PAH-yhdisteiden vaarallisuuden yliarviointi voi johtaa turhaan purkamiseen

Suomessa käynnistetyllä tutkimushankkeella halutaan selvittää rakennusmateriaalien PAH-yhdisteiden vaikutusta sisäilman laatuun. Sen tavoitteena on tarjota entistä luotettavampi malli korjaustarpeen riskinarviointiin.

Kaksivuotisen hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy ja Työterveyslaitos. Näiden lisäksi hankkeen ohjausryhmään osallistuvat Helsingin kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-Kiinteistöt, Museovirasto, Kiilto Oy sekä Valvira.

PAH-yhdisteitä, eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy, kun orgaaninen aine, esimerkiksi puu, palaa epätäydellisesti. Yhdistettä sisältäviä materiaaleja on käytetty rakennusmateriaaleissa jo 1800-luvulta lähtien aina 1970-luvulle saakka. Nykyään PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää ja mutaatioita aiheuttaviksi aineiksi.

PAH-yhdisteitä on mm. vedeneristeenä käytetyssä kivihiilipiessä ja myöskin niin sanotussa pikieristeisessä putkessa, jota on käytetty sähköjohtojen putkitusputkena ennen muoviputkien markkinoille tuloa. Lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävää kreosoottia on käytetty mm. ratapölkyissä ja sähköpylväissä. PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja on myös paljon muualla ja niiden olemassaolo tulee työsuojeluviranomaisten mukaan selvittää aina kohdekohtaisesti.

PAH-yhdistepitoisten rakennusmateriaalien vaarallisuuden arviointiin käytetään Suomessa yleisesti PAH-yhdisteille annettuja vaarallisen jätteen raja-arvoja.

Nykyinen PAH-yhdisteiden vaarallisuutta yliarvioiva tulkintatapa on johtanut kaiken purkavaan toimintatapaan, jonka yleistymisellä saattaa olla merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Ajatuksena on, että jätteen vaarallisuuden arviointiin tarkoitetut raja-arvot eivät sovellu käytettäviksi rakennusten käytettävyyden arviointiin.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tuloksia, joiden perusteella voidaan muodostaa nykyistä luotettavampi malli rakennusten korjaustarpeen riskinarviointiin.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

25.4.2022

Pahvin ja lasin kierrätys takkuaa viestintäepäselvyyksien vuoksi

Helsingin Uutisten lukijat kertovat Keski-Pasilan uudessa kerrostalossa kartongille tarkoitetun putken olleen useasti tukossa, koska sinne oli laitettu liikaa ja liian isoa aaltopahvia. HSY:stä kerrotaan, että pahvi ja kartonki kerätään yleisesti samaan keräykseen sekä taloyhtiöissä että Rinki-ekopisteissä ja ne menevät samaan vastaanottopaikkaan. Putkikeräyksestä vastaavan Keski-Pasilan Kidan projektipäällikkö Aleksi Virén toivoi Helsingin Uutisten haastattelussa, että isoille pahvilaatikoille […]

Rakli kiinteistövero

19.5.2022

Rakli: Kiinteistöveron uudistus tuo kohtuuttomia korotuksia

Kiinteistöveron uudistaminen on parhaillaan lausuntokierroksella. Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli näkee, että uudistus uhkaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin yksittäisissä kiinteistöissä. Raklin mukaan lainsäädännöllä luodaan samalla kiinteistö- ja rakentamisalalle suurta epävarmuutta, sillä maapohjan verotusarvon määrittelyn hintakartat on tarkoitus julkaista vasta vuoden 2023 aikana.

5.10.2022

Turvallisuus huomioon energiansäästössä

Energiaa säästäessä on tärkeää muistaa turvallisuus. Huolimattomuus ja luovat ratkaisut voivat johtaa onnettomuuksiin. Kotona kannattaa tarkistaa palovaroittimen toimivuus ja tehdä turvallisuuskävely perheen tai asuinkumppanien kanssa.

talousarvion laadintaan

15.3.2023

Tarkkuutta talousarvion laadintaan

Talousarvion laadinta on tänä vuonna hankalaa kasvavien hoitomenojen vuoksi. Talousarviota viimeisteltäessä keskeistä on punnita eri kuluerien vaikutusta asumiskustannuksiin. Talousarvioon kannattaa jättää pelivaraa, sillä väärässä paikassa säästäminen kostautuu.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti