Talkoot ja pihan pelisäännöt

Taloyhtiössä asuminen tarkoittaa yhteiseloa taloyhtiön muiden asukkaiden kanssa. Parhaimmillaan taloyhtiö muodostaa yhteisön, jossa kaikki viihtyvät. Jokaisella osakkaalla ja asukkaalla on tärkeä rooli siinä, että asuminen taloyhtiössä sujuu mukavasti, viihtyisästi ja vastuullisesti.

Taloyhtiön hallitus voi kannustaa yhteisöllisyyden syntymisessä hoitamalla taloyhtiön yhteisen viestinnän hyvin, järjestämällä talkoita ja luomalla yhteisiä pelisääntöjä esimerkiksi pihan ja yhteisten tilojen käyttöön.

Talkoot

Talkoot ovat mukava tapa hoitaa yhdessä taloyhtiön pihaa. Jotta pihatalkoot onnistuisivat hyvin ja saataisiin hyödynnettyä mukana olevien asukkaiden työpanos parhaalla mahdollisella tavalla, kannattaa pihatalkoot suunnitella huolellisesti etukäteen.

Kaikkia mahdollisia pihatöitä ei kannata pyrkiä tekemään talkooporukalla. Kannattaa miettiä mitkä asiat sopivat talkooväen hoidettavaksi ja mihin kannattaa hommata ammattimaista viherurakoitsijan tai muun erikoisosaajan apua. Parhaiten talkoilla tehtäviksi soveltuvat erilaiset kertaluonteiset työt, kuten pihojen kevät- ja syyssiivoukset.

Talkoisiin tarvittavat välineet, mahdolliset työkoneet ja materiaalit tulee huolehtia kuntoon hyvissä ajoin ennen talkoiden aloittamista. Käytännössä kannattaa jakautua pienempiin ryhmiin tekemään pihatöitä, näin tehokkuus paranee. Työnjako ja koordinaatio ryhmien kesken kannattaa sopia aluksi riittävän selvästi. Jokaisen talkoolaisen tulee tietää, mitä hänen oletetaan tekevän, miksi ja millä välineillä.

Talkoisiin kannattaa varata iloista yhteishenkeä sekä hieman tarjoilua. Talkoiden päätteeksi voidaan vaikka paistaa makkaraa grillillä ja samalla kerätä palaute talkoisiin osallistuneilta asukkailta talkoiden onnistumisesta. Myös taloyhtiö voi hankkia talkooväelle kohtuullisen tarjoilun, mistä aiheutuneet kulut taloyhtiö voi kattaa normaaliin tapaan yhtiövastikkeilla.

Pihatalkoiden osalta kannattaa muistaa osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista eli ketään asukasta ei voida pakottaa osallistumaan pihatalkoisiin tai teettämään ”omaa osuuttaan” jollakin ulkopuolisella. Siltä joka ei tahdo osallistua talkoisiin, ei voida periä mitään ylimääräistä vastiketta, eikä talkoilla saavutetusta säästöstä koitunutta hyötyä voida kohdistaa vain talkoisiin osallistuneille.

Talkoiden jälkeen kannattaa seurata pihan kehittymistä ja käyttöä. Kerätty palaute talkoiden onnistumisesta ja pihan seuranta kannattaa hyödyntää seuraavien talkoiden järjestelyissä.

Muistilista auttaa talkoiden järjestämisessä:

Ennen talkoita

 • Kartoitetaan lähtötilanne hyvin: Alkuun kannattaa listata asiat, jotka tahdotaan saada hoidetuksi talkoissa.
 •  Laaditaan budjetti talkoille. Pihatalkoille kannattaa taloyhtiön hallituksessa määritellä budjetti, jolloin talkoiden kustannukset ja niistä vastaaminen pysyvät selkeinä. Talkoilla saavutetaan monesti selvää taloudellista hyötyä taloyhtiölle.
 • Selvitetään mahdollinen talkoovakuutus: Talkoisiin osallistuvien vakuutusturva tulee tarkistaa ennen työhön ryhtymistä. Asukkaiden ottamat vapaaehtoiset vapaa-ajan tai täysajan tapaturmavakuutukset kattavat myös heille talkoissa sattuneet vahingot. Ellei kaikilla talkoisiin osallistuvilla ole tällaista vakuutusta, taloyhtiön on hyvä ottaa heitä varten ns. talkoovakuutus.
 • Listataan talkoilla hoidettavat asiat ja pannaan ne tärkeysjärjestykseen. Talkoilla hoidettavat asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen, jolloin talkootyöt voidaan aloittaa tärkeimmistä asioista.
 • Laaditaan talkoille aikataulu. Talkoille kannattaa hahmottaa realistinen aikataulu, jotta kukin osaa varata sopivan ajan muilta menoiltaan talkoita varten.
 • Mietitään tarvittava oma työmäärä ja ulkopuolinen ammattiosaaminen sekä työnjako.
 • Sovitaan talkoiden ajankohta ja kesto sekä tiedotetaan asukkaille ajoissa. Talkoiden ajankohdasta ja arvioidusta kestosta tulee tiedottaa asukkaille riittävän ajoissa ja laajasti. Jos taloyhtiöllä on esimerkiksi Facebook-ryhmä käytössä, myös talkoiden ajan voi päättää yhdessä keskustellen – näin varmistetaan, että mahdollisimman moni pääsee paikalle.
 • Listataan ja hankitaan tarvittavat työkoneet ja -välineet sekä tarvittava materiaali (mullat, kasvit, hiekat jne.)

Talkoopäivänä

 • Talkooväki jaetaan pienempiin ryhmiin ja tarvittaessa kullekin ryhmälle sovitaan vastuuhenkilö.
 • Varmistetaan, että jokainen talkoolainen tietää mitä tehdään, miksi ja millä välineillä.
 •  Iloisen yhteishengen ja talkootyön lomassa tai päätteeksi nautitaan tarjoilusta vaikka yhdessä grillaten.

Talkoiden jälkeen

 • Kerätään osallistujilta palaute talkoiden onnistumisesta.
 •  Seurataan pihan kehittymistä ja käyttöä talkoiden jälkeen.
 •  Hyödynnetään palautetta ja kokemuksia seuraavissa talkoissa

Yhteiset pelisäännöt pihan käyttöön

Taloyhtiön piha on hyvin hoidettuna ja toimivana iso ilo asukkaille. Joskus pihan käyttö aiheuttaa ristiriitoja taloyhtiössä. Yhteiset pelisäännöt pihan tai muiden yhteistilojen käytöstä auttavat usein sujuvaan yhteiseloon pihalla.

Vinkkejä yhteisten pelisääntöjen laatimiseen

 • Pelisäännöt kannattaa laatia yhdessä keskustellen. Vaikka taloyhtiön hallitus voi päättää yhteisistä pelisäännöistä, niiden laatimisessa kannattaa aina kuunnella asukkaiden toiveita.
 • Pihan käytön osalta voidaan sopia esimerkiksi, voiko pihalla grillata ja miten grillaamisesta syntyvät jätteet hoidetaan paloturvallisesti oikeaan paikkaan.
 • Yhteisten tilojen (kuten saunan) osalta voidaan sopia, minkälaisessa kunnossa sauna jätetään seuraavalle asukkaalle ja miten tilaa siivotaan.
 • Pelisäännöt kannattaa tiedottaa asukkaille ilmoitustauluilla, kotiin jaettuna ja esimerkiksi taloyhtiön nettisivuilla.
 • Usein joustoa ja muiden huomioimista tarvitaan kaikilta asukkailta.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

3.5.2022

Hoitamaton piha lisää kiinteistönpidon kustannuksia

Taloyhtiön pihan hoitamattomuudella on euromääräinen hinta. Se herättelee huomaamaan, että istutuksia kannattaa hoitaa säännöllisesti. Pihan hoitaminen maksaa, mutta hoitamatta jättäminen se vasta maksaakin.

2.12.2021

Taloyhtiö ei ole aina vastuussa, jos pihalla sattuu vahinko omasta huolimattomuudesta

Kun sää muuttuu talviseksi, herää monessa taloyhtiössä kysymys siitä, kuka vastaa pihan turvallisuudesta. Kysymys on tuttu myös Kiinteistöliiton lakineuvonnassa. Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon, mikä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on vahingon sattuessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut talvikunnossapidon osalta huolellisesti.

3.5.2022

Ennakoi ja tiedota – Näin onnistut taloyhtiön kevättalkoissa

Nyt on aika alkaa valmistella kevättalkoita. Onnistuneet talkoot syntyvät ennakoiden, tiedottamalla ja suhtautumalla keveästi yhteiseen tekemiseen. Rakkaat naapurit, pannaan piha kuntoon!

talkoot

17.5.2022

Ota nämä asiat huomioon kevättalkoissa

Keväällä on aika kunnostaa ja laittaa kesäkuntoon pihat. Kevättalkoisiin liittyy monia lain näkökulmasta huomionarvoisia seikkoja: kuka pihojen kunnossapidosta vastaa, miten osakkaat saadaan osallistumaan talkoisiin ja miten urakoista sovitaan selkeästi.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti