuloja ilmoittaa yli 80.000 sijoittajaa enemmän kuin kuusi vuotta sitten

Vuosina 2014–2020 vuokratulojen yhteismäärä kasvoi 26 prosenttia. Yhteensä sijoittajille kertyi vuokratuloja 1,9 miljardia euroa. Niistä 1,5 miljardia kertyi osakehuoneiden vuokraamisesta, eli esimerkiksi sijoitusasunnoista tai asunnon väliaikaisesta vuokraamisesta, kuten Airbnb-toiminnasta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti