Hervanta esimerkkinä kunnille ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä

Ikääntymisen aiheuttamat muutokset toimintakyvyssä edellyttävät asuinympäristöjen muokkaamista ikäystävällisemmiksi. Tuoreet kokemukset Tampereen Hervannassa toteutetusta kehittämishankkeesta kertovat, että tähän löytyy monia keinoja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta.

Tampereen Hervannan asuinaluetta kehitettiin ikäystävälliseksi asumisen ja osallisuuden näkökulmasta vuosina 2015-2017. Ikääntyneiden määrä alueella kasvaa lähivuosina voimakkaasti, sillä rakentamisen aikaan Hervantaan muuttaneista moni asuu edelleen alueella. Ikäystävällisyys painottui asuinympäristön ja asumisen ratkaisuihin sekä ikääntyneiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena oli kiinnittää huomio aktiivisena vanhenemiseen ja ikäystävällisten ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

Asuinympäristöllä on suuri merkitys hyvinvoinnin ja itsenäisen elämän tukemisessa, mutta ikääntyneiden tarpeita ei ole vielä riittävästi huomioitu yhdyskuntasuunnittelussa ja asuinalueiden kehittämisessä. Hervannan kehittämisestä saatujen kokemusten perusteella esteettömyys ja turvallisuus ovat edellytyksiä sille, että ikääntyneet voivat vaikuttaa ja toimia omassa yhteisössään.

Yhteistyöllä ikääntyneiden asumista tukevia ratkaisuja

Ikäystävällisen asuinalueen konsepti tarjoaa mahdollisuuden tarkastella rakennettua ympäristöä, asumista ja palveluja yli hallintorajojen. Eri sektoreiden ja toimijoiden yhteistyö ja kaikille sopiva asuinalueen suunnittelu ovat avainroolissa, kun tavoitteena on ikääntyneiden asumisen ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen.

”Ikäystävällisen Hervannan kehittämishanke nosti hyvin esille kehittämiskohteita”, kertoo asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä Tampereen kaupungilta.

”Kaupunki luovuttaa raitiotien varresta tontteja ikääntyville esteettömään ja yhteisölliseen asumiseen. Asiointi- sekä virkistysreittejä parannetaan penkein, kaitein ja kunnossapidolla. Lähitorin työntekijät keskustelevat ikääntyneiden kanssa asumisen sujumisesta ja neuvovat asunnon korjaamisessa tai mahdollisessa muutossa paremmin sopivaan asuntoon. Lisäksi olemme perustamassa erityisryhmien asumisen työryhmää, jonka tehtävänä on myös hyödyntää Hervannan kokemuksia muiden alueiden kehittämiseksi ikäystävällisiksi”, Heinävä toteaa.

Kehittämisessä olivat mukana Tampereen kaupungin eri hallinnonalojen lisäksi ikääntyneitä asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä. Kehittäminen liittyi ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 ja Tampereen kaupunkistrategian toteutukseen. Hanketta rahoittivat ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys.

Kulkureittien esteettömyys ja levähdyspaikat pääreittien varrella ovat ratkaisevia liikkumisen, asioimisen ja yhteisöllisyyden kannalta. Korjaustarpeiden arvioinnissa ja uudisrakentamisessa on tärkeää huomioida ikääntyvän väestön tarpeet.

Hervannassa tunnistettiin tarve matalan kynnyksen neuvontapisteelle, Lähitorille, joka tarjoaa myös yhteistiloja asukkaiden kohtaamisiin ja harrastustoimintaan sekä palveluja arjen tueksi. Hervantaan suunniteltiin 20 toimenpidekokonaisuutta, joista osa toteutettiin kehittämishankkeen aikana ja osan toteutus jatkuu edelleen. Hervannan toimenpiteitä ja kehittämistuloksia voidaan hyödyntää myös muissa maamme kunnissa ja asuinalueilla paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vuokralaisen vastuu

24.4.2023

Nämä viisi asiaa kuuluvat vuokralaisen vastuulle

Vuokralaisella on velvollisuus hoitaa vuokraamansa asuntoa hyvin ja pitää se kunnossa. Useimmat vuokralaisen kunnossapitovastuulle kuuluvat asiat voi tarkastaa vaikka kevätsiivouksen yhteydessä. Hoitovelvoitetta ei pidä laiminlyödä, sillä siitä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen.

asuntomessut Molok

26.5.2023

Kaupallinen yhteistyö

Loviisan asuntomessuilla eri talotyyppien Molok-jätepisteitä

Vuoden 2023 Asuntomessut Loviisassa tarjoavat monentyyppistä nähtävää eri asumismuodoista kiinnostuneille. Asuntomessualueelta löytyy myös kattaus Molok Oy:n tarjoamia jätteenkeräysratkaisuja eri asumismuodoille.

Molok

asunto-osakeyhtiölaki

10.10.2023

Asunto-osakeyhtiöt tarvitsevat edelleen oman lain

Asunto-osakeyhtiölaki on nimenomaan taloyhtiöitä varten säädetty laki. Ennen ensimmäistä asunto-osakeyhtiölakia myös taloyhtiöiden toimintaa ohjasi osakeyhtiölaki. Aikaa myöten kävi kuitenkin selväksi, että taloyhtiöt tarvitsevat oman lainsäädännön.

Tilaajille

kylmäkellarit

25.10.2023

Kylmäkellarit ajan tasalle

1960-70-lukujen lähiötaloyhtiöt kamppailevat vanhojen kylmäkellareiden kanssa: niiden ylläpitäminen tulee kalliiksi ja käyttöaste on pieni. Helsinkiläisessä taloyhtiössä kylmäkellarit uudistettiin, ja tilaa vapautui muuhun käyttöön.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti