Talvi tulee myös parvekkeille

Näin talvikauden alkajaisiksi on hyvä kerrata talvikunnossapitoon liittyviä käytäntöjä. Vaikka lumityöt usein kuuluvatkin taloyhtiön hoidettaviksi, on myös osakkaalle sälytetty eräitä tehtäviä.

Kun lähtökohtana pidetään asunto-osakeyhtiölakia, voidaan todeta, että osakkaalle kuuluu huoneistoparvekkeiden huolellisen hoidon myötä roskien, lumen, jään ja veden poistamisesta huolehtiminen.

Lähtökohtaisesti osakkeiden tuottama hallintaoikeus määritellään asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksissä ei kuitenkaan välttämättä mainita parvekkeita silloinkaan, kun ne ovat huoneiston asukkaiden yksinomaisessa käytössä. Asunto-osakeyhtiölakiin on otettu olettamasäännös, joka määrittelee osakashallintaan kuuluvaksi sellaisen parvekkeen, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Useamman huoneiston yhteiset parvekkeet ovat nekin kyseessä olevien huoneistojen yhteisessä tai jaetussa hallinnassa. Osakashallinnassa oleva parveke tai terassi rinnastuu kunnossapidon ja hoidon osalta itse osakehuoneistoon. Taloyhtiön yleiset parvekkeet, kuten tuuletusparvekkeet ovat luonnollisestikin taloyhtiön välittömässä hallinnassa ja näin ollen myös yhtiön hoidossa.

Kunnossapitovastuun jakautuminen

Edellä kuvatun huoneistoparvekkeen kunnossapidosta ja hoidosta säädetään asunto-osakeyhtiölain 4 luvussa, jossa todetaan ensinnäkin, että osakkaan vastuulla on osakehuoneistonsa sisäosien kunnossapito ja huolellinen hoito. Taloyhtiön vastuulla on puolestaan rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien kunnossapito. Parvekkeet sijaitsevat tyypillisesti varsinaisen asuinhuoneiston ulkopuolella, joten niiden kunnossapito olisi tällä perusteella lähtökohtaisesti taloyhtiön vastuulla. Parvekkeiden osalta onkin erityisesti mainittu yhtiön velvollisuus pitää kunnossa rakennuksen ulkopinta myös sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hallinnassa.

Kun parveke kuitenkin on määritelty osaksi osakehuoneistoa, on samalla lähdetty siitä, että osakkaan tulisi huolehtia sen kunnossapidosta ainakin sisäosien osalta. Parveke on useimmiten suoraan osa rakennuksen julkisivua, jolloin on perusteltua huolehtia julkisivuun vaikuttavien pintojen kunnossapidosta keskitetysti, eli taloyhtiön toimesta. Näin ollen osakkaalle jää kunnossapidettäväksi lähinnä parvekkeen lattiapinta, kaiteen sisäpinnat sekä seinät niiltä osin, kuin ne eivät ole varsinaisesti julkisivuun vaikuttavia. Myös parvekelasitus, mikäli se ei ole taloyhtiön asentama, kuuluu osakkaan kunnossapidettäväksi. Samalla on syytä huomata, että yhtiön vastuulle jäävät paitsi mainitut julkisivuun vaikuttavat pinnat myös parvekkeen rakenteet ja eristeet, kuten parvekelaatan vedeneristys. Myös perusjärjestelmät ovat taloyhtiön vastuulla, joten esimerkiksi parvekkeen vedenpoistojärjestelmä on taloyhtiön pidettävä kunnossa.

Mitä merkitsee parvekkeen huolellinen hoito talviaikaan?

Osakkaalle on myös asetettu eräitä parvekkeen huolelliseen hoitoon kytkeytyviä tehtäviä. Näin ollen osakkaan on poistettava parvekkeelle kertyneet roskat sekä huolehdittava veden, jään ja lumen poistamisesta, jotta taloyhtiölle tai toisille osakkaille ei aiheudu haittaa tai vahinkoa. Käytännössä on kyse siitä, että osakkaan tulee huolehtia esimerkiksi syksyisten lehtien poistamisesta, etteivät ne pääse haittaamaan veden poistumista parvekkeelta. Parvekkeelle kertyvä lumi ja jää on poistettava tai ainakin sijoitettava niin, etteivät siitä muodostuvat sulamisvedet pääse vahingoittamaan parvekkeen tai rakennuksen rakenteita. On huolehdittava siitä, että säävaihteluiden myötä syntyvät sulamisvedet saadaan tehokkaasti poistettua. Pahimmillaan vedenpoistojärjestelmän tukkeentuminen voi aiheuttaa mittavia vahinkoja kun parvekkeella seisova vesi pääsee kastelemaan rakenteita ja alapuolella mahdollisesti sijaitsevia huoneistoja.

Turvallisuus ennen kaikkea

Miten ja milloin jäätä ja lunta sitten voidaan poistaa parvekkeilta? Taloyhtiö on kiinteistönomistajana vastuussa kiinteistön turvallisuudesta. Tähän liittyen on yhtiössä tarkkailtava mm. kattolumitilannetta ja ryhdyttävä oikea-aikaisesti riittäviin toimiin mahdollisten vaaratekijöiden poistamiseksi.

Osakkeenomistajien omatoiminen lumenpoisto voi aiheuttaa vaaratilanteita. Tämän vuoksi onkin suositeltavaa, että parvekkeiden lumenpoistot tehtäisiin keskitetysti ja valvotusti. Tällöin voidaan ilmoittaa ajankohdasta, jolloin vaara-alue eristetään riittävin opastein ja pudottaminen tehdä turvallisesti esimerkiksi huoltoyhtiön valvonnassa. Lumet voidaan myös poistaa taloyhtiön toimesta kattolumien pudottamisen yhteydessä, mikäli tämä voidaan tehdä osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta loukkaamatta. Yhdenvertaisuusongelma voidaan välttää esimerkiksi perimällä osakkeenomistajalta aiheutuneet kulut.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

keittiöremontti

20.5.2022

Suunnittelu ja pohjatyöt takaavat onnistuneen keittiöremontin

Espoon Kivenlahdessa remontoidaan 72-neliösen kerrostaloasunnon keittiötä. Remontin toteuttaja, osakas Pekka Vass kertoo, että parhaiten keittiöremontista selviää kun suunnittelee sen hyvin ja tekee pohjatyöt huolella. "Kannattaa ehdottomasti palkata suunnittelija", hän sanoo.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

20.6.2022

Mitä maalämpö vaatii?

Maalämpöjärjestelmä voi olla taloyhtiölle hyvä vaihtoehto lämmityskustannusten leikkaamiseen. Järjestelmää harkittaessa kannattaa kuitenkin perehtyä sen reunaehtoihin ja teknisiin vaatimuksiin.

aurinkopaneelien asennus

19.8.2022

Vältä virheet aurinkopaneelien asennuksessa

Aurinkopaneeleihin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen niiden hankkimista. Muuten asennuksessa voi ilmetä ongelmia. Aurinkopaneelit kannattaa asentaa kattoremontin yhteydessä, ja sähköasennukset tulee jättää alan ammattilaiselle.

7.2.2022

Taloyhtiö voi joutua vastuuseen liukastumisesta tai lumen putoamisesta väärään paikkaan?

Kun talvella maa on liukas ja katoille kertyy lunta, taloyhtiöiden vastuu piha-alueidensa hoidosta korostuu. − Taloyhtiöllä on korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön ja rakennuksen turvallisuudesta, sanoo Suomen Kiinteistöliiton apulaislakimies Kristel Pynnönen Helsingin Sanomien haastattelussa. Vastuu perustuu muun muassa järjestyslakiin ja asunto-osakeyhtiölakiin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti