Uuden taloyhtiön valmistumista odotellessa

Rakentamisvaiheessa rakennuttaja omistaa uuden taloyhtiön osakkeet. Rakentamisvaihe päättyy, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennukset käyttöön otettaviksi ja yhtiölle on valittu uusi hallitus.

Rakennuttajan on laadittava taloyhtiölle taloussuunnitelma. Mikäli luovutuksen jälkeen syntyy uusia kuluja esimerkiksi kunnallistekniikasta, rakennuttaja vastaa niistä. Osakkeita ostavien kannattaa ennen kauppaa tarkastaa erityisesti taloussuunnitelma ja rakennustapaselostus. Taloussuunnitelmasta näkyvät asunto-osakeyhtiön velat, joita rakennuttaja ei saa rakentamisvaiheessa lisätä ilman kaikkien osakkeita ostaneiden kirjallista suostumusta.

Osakkaiden ensimmäinen kokous  

Rakennuttajan asettaman hallituksen on viivytyksettä kutsuttava koolle osakkeita ostaneiden kokous, kun neljäsosa yhtiön asuinhuoneistoista on myyty. Jokaisella osakehuoneistolla on yksi ääni. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, myös ostajien oikeus valita rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja. Osakkailla, jotka tätä haluavat, on hyvä olla henkilöt esitettäväksi kokoukselle.

Valitut rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja seuraavat hankkeen edistymistä. Tarkkailija seuraa muun muassa, että rakennus rakennetaan sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti. Hänellä on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennuttajaan tai urakoitsijoihin.

Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön rakennusaikaisen kirjanpidon ja valvoo rakennusaikaista rahaliikennettä. Ostajien valitsemalla tilintarkastajalla on vastaavat oikeudet kuin muilla tilintarkastajilla.

Osakkeiden siirto

Osakkeiden siirto tehdään yhteistoiminnassa osakekirjoja säilyttävän ns. RS-pankin kanssa kohteen valmistuessa.

– YIT tarkastaa, että kauppakirjan mukainen kauppahinta on maksettu ja antaa osakkeiden luovutusluvan pankille, joka on yhteydessä asiakkaaseen. Mikäli osakkeet ovat vapaana velasta RS-pankki luovuttaa osakekirjat asiakkaalle. Jos ne ovat panttina, ne luovutetaan pantinhaltijalle, YIT Rakennus Oy:n hallintopäällikkö Merja Vainikka kertoo.

Hallinnon luovutus

Hallinnon luovutuskokous kutsutaan koolle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ja enintään kaksi kuukautta ennen kokousta. Kutsussa tulee mainita käsiteltävät asiat sekä ajankohta, jolloin rakennusvaiheen jälkeinen vakuus vapautuu automaattisesti, ilman ostajien suostumustakin.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa valintatilaisuudesta. Samalla yhtiön rakentamisvaiheen katsotaan päättyneen.

Luovutuskokouksessa on esitettävä välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitelman toteuttamisesta sekä tilintarkastajien, myös ostajien mahdollisesti valitseman tilintarkastajan, lausunnot.

Annetaan myös selvitys yhtiön rakennustyön teknisestä toteutumisesta. Samalla voidaan kuulla osakkeenostajien valitsemaa rakennustyön tarkkailijaa.

Usein hallinnon luovutuskokouksessa esitetään, että rakennusaikaiselle hallitukselle myönnetään vastuuvapaus. Osakkeenostajat eivät ole vielä päässeet kunnolla perehtymään yhtiön toimintaan, eikä vastuuvapautta suositella tässä vaiheessa myönnettäväksi. Se voidaan myöntää seuraavassa yhtiökokouksessa, kun asumisaikainen hallitus on päässyt kunnolla tutustumaan yhtiön toimintaan ja asiakirjoihin.

– Kyseessä on yhtiön välitilinpäätös, eikä ainakaan YIT esitä vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle tässä vaiheessa. Vastuuvapaus käsitellään vuosittain pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa, Merja Vainikka sanoo.

Uudelle hallitukselle pitää luovuttaa kaikki yhtiön asiakirjat. Ne listataan ja osapuolet allekirjoittavat vastaanotettujen ja luovutettujen asiakirjojen luettelon. Käytännössä isännöitsijä vastaanottaa asiakirjat. Sama koskee avainhallintaa ja luovutettavia avaimia. Varsinkin yleisavaimien kanssa ollaan erityisen huolellisia.

Luovutuskokous

Hallinnon luovutuskokouksen kutsuu koolle taloyhtiön rakennusaikainen hallitus. Kokous on kutsuttava koolle ilman aiheetonta viivästystä, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt yhtiön rakennukset käyttöön otettaviksi.

Jos kokousta ei kutsuta koolle, on osakkaiden vaadittava sitä. He voivat lopulta vaatia aluehallintoviranomaiselta koollekutsumisoikeutta.

– Käytännössä hallinto luovutetaan muutama kuukausi valmistumisen jälkeen, työmaa on saanut kaikki tarvittavat loppupiirustukset, viranomaistodistukset ja pöytäkirjat tilinpäätöstä varten, tilinpäätös on tehty ja tilintarkastajan tarkastama ja osakkaat yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsuttu kokoukseen, Merja Vainikka sanoo.

– Hallinnon luovutuskokouksessa ovat osakkaiden lisäksi YIT:n edustajina projektipäällikkö hallituksen puheenjohtajana ja rakennuttaja-asiamies sen jäsenenä, työmaan edustajia ja ulkopuolinen valvoja. Paikalla on myös YIT:n kohteeseen valitsema ammatti-isännöitsijä. Asialistalla on päätösasioina vain hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Monia muita asioita on esitelty osakkaille jo aiemmin. Mutta mikäli osakkailla on kysyttävää, neuvotaan myös muissa asioissa.

– Tämän yhtiökokouksen jälkeen uusi hallitus pitää yleensä järjestäytymiskokouksen uuden isännöitsijän johdolla ja valitsee puheenjohtajan sekä käsittelee muita tarpeelliseksi katsomiaan asioita.

Asukaskokous

Varsinaisen hallinnon luovutuskokouksen jälkeen voidaan pitää epävirallisempi asukaskokous, jossa isännöitsijä esittäytyy, kerää osakkaiden yhteystiedot ja kertoo tarkemmin käytännön asioista. Tarvittaessa voidaan keskustella myös ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä, jos varsinainen yhtiökokous ei osu lähelle luovutuskokousta. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa voidaan ottaa kantaa muun muassa yhtiöjärjestykseen ja rakennuttajan määräämiin vastikkeisiin sekä rahoitusvastikkeen riittävyyteen.

Suomen Kiinteistölehti kertoo kaksiosaisessa artikkelissa uuden taloyhtiön perustamisesta, siirrosta osakkaille ja vastuista eri vaiheissa. Toinen osa ilmestyy helmikuun numerossa.

Lähteenä käytetty haastattelujen lisäksi Hannaleena Kuutilon ja Kristel Pynnösen uutuuskirjaa Koti uudesta taloyhtiöstä (Kiinteistöalan Kustannus Oy). Siinä selvitetään uuden asunnon kauppaan ja uuden taloyhtiön hallinnointiin liittyvät vastuut, käytännöt ja sovellettava juridiikka.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

paloturvallisuusriskit

7.3.2023

Kaupallinen yhteistyö

Nyt on aika tarkastaa taloyhtiön paloturvallisuusriskit

Hyvin varautunut taloyhtiö arvioi riskejä säännöllisesti, suorittaa toimenpiteitä riskien pienentämiseksi sekä viestii asukkaille pelastus- ja turvallisuusohjeista. Erityisen tärkeää on pitää pelastussuunnitelma ajan tasalla.

Safetum

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

konkurssi

12.10.2023

Taloyhtiön konkurssin voi usein välttää

Taloyhtiötä voi uhata konkurssi, jos sillä on paljon korjausvelkaa. Kaikilla taloyhtiöillä ei ole varaa edes konkurssiin, sillä konkurssimenettely maksaa tuhansia euroja. Konkurssin voi kuitenkin välttää, kun korjaukset toteutetaan ajoissa.

ikkunaremontilla

17.8.2023

Kaupallinen yhteistyö

Ikkunaremontilla taloyhtiön ilme ja asumisviihtyvyys uudelle tasolle

Ikkunaremontin avulla suuren helsinkiläisen taloyhtiön ilme saatiin päivitettyä yhtenäiseksi, ja asumisviihtyvyys nostettiin uudelle tasolle tehdasasenteisten sälekaihdinten, sekä sujuvan mobiilikuuluvuuden takaavien Antennilasien avulla.

Pihla-Tiivi

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti