Talouden myönteinen vire näkyy myös asuntomarkkinoilla

Positiiviset uutiset Suomen taloudesta ja kuluttajien vankistunut luottamus näkyvät vuonna 2017 myös asuntomarkkinoilla. Pellervon taloustutkimuksen PTT:n asuntomarkkinaennusteen mukaan hintojen ja vuokrien nousu jatkuu, ja vetureina toimivat kasvavat kaupungit. Koko maan tasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousevat 1,8 prosenttia, uudet ja vanhat vapaarahoitteiset vuokrat 2,4 prosenttia ja ARA-vuokrat 2,0 prosenttia. Alueelliset erot ovat suuria.

Ekonomisti Antti Kekäläisen mukaan vuonna 2017 omistusasuntojen kysyntä asuntomarkkinoilla kasvaa. Asuntokaupan vilkastuminen vähentääkin hieman paineita vuokramarkkinoilla, vaikka vuokrien nousu jatkuu. Kehityksen taustalla on Suomen talouden yleinen piristyminen.

”Työllisyys kohenee, korot ovat alhaiset ennustejaksolla, ja ennen kaikkea kuluttajien kokema epävarmuus vähenee”, kertoo Kekäläinen.

Pienten asuntojen kysyntä jatkuu

Asuntoennusteen erityisteemana on tänä vuonna pienten asuntojen markkinat. Pienten asuntojen kysyntä jatkuu suurena, koska yhden hengen asuntokuntien määrä jatkaa kasvuaan. Nuoret muuttavat yhä aiemmin omilleen, ja toisaalta yksinasuvien vanhusten määrä nousee.

”Tämän vuoksi pitäisi rakentaa lisää juuri sellaisia asuntoja, joille on kysyntää. Niitä ovat kaupunkien keskusta-alueiden pienet asunnot. Vain se, että on tarpeeksi kysyntää vastaavaa asuntotarjontaa, pitää huolen, etteivät hinnat karkaa”, sanoo ekonomisti Tuuli Tähtinen.

Alueelliset erot asuntojen hintakehityksessä ovatkin merkittäviä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla odotetaan hintojen nousevan maan keskiarvoa enemmän, kun taas väestöltään vähenevillä paikkakunnilla hinnat laskevat.

Tonttimaan tarjontaa lisättävä, sääntelyä purettava

Ennuste suosittaa lisäämään tonttimaan tarjontaa kannustamalla kuntia kaavoittamaan alueilla, joihin kysyntä kohdistuu. Myös liiallista maankäytön ja rakentamisen sääntelyä pitäisi purkaa. Esimerkkejä tästä ovat kaavojen autopaikkoja, keskimääräisiä asuntokokoja ja talokorkeuksia koskevat rajoitukset.

”Rakennuttajille pitäisi antaa enemmän vapautta punnita, millaisille asunnoille on kysyntää ja rakentaa sitten niitä”, Antti Kekäläinen sanoo.

Ennuste on kokonaisuudessaan saatavissa PTT:n kotisivuilta www.ptt.fi/ennuste.html

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

19.11.2021

Nuoret muuttavat omilleen historiallisen aikaisin

Korona-aika näyttää jopa helpottaneen nuorten itsenäistymistä, sillä kilpailu yliopistokaupunkien vuokra-asunnoista väheni palvelualojen vaikeuksien ja Airbnb-markkinan murenemisen vuoksi. − Pitkäaikaisempi syy on se, että kasvukaupunkeihin on valmistunut enemmän asuntoja kuin kertaakaan vuodesta 1995 alkaneen tilastohistorian aikana. Tarjonnan lisäys auttaa selvästi, sillä vuokrien nousu on rauhoittunut ja hintakehitys on jäänyt selvästi maltillisemmaksi kuin muissa Pohjoismaissa, Hypon pääekonomisti […]

14.2.2022

Ostitko kiinteistön? Muistithan maksaa varainsiirtoveron ja hakea omistuksen rekisteröintiä

Kiinteistökaupan jälkeen ostajan tulee rekisteröidä kiinteistön uudet omistustiedot Maanmittauslaitoksen ylläpitämään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aikaa rekisteröinnille eli lainhuudon hakemiselle on kuusi kuukautta kauppakirjan tai muun sopimuksen allekirjoittamisesta. Jotta omistus voidaan rekisteröidä, varainsiirtoveron täytyy olla lainhuutohakemusta vireille laitettaessa maksettu.

16.2.2022

Tyhjiä asuntoja on yhä enemmän

OP Ryhmän tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan Suomen asuntokannasta 11,4 prosenttia on vailla vakituista asukasta. Tilastokeskuksen mukaan vailla vakituista asukasta oli yli 357 000 asuntoa vuonna 2020. Asuntomarkkinatutkimusten mukaan tyhjien asuntojen luonnollinen osuus asuntokannasta olisi noin viisi prosenttia.

16.12.2021

Asuntopoliittinen selonteko eduskuntaan. Tavoitteena hyvä ja kohtuuhintainen asuminen

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle jättämä asuntopoliittinen selonteko huomioi eri politiikanalojen vaikutukset asumisen kysymyksiin ja pyrkii tunnistamaan ne entistä paremmin. Asuntopolitiikalla voidaan muun muassa edistää tasa-arvoa, ilmastopäästöjen hillintää ja työvoiman liikkuvuutta sekä tasata talouden suhdanteita. Politiikan vaikuttavuuden varmistamiseksi asuntopolitiikkaa pyritään tekemään  pitkäjännitteisesti yli hallinnonalojen.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti