Vuokrasääntelyllä olisi tuhoisia seurauksia asuntomarkkinoilla – ARA-vuokra-asunnot tulisi kohdistaa asumistuen saajille

Julkisessa keskustelussa ehdotettu vuokrasääntelyn palauttaminen olisi tuhoisaa, korostaa Kiinteistöliiton puheenjohtaja, rahoitusneuvos Matti Inha. Tehokkaampaa olisi kohdistaa ARA-vuokra-asunnot asumistuen saajille. Inha puhui Kiinteistöliiton 110-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 9.2.2017.

Kuluneen talven aikana julkisuudessa on käyty keskustelua vuokrasäännöstelyn palauttamisesta asuntomarkkinoille. Kiinteistöliiton puheenjohtaja, rahoitusneuvos Matti Inha tyrmää ehdotukset.

”Vuokrasäännöstelyn ja –sääntelyn historia kertoo karua kieltä niiden haitallisista vaikutuksista vuokra-asuntojen tarjontaan, uustuotantoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Sääntelyn tie olisi vuokra-asumisen tuhon tie. Siitä kärsisivät sekä vuokralaiset, kun vuokra-asunnot myytäisiin omistusasunnoiksi, että vuokra-asuntoa haluavat, kun vuokra-asuntojen tarjonta supistuisi merkittävästi”, rahoitusneuvos Matti Inha korosti puheenvuorossaan Kiinteistöliiton 110-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 9.2.2017.

Vuokrasääntely purettiin Suomessa vuonna 1995. Tätä seuranneiden kymmenen vuoden aikana markkinoille tuli lähes 100 000 uutta vapaarahoitteista vuokra-asuntoa, ja tarjonnan kasvu on jatkunut.

”Nykyinen huoneenvuokralainsäädäntö on tehnyt vuokra-asuntosijoittamisesta kilpailukykyisen ja kiinnostavan vaihtoehdon perinteisille osake- ja korkosijoituksille. Yksityisten pääomien kanavoituminen vuokra-asuntosijoituksiin on sekä lisännyt asuntojen tarjontaa että lisännyt kansantaloutemme kasvua vauhdittavia rakennusinvestointeja”, Inha korosti.

Viime vuonna aloitettiin 37 000 uuden asunnon rakentaminen, mikä on suurin määrä 25 vuoteen. Aloitetuista asunnoista valtaosa eli 29 000 asuntoa rakennetaan yksityisiksi omistus- ja vuokra-asunnoiksi.

ARA-vuokra-asunnot tulisi kohdistaa asumistuen saajille

Vuokrasääntelyä on esitetty keinoksi hillitä valtion kasvavia asumistukimenoja, jotka johtuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Inhan mukaan asumistukimenoja voidaan alentaa parantamalla asumistukeen oikeutettujen ruokakuntien mahdollisuutta tulla valituiksi vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja edullisempiin ARA-asuntoihin.

”Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa oleva kirjaus ”Valtion tukema asuntotuotanto ARA-asuntojen asukasvalintaa muutetaan toimeentulotuki- ja asumistukisasiakkaita suosivaksi” olisi tehokas keino vähentää asumistukimenoja. Tämä voitaisiin toteuttaa siten, että kunta tai muu omistaja sijoittaa ARA-asuntojen asukasvalinnassa vähintään puoleen jaettavista asunnoista asumistukea saavan tai siihen oikeuttavan ruokakunnan. Tukieurojen säästöjen lisäksi tällainen muutos pienentäisi kannustinongelmaa ja parantaisi työvoiman liikkuvuutta erityisesti matalapalkka-aloilla”, Inha korosti puheessaan.

Asumistuen saajista alle puolet asuu ARA-asunnoissa. Koko maan ARA-asuntokannasta vain joka neljännessä asunnossa asuu asumistukea saava ruokakunta.

Vuokrasääntelystä keskustellaan myös Euroopan unionin tasolla

Keskustelua vuokrasääntelystä käydään myös muissa Euroopan unionin maissa.

”Euroopan unioni on yksi suurista kiinteistöalan pelaajista kiinteistönomistajien näkökulmasta. Kiinteistönomistajien tavoitteena on, ettei Euroopan unionin talouspolitiikalla tiukennettaisi vuokrasääntelyä”, sanoi puheenvuorossaan Euroopan kiinteistöfederaation toimitusjohtaja Michael MacBrien.

Kiinteistöliiton 110-vuotisseminaarissa kuultiin lisäksi Euroopan investointipankin varapääjohtajan Jan Vapaavuoren näkemyksiä omistamisen tulevaisuudesta sekä Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungnerin visioita taloyhtiöiden digiloikasta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

vuokralaisia

14.6.2023

Auta vuokralaista pitämään asunto kunnossa

Taloyhtiöissä asuu paljon osakkaiden vuokralaisia, jotka on tärkeää ottaa mukaan kaikkeen asumisviestintään. Vuokranantajan tulee varmistaa, että vuokralainen saa riittävän tiedon hoitovastuistaan, ja rohkaista tätä ilmoittamaan vioista ja puutteista.

vuokralainen vuokrasopimus

2.5.2023

Milloin vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen ennenaikaisesti?

Vuokralainen purki vuokrasopimuksen, kun taloyhtiö uhkasi ottaa huoneiston hallintaansa. Vuokrasopimus koski liiketoiminnan aloittamista huoneistossa, vaikka taloyhtiö oli kieltänyt liiketoiminnan kyseisessä huoneistossa. Asiaa puitiin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.

Tilaajille

vuokranantaja vahingonkorvausvastuu

14.8.2023

Vastaako vuokranantaja vuokralaisen aiheuttamista vahingoista?

Vuokralainen on lain nojalla velvollinen korvaamaan vuokranantajalleen aiheuttamansa vahingot. Taloyhtiö ei kuitenkaan voi vaatia vuokranantajalta korvausta vuokralaisen vahingoittaessa yhtiölle kuuluvia rakennuksen osia.

Tilaajille

16.8.2023

Kustannusten nousu ei aina oikeuta vuokrankorotukseen

Korkojen ja vastikkeiden nousu ei automaattisesti mahdollista vuokrankorotuksia, muistuttaa Suomen Vuokranantajat. Vuokrankorotusehto kannattaa kirjata vuokrasopimukseen, ja jos näin ei ole tehty, vuokranantaja ja vuokralainen voivat neuvotella asiasta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti