Suuret lumimassat saattavat aiheuttaa vaurioita kattopinnoille – nämä asiat on syytä huomioida

Lumimassat rasittavat kattorakenteita ja saattavat aiheuttaa kattopinnoille vaurioita, minkä vuoksi lumien poisto katoilta ajoissa on tärkeää. Lumen hallittu poistaminen riittävän ajoissa lyhentää rakenteiden kuormituksen kestoaikaa ja näin ollen edesauttaa rakennuksen kattopinnan kestävyyttä ja pitkittää käyttöikää. Keskuskauppakamarin hyväksymät katto-alan tavarantarkastajat (HTT) tuntevat hyvin kaikki yleisimmät ongelmat, joita suuret lumimassat voivat katoille aiheuttaa.

“Uudempien, 2000-luvulla tehtyjen, uudisrakennusten katoilla lumipeitteen paksuus aiheuttaa harvemmin ongelmia, koska lumimassan kattopinnoille aiheuttamiin laskennallisiin kuormiin on otettu huomioon myös epätavalliset lumien pakkautumiset kattojen taitoskohtiin, syvänteisiin ja jiireihin”, kertoo Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT), rakennusmestari Juhani Leijamaa.

Vaikka katon rakenteet olisivatkin erittäin kestävät, on Leijamaan mukaan syytä muistaa, että noin 500 mm paksun tiivistyneen suojalumivaipan alla olevan kattopinnan kuormitusta on joka tapauksessa syytä keventää.

Vanhojen rakennusten kohdalla asia toinen. Varsinkin tasakattoisissa tai loivilla kattopinnoilla tehdyissä rakennuksissa voivat lumikuorman kestot olla hyvinkin rajallisia ja jopa 200 mm paksu tiivistynyt suojalumivaippa voi olla niille liikaa.

“Tällaisilta katoilta joudutaan hyvin usein pudottamaan lunta pois henkilö- ja omaisuusturvallisuuden varmistamiseksi, lumivaipan paksuudesta ja massasta riippumatta,  varsinkin alaräystään alueelta jää- ja lumimassoja jo vähäisemmänkin lumisateen tai pakkasjakson aikana sekä niiden jälkeen”, toteaa Leijamaa.

Mitä kattolumien pudottamisessa tulee huomioida

Kattolumien ja jäiden pudotuksiin tulee valita yrityksiä, joilla on kokemusta lumenpudotustöistä. Asiansa osaava yritys tekee lumenpudotustyöt huolellisesti rakenteita rikkomatta ja ottaa huomioon ensisijaisesti henkilöturvallisuuden, niin ulkopuolisten kuin oman henkilökuntansakin osalta.

“Kun tilaaja on valinnut lumenpudottajaksi urakoitsijan, on ennen töiden aloittamista syytä laatia vielä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan pelisäännöt ja korvausvastuut tilaajaa kohtaan sekä mahdollisesti kolmannelle osapuolelle syntyneisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Harju muistuttaa, että ennakoivana toimenpiteenä ja sopimuksen pohjana ennen talvikunnossapidon alkua olisi järkevää teettää kattopinnoilla katselmus, jolla saadaan selvyys siitä, mitä mahdollisia ongelmia katolle on edellistalvien lumienpudotusten jälkeen jäänyt, esimerkiksi vanhoja reikiä.

“Kattolumien pudotuksissa on tärkeää huomioida alapuolisten kävely- ja autoliikennealueiden rajaaminen, merkitseminen sekä liikenteen ohjaaminen pudotushetkellä. Kaupunki- tai taajama-alueella tärkeää on myös jälkityöt, kuten jalankulkureittien puhdistaminen lumikasoista sekä liukkauden torjunta”, muistuttaa Leijamaa.

Mitä jos kattopinnoille syntyy talvikunnossapidosta vahinko?

Ammattitaitoinen lumenpudotusyritys tietää myös, minkälaisilla työvälineillä lunta tulee pudottaa, jotta kattomateriaali ei vaurioidu. Mikäli lumenpudotus on kuitenkin aiheuttanut vaurioita kattoon, saattaa syntyä tilanne, jossa tilaaja ja lumenpudotusyrittäjä eivät ole samaa mieltä siitä, milloin vahinko on sattunut tai kuka sen on aiheuttanut.

“Mikäli asioiden selvittäminen keskustelemalla ei tuota tulosta, on syytä kutsua paikalle tavarantarkastaja. Tavarantarkastajan erityisosaamisella ja puolueettomalla toiminnalla syntyy tarkastuskertomus, joka omalta osaltaan avustaa osapuolia pääsemään totuudenmukaiseen ja oikeaan lopputulokseen”, kertoo Leijamaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

27.2.2017

Kattolumien aika koitti taas

Lumipeite on saatu jälleen myös Etelä-Suomeen. Lumimassat rasittavat kattorakenteita ja saattavat aiheuttaa kattopinnoille vaurioita, minkä vuoksi lumien poisto katoilta ajoissa on tärkeää. Lumen hallittu poistaminen riittävän ajoissa lyhentää rakenteiden kuormituksen kestoaikaa ja näin ollen edesauttaa rakennuksen kattopinnan kestävyyttä ja pitkittää käyttöikää.

22.1.2018

Kiinteistölehden lakipähkinät 2017

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat. Kuka maksaa hissin?

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

18.12.2019

Pyöräpysäköinnin suunnittelu, päätöksenteko taloyhtiössä ja rakentamisen luvat

Uusien pyöräsäilytystilojen suunnittelu Haettaessa lisätilaa pyöräsäilytykselle kannattaa ensin selvittää nykyisten pyöräsäilytystilojen käyttöaste ja mahdollisuudet tilankäytön tehostamiseen. Kokonaan uutta tilaa saadaan joko ottamalla käyttöön kiinteistön muussa käytössä olevia tiloja tai rakentamalla piha-alueelle kokonaan uusi pyörien säilytyspaikka. Katse kannattaa kohdistaa myös yllättäväntuntuisiin, vailla muuta käyttöä oleviin paikkoihin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti