Taloyhtiön strategia ja hyvä hallintotapa

Taloyhtiön strategia

Taloyhtiön johtamisen on oltava pitkäjänteistä ja siinä on otettava huomioon kiinteistön koko elinkaari sekä kestävä kehitys. Taloyhtiön hallinnon ja osakkaiden vastuulla on toimia siten, että kiinteistön arvo säilyy tai jopa nousee ja että asunnoissa on viihtyisä ja mukava asua ja ennen kaikkea että asunto-osakeyhtiö pystyy jatkuvasti tuottamaan osakkaiden ja asukkaiden tarvitsemia asumispalveluita tehokkaasti, taloudellisesti ja suunnitelmallisesti.

Jotta hallinto voi onnistua tehtävässään, se tarvitsee hyvät tiedot kiinteistön teknisestä nykytilanteesta sekä ympäristön suomista mahdollisuuksista ja sen asettamista rajoitteista. Lisäksi hallinnon on tiedettävä, mitkä ovat osakkaiden ja asukkaiden näkemykset siitä, miten asumisviihtyisyyttä tulee ylläpitää ja kehittää. Onnistumiseen tarvitaan näkemystä, joka kantaa pidemmälle kuin vuoden budjettijakson päähän.

Taloyhtiölle tarvitaan strategia. Sen laatiminen vaatii hyvät lähtötiedot kiinteistöstä ja toimintaympäristöstä, budjetointia laajempia teknisiä selvityksiä sekä osakkaiden kuulemista ja sopimista siitä, miten strategian toteutumista seurataan.

Taloyhtiön strategian laatimisohjeessa kuvataan lyhyesti strategiasuunnittelun eteneminen taloyhtiössä ja ne keskeiset seikat, joita toimivan strategian laatiminen edellyttää. Vähimmäistaso kuvaa sitä toimintatapaa, josta hallitus voisi aloittaa, jos sillä ei ole resursseja varsinaiseen strategiatyöhön.

Kiinteistöliiton korjausrakentamistoimikunnan laatima ohje: Taloyhtiön strategian laatiminen

Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen -esite, joka on syntynyt Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta -hankkeessa.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia täydentävässä suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Vakiintuneet hyvät käytännöt lisäävät luottamusta taloyhtiön osakkaiden ja johdon kesken ja parantavat asumisolojen ja -kustannusten ennakoitavuutta.

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 (pdf)

Suositus on tilattavissa painettuna kirjana Kiinteistömedia Oy:n verkkokaupasta.

Taloyhtiössä hallitus ja asunto-osakkeenomistajat ovat useimmiten maallikoita, joille oma asunto on elämän suurin sijoitus.

Hyvään hallintotapaan kuuluu osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, heidän oikeuksiensa suojeleminen ja osallistumiseen rohkaiseminen, taloyhtiön taloudellisten tietojen oikea-aikainen ja tarkka raportointi sekä johdon ohjaus- ja valvontatehtävät.

Hyvä hallintotapa tulee käsitellä taloyhtiön yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat vaikuttaa ja sitoutua sen sisältöön. Suosituksessa on omat kohtansa koskien taloyhtiön yhtiökokousta, hallitusta, isännöitsijää, riskienhallintaa, tilin- ja toiminnantarkastusta, strategiaa sekä osakkeenomistajien oikeuksien käyttöä.

Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle kuuluu päätöksenteko monista tärkeimmistä taloyhtiötä koskevista asioista. Yhtiökokous päättää esim. rakennuksessa tehtävistä perusparannuksista ja uudistuksista. Samoin vastikkeen määrästä päättäminen on lähes poikkeuksetta määrätty yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle kuuluvaksi tehtäväksi. Taloyhtiön on pidettävä vähintään kerran vuodessa varsinainen yhtiökokous.

Kiinteistöliitto on tehnyt maksuttoman verkko-oppaan taloyhtiöiden yhtiökokousten onnistumisen tueksi. Yhtiökokousopas on tarkoitettu avuksi niin osakkeenomistajille kuin taloyhtiön hallituksille sekä isännöitsijöille.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

23.9.2021

Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta ilmestynyt uusi versio

Taloyhtiöiden toimintaa ohjaa asunto-osakeyhtiölaki, jossa määrätään muun muassa osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, yhtiökokouksesta sekä yhtiön johdon tehtävistä. Lakia täydentämään julkaistiin muutama vuosi sitten Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus. – Suosituksella pyritään vakiinnuttamaan taloyhtiöiden toimintaan hyviä käytäntöjä erityisesti asioissa, joista on vaikeaa säätää lailla.

23.5.2017

Taloyhtiön hallitus ja tehtävät

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Hallitus toimii toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti