Selvitysmies Erkki Virtaselta 11 suositusta valtion rahoittaman rakentamisen ongelmien ratkaisemiseksi

Erkki Virtanen on pääministeri Juha Sipilän kutsumana selvittänyt valtion rahoittamien rakennushankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen tehokkuutta sekä hankkeiden aikataulu- ja kustannusongelmia. Selvitys paljasti, että valtion osittain rahoittamat rakennushankkeet näyttävät jopa pääsääntöisesti epäonnistuvan. Siksi valtion rahoitus tulisi jatkossa aina määritellä sekä euromääräisenä enimmäissummana että prosentuaalisena enimmäismääränä.

Valtion osallistumisen pelisäännöt hankeohjaukseen tulisi myös selkiyttää ja valtion vaikutusmahdollisuuksia lisätä. Virtanen ehdottaa myös, että Suomessa alettaisiin väyläpolitiikassa noudattaa Ruotsin ja Norjan käytäntöjä. Näissä maissa laaditaan vaalikausittain parlamentaarisesti pidemmän aikavälin väyläsuunnitelma.

Selvitysmieheltä edellytettiin selkeitä suosituksia valtioneuvostolle ongelmien vähentämiseksi tulevissa ja mahdollisuuksien mukaan myös meneillään olevissa hankkeissa. Virtanen suosittaa, että valtion osittain rahoittamien rakennushankkeiden tehostamiseksi valtion rahoitukselle tulisi yhteishankkeissa aina määritellä enimmäismäärä sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Rakennushankkeiden johtoelimiin olisi myös nimettävä riittävin valtuuksin toimivat taloudellista ja rakentamisen asiantuntemusta edustavat valtion edustajat. Lisäksi edellisten tueksi tarvitaan uusia päätöksiä ja linjauksia hallintolain esteellisyysäännösten soveltamisesta. Valtiolle tulisi myös antaa oikeus tarvittaessa keskeyttää rahoitus, mikäli hanke poikkeaa kohtuuttomasti ja perusteettomasti alkuperäisestä suunnitelmasta.

Liikenneväylien osalta Virtanen ehdottaa, että kunkin hallituksen tulisi asettaa parlamentaarinen elin, joka valmistelee kolmea seuraavaa vaalikautta koskevan väyläpoliittisen suunnitelman. Uuden hallituksen tulisi sen pohjalta laatia ensimmäisen kehyspäätöksensä yhteydessä hallituskauden kattava väyläohjelma. Virtanen suosittaa myös, että väylähankkeiden aloittamisesta ei tulisi päättää lisäbudjeteissa. Budjetoinnissa ehdotetaan väyläverkon kehittämisessä siirtymistä viisivuotisen siirtomäärärahan käyttöön.

Virtanen suosittelee, että valtion omissa vaativissa rakennushankkeissa käytettäisiin pääsääntöisesti allianssimallia. Valtion tulisi pääsääntöisesti vaatia allianssimallin käyttöä myös osittain rahoittamissaan rakennushankkeissa. Selvitysmiehen mukaan valtion tulisi ryhtyä Senaatti-kiinteistöjen avulla voimakkaasti edistämään allianssi-elinkaarimallin käyttöä julkisessa rakentamisessa. Tämä voisi jatkossa olla yksi mahdollinen ratkaisu kosteus- ja homeongelmien ehkäisemiseen ja hoitamiseen.

Valtion omistamien kiinteistöjen osalta ehdotetaan, että Senaatti ja hallinnonalat ministeriöiden johdolla yhdessä tekisivät jo laatimansa investointisuunnitelman pohjalta kiinteistöjen ja niiden työympäristöjen kehittämisohjelman. Näin voitaisiin muun muassa saavuttaa Senaatin tavoittelema 100 miljoonan vuokramenojen alentamistavoite.

Valtion rakennetun omaisuuden arvo on noin 25 miljardia euroa. Tästä Liikenneviraston vastuulla olevan väyläverkoston osuus on noin 20 miljardia euroa ja pääosin Senaatti-kiin­teistöjen vastuulla olevan rakennuskannan noin 5 miljardia euroa.

Valtion rahoittaman rakentamisen ongelmat -selvitys

Erkki Virtasen esitys tiedotustilaisuudessa

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

15.3.2023

Kiinteistölehden vaalikysely: Hanna Kosonen / Keskusta

Keskustan Hanna Kososen vastaukset Kiinteistölehden eduskuntavaalikyselyyn.

26.9.2023

Rakennusteollisuus: Rakentamisen niukkuus näivettää taloutta

Asuntoaloitusten kokonaismäärä painuu tänä vuonna alle puoleen viimevuotisesta, arvioi Rakennusteollisuus RT suhdanne-ennusteessaan. Korjausrakentamisen osalta juuri päättynyt budjettiriihi toi pettymyksen.

rakentaminen pääkaupunkiseudulla

2.6.2023

Rakentaminen vähenee voimakkaasti pääkaupunkiseudulla

Rakentamisen määrä pääkaupunkiseudulla vähenee Raklin mukaan voimakkaasti tänä vuonna. Asuntoaloitusten määrä on rajussa laskussa, mutta korjausrakentamisella on kysyntää. Rakennuskustannusten nousu hidastui kiivaan alkuvuoden jälkeen.

sisäilma

18.10.2023

Kuukauden kasvo: Puhtaan sisäilman puolesta

Kodin sisäilman laatu vaikuttaa paitsi asumisviihtyvyyteen, myös asukkaan terveyteen. Sisäilman laatuun taas vaikuttavat muun muassa valitut pintamateriaalit, ilmanvaihdon toiminta ja ylläpito sekä omat teot. Jokainen asukas voi parantaa sisäilmaa omilla toimillaan.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti