Isännöintimeklari kilpailuttaa isännöinnin taloyhtiöllesi

isännöintimeklari kilpailuttaa

Kun taloyhtiösi hallitus haluaa vaihtaa nykyisen isännöinnin parempaan, ota yhteys Isännöinti- meklariin. Tarjoamme puolueettoman kilpailutuspalvelun, jossa vertailemme valitsemianne isännöintitoimistoja hinnan, palvelun ja laadun mittarein. Laadimme kilpailutuksen tuloksista kattavan tarjousvertailun hallituksenne päätöksenteon tueksi. Pystytte keskittymään taloyhtiönne kannalta oleellisiin asioihin, sillä teemme puolestanne kilpailutuksen eniten aikaa vaativat työvaiheet.

Isännöintimeklarin kautta toteutetussa kilpailutuksessa asiakas saa valita vapaasti kilpailutukseen mukaan otettavat yritykset sekä määritellä verkossa täytettävän isännöintitehtäväluettelon avulla, miten laajaa palvelukokonaisuutta on hakemassa. Koska meillä ei ole mitään taloudellisia siteitä isännöintitoimistoihin, on palvelumme myös täysin avoin ja puolueeton.

Isännöintitarjoukset pyydetään lähettämään sähköisellä lomakkeella, jolla saamme tarvittavat tiedot kaikilta tarjousten antajilta. Isännöintimeklarina emme ainoastaan pyydä ja toimita tarjouksia asiakkaalle, vaan vertailemme ja analysoimme ne itse kehittämämme mittariston avulla. Laadimme hallitukselle kilpailutuksen tuloksista kattavan tarjousvertailun; hallitus tekee itsenäisesti päätökset ja lopullisen valinnan isännöitsijästä. Isännöintimeklarin toteuttama kilpailutus on hallitukselle luotettava työväline uuden isännöintipalvelun valintaan.

Peruspalvelu ja lisäpalvelut

Palvelumme jakaantuu peruspalveluun ja lisäpalveluihin. Peruspalvelu sisältää itse isännöinnin kilpailutuksen ja sen hinta riippuu taloyhtiön koosta. Lisäpalvelut ovat kaikille yhtiöille samanhintaisia. Täydelliset hintatiedot löytyvät kotisivuiltamme.

Peruspalvelu alkaa tarvekartoituksesta ja päättyy saatujen tarjousten ja tarjousvertailun toimittamiseen asiakkaalle. Palvelu toteutetaan etänä. Tarvittava yhteydenpito hoidetaan puhelimitse, sähköpostitse tai Teamsin välityksellä.

Peruspalvelun kulku

TARVEKARTOITUS JA KILPAILUTUKSEN ALKUVALMISTELUT
Teemme tarvekartoituksen yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa ja käymme läpi kilpailutuksen lähtökohdat. Mihin asioihin ei olla nykyisessä isännöinnissä tyytyväisiä? Millaisia vaatimuksia ja toiveita on asetettu uudelle isännöinnille?

Tarvekartoituksen pohjalta laaditaan tarjouspyyntö.

Tarjouspyynnössä on:

  • kuvaus taloyhtiöstä ja sen uudelle isännöinnille asettamista toiveista
  • Isännöintitehtäväluettelo, jonka kustannusjaottelun mukaisesti tarjoukset pyydetään antamaan (tarjotaan kuitenkin mahdollisuus tarjota myös tarjouspyynnöstä poikkeavaa palvelukokonaisuutta)
  • Muut liitteet: yhtiöjärjestys, tilinpäätös ja korjaustarveselvitys

Hallitus valitsee kilpailutukseen mukaan haluamansa isännöintitoimistot (noin 8 kpl).

TARJOUSKIERROS

Lähetämme tarjouspyynnön liitteineen sähköpostitse isännöintitoimistoille. Tarjoukset annetaan sähköisillä lomakkeilla, joista tiedot siirtyvät suoraan tarjoushallintajärjestelmäämme. Tarjousten jättämiseen annetaan aikaa tyypillisesti kaksi viikkoa. Tuona aikana vastaamme mahdollisiin tarjouspyyntöihin liittyviin tiedusteluihin ja otamme yhteyttä tarvittaessa hallituksen yhteyshenkilöön, jos jokin kysymys niin vaatii.

TARJOUSTEN VERTAILU

Tarjouskierroksen päätyttyä vertailemme ja pisteytämme tarjoukset suunnittelemamme mittariston avulla ja toimitamme tarjoukset ja tarjousvertailun taloyhtiön hallitukselle. Lisäksi vastaamme mahdollisiin kysymyksiin.

Lisäpalvelut

Lisäpalveluina tarjoamme apua haastatteluiden järjestämiseen sekä sopimusasioihin.

Tyytyväisyystakuu

Tarjoamme peruspalvelullemme tyytyväisyystakuun: jos kilpailutus ei tuota toivottua tulosta (toisin sanoen, jos hallitus katsoo, että yksikään tarjous ei voi johtaa sopimuksen syntymiseen), emme veloita peruspalvelusta mitään. Pyydämme palautetta palvelustamme kaikilta asiakkailta. Isännöintimeklarin asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku 83 on erinomainen (N=87, 11/2022).

Tilaa palveluidemme maksuton Teams-esittely

Tilaa taloyhtiösi hallitukselle maksuton Teams-esittelypalaveri, jossa esittelemme Isännöintimeklarin palvelut lyhyesti ja vastaamme kilpailutusta koskeviin kysymyksiin. Esittelypalaveri ei sido tilaamaan mitään ja voitte edetä kilpailutusasiassa sen jälkeen parhaaksi katsomallanne tavalla.

Lue lisää

Lue lisää palveluistamme ja asiakkaidemme kokemuksista kotisivuillamme osoitteessa www.isannointimeklari.fi.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Isännöintimeklari

Isännöintimeklari kilpailuttaa isännöinnin taloyhtiöllesi. Riskittömästi tyytyväisyystakuulla! Vertailemme hintaa, laatua ja palveluita.

Palvelemme sähköisiä työvälineitä hyödyntämällä luotettavasti ja puolueettomasti kaikkialla Suomessa. Kilpailuttamalla taloyhtiösi voi varmistaa, että isännöintipalvelun sisältö, laatu ja hinta vastaavat taloyhtiösi odotuksia.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.12.2021

Isännöintiliitto tuomitsee alan epäeettisen toiminnan ja kehottaa tuomaan sidonnaisuudet avoimesti esille

Kiinteistölehti siteerasi 20.12. Yen julkaisemaa uutista, jossa kerrottiin oululaisen isännöintiyrityksen saaneen alan valvontaelimeltä, Auktorisointi ISA ry:ltä jo toisen varoituksen kahden vuoden sisään. Molemmissa tapauksissa isännöintiyrityksen työntekijöitä oli valittu taloyhtiön hallitukseen valtakirjoilla.

27.7.2022

Oto- vai ammatti-isännöinti, kumpi sopisi yhtiöömme?

Oikeanlaisen isännöinnin valinta on yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimmistä päätöksistä. Isännöitsijän on oltava osaava ja luotettava, jotta taloyhtiö voi toimia tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti.

3.12.2021

Isännöinnin pitää tuottaa taloyhtiölle lisäarvoa

Asunto-osakeyhtiölaki antaa yhtiön johdolle eli hallitukselle ja isännöitsijälle selkeän tehtävän. Heidän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Lainsäädännöllistä viitekehystä peilaten hallitus ja isännöitsijä istuvat samalla puolella pöytää päätöksiä tehdessä.

tekninen isännöitsijä

25.11.2022

Kuukauden kasvo: Mitä tekee tekninen isännöitsijä?

Teknisiä isännöitsijöitä kouluttava Eero Oldén kertoo, miten tekninen isännöitsijä eroaa perinteisestä isännöitsijästä. Tekninen isännöitsijä voi esimerkiksi antaa suosituksia ja ehdotuksia taloyhtiön korjaushankkeissa sekä valvoa osakkaiden muutostöitä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti