Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat lähes kuudella miljardilla eurolla vuonna 2014

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardilla eurolla vuonna 2014. Yhteenlasketut korjauskustannukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,7 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 730 miljoonaa euroa. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjauskustannukset vuonna 2014 olivat 420 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 480 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,82 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla.

Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2014, miljoonaa euroa

Rakennusosa Talotyyppi
Omakoti- ja paritalot Rivitalot Kerrostalot Kaikki 2014 Kaikki 2013
Asunnon märkätilat 321 125 178 625 749
Asunnon keittiö 221 94 200 516 602
Asunnon asuin- ja muut tilat 423 77 154 654 883
Ulkopinnat ja rakenteet 810 169 642 1 620 1 510
Talotekniikka 556 173 917 1 645 1 496
Piha-alue ja -rakennukset 355 51 103 509 352
Taloyhtiön sisätilat 0 42 160 202 154
Yhteensä 2 687 730 2 354 5 771 5 745

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2014 aikana 46,3 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 31,5 €/m² ja omakotitaloissa 21,0 €/m².

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin kuin kattoremontti. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista

Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin yhteensä yli 1,5 miljardilla eurolla

Tilastokeskus on selvittänyt ensimmäistä kertaa liike- ja toimistorakennusten korjauskustannukset. Toimistorakennuksia korjattiin 910 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Liikerakennusten osuus korjauksista oli 670 miljoonaa euroa. Kerrosalaan suhteutettuna korjauskustannukset olivat liikerakennuksissa 19 €/ m² ja toimistorakennuksissa 25 €/m².

Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2014. Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset on laskettu vuoden 2013 kustannuksien sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Arvion mukaan julkisten palvelurakennusten korjauksiin käytettiin noin 6 prosenttia vähemmän rahaa kuin vuonna 2013.

Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi Rakennuksen käyttötarkoitus
Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset
2013 . 1) . 1) 1 298
2014 669 910 1 223 2)

1) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuodelta 2014
2) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

16.2.2022

Tyhjiä asuntoja on yhä enemmän

OP Ryhmän tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan Suomen asuntokannasta 11,4 prosenttia on vailla vakituista asukasta. Tilastokeskuksen mukaan vailla vakituista asukasta oli yli 357 000 asuntoa vuonna 2020. Asuntomarkkinatutkimusten mukaan tyhjien asuntojen luonnollinen osuus asuntokannasta olisi noin viisi prosenttia.

17.12.2021

Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

8.10.2021

Käänteinen asuntolaina tarjoaa mahdollisuuden jatkaa asumista omassa kodissa

Suomessa toimivia pankkeja edustavan Finanssiala ry:n johtava lakimies Antti Laitila toteaa Kiinteistöposti-lehdelle, että käänteinen asuntolaina ei ole juridinen termi vaan yhden luottotuotteen markkinointinimi. Käänteinen asuntolaina on asuntovakuudellinen kuluttajaluotto, josta säädetään kuluttajansuojalaissa. Käänteisessä asuntolainassa ei ole juridisesti mitään erityistä muihin asuntovakuudellisiin kuluttajaluottoihin verrattuna.

16.12.2021

Asuntopoliittinen selonteko eduskuntaan. Tavoitteena hyvä ja kohtuuhintainen asuminen

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle jättämä asuntopoliittinen selonteko huomioi eri politiikanalojen vaikutukset asumisen kysymyksiin ja pyrkii tunnistamaan ne entistä paremmin. Asuntopolitiikalla voidaan muun muassa edistää tasa-arvoa, ilmastopäästöjen hillintää ja työvoiman liikkuvuutta sekä tasata talouden suhdanteita. Politiikan vaikuttavuuden varmistamiseksi asuntopolitiikkaa pyritään tekemään  pitkäjännitteisesti yli hallinnonalojen.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti