Toiminnantarkastuksen perusteet

Kokenut isännöitsijä totesi, että toiminnantarkastuksessa on kaksi ääripäätä: tarkastaja joko penkoo kaikki paperit tai sitten laittaa vain nimen alle. Uusi verkkokurssi opastaa toiminnantarkastajaa tekemään vaihe vaiheelta oikeita asioita. Kun toiminnantarkastus tehdään kunnolla, on se hyvä työkalu hallitukselle ja sillä säästetään huomattavasti isännöitsijän aikaa ja hermoja.

Kun asunto-osakeyhtiölaki uudistettiin vuonna 2010, toiminnantarkastus korvasi aiemman osakkaiden tekemän tilintarkastuksen eli ns. maallikkotilintarkastuksen. Kiinteistöliiton toteuttaman seurantaselvityksen perusteella toiminnantarkastuksen asema on hiljalleen vahvistumassa taloyhtiöissä. Joka toisessa vastanneista taloyhtiöistä on toiminnantarkastaja. Tämä tarkoittaisi valtakunnan tasolla jopa 30 000 toiminnantarkastajaa. Kolmasosalla vastanneista yhtiöistä oli ainoastaan toiminnantarkastaja eikä lainkaan tilintarkastajaa.

Hallitusten jäsenet sekä isännöitsijät kokivat toiminnantarkastuksen hyödyllisemmäksi kuin ne, jotka eivät aktiivisesti ole mukana taloyhtiön hallinnossa. Toiminnantarkastajien tiedonsaantioikeus on toiminut kaikkien vastaajien mukaan varsin hyvin. Toiminnantarkastus ja tilintarkastus tuntuvat kyselyn mukaan istuvan verrattain hyvin yhteen taloyhtiöiden hallinnossa.

Toiminnantarkastajien oman arvion mukaan asunto-osakeyhtiölain tuntemuksessa on eniten parantamisen varaa

Toiminnantarkastajilta kysyttiin, miten he hallitsevat tarkastuksen kannalta oleelliset osa-alueet. Parhaiten tarkastajat katsoivat hallitsevansa toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen. Sen sijaan asunto-osakeyhtiölain sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen kohdalla arviot olivat muita osa-alueita varovaisemmat. Näitä asioita voi helposti opiskella HTHJPLUS-kurssisarjaan kuuluvan Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssin avulla.

Koulutusta ja toiminnantarkastuksen hyvien käytäntöjen esilletuontia pidettiin kyselyssä erittäin tärkeänä. Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokurssi kostuu seuraavista luvuista:

  1. Toiminnantarkastuksesta yleisesti ja tarkastukseen valmistautuminen
  2. Hallinnon tarkastus
  3. Talouden ja tilinpäätöksen tarkastus
  4. Tarkastuskertomus ja muu raportointi

Kurssi sisältää runsaasti videoita sekä käytännön toiminnantarkastusta helpottavia muistiopohjia ja malleja.

Kurssin hinta sisältyy Kiinteistöliiton jäsenmaksuun, joten se on taas uusi mahtava jäsenetu!

Kurssiin voi tutustua tarkemmin ja sen ottaa käyttöön Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkokaupassa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

talousarviossa

9.3.2023

Taloyhtiön toiminnantarkastajalle apua tarjolla

Kevään yhtiökokouksissa valitaan taloyhtiöille toiminnantarkastajia. Osalle heistä voi valinnan hetkellä olla epäselvää, mitä kaikkea tehtävä sisältää.

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

26.4.2022

Ennen remonttiin ryhtymistä kannattaa selvittää tarvittavat luvat

TM Rakennusmaailma: Yleisesti ottaen rakennuslupaa tarvitaan, jos tehdään uusi rakennus tai peruskorjaus. Rakennuksen laajentaminen tai käyttötarkoituksen muutos vaatii aina luvan. Myös kylpyhuoneen tai saunan rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

28.4.2022

Voiko taloyhtiö kieltää parvekegrillaamisen?

Parvekegrillaaminen herättää suuria tunteita. Taloyhtiö voi järjestyssäännöillä puuttua asiaan, mutta parveke on silti osakkaan hallinnassa ja osakkaalla on oikeus tehdä siellä mitä haluaa. Eri asia on, jos parvekegrillaaminen aiheuttaa turvallisuusriskin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti