RAKLI suosittelee toimenpiteitä työturvallisuuden edistämiseksi

Kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuullisia ammattilaisia edustava RAKLI on laatinut rakennuttajille kolmikohtaisen suosituksen työturvallisuuden edistämiseksi. RAKLI haluaa suosituksella kiinnittää entistä tarkempaa huomiota työturvallisuusasioihin ja niiden asianmukaiseen hoitamiseen hankkeissa.

”Viime vuosien aikana työtapaturmien määrä on laskenut tasaisesti, mutta töitä on edelleen tehtävä nollatason saavuttamiseksi. Tämän vuoden tilastot näyttävät kuitenkin huolestuttaville ja näemmekin tärkeänä, että keinovalikoimaa laajennetaan työturvallisuuden edistämiseksi. Tilaajat haluavat tukea urakoitsijoiden turvallisuustyötä erilaisin keinoin, ja panostaa aktiivisesti tapaturmia ehkäisevään työhön sekä sen seurantaan. Päävastuu työturvallisuuden ja siihen liittyvien puitteiden edistämisessä on luonnollisesti työnantajilla eli rakennustyömaista puhuttaessa urakoitsijoilla”, korostaa RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

  1. RAKLI suosittelee, että tilaajat vaatisivat hankkeissa TR-mittausten rinnalla tapaturmataajuusmittarin käyttöönottoa ja seurantaa
  2. RAKLI suosittelee työturvallisuuden linkittämistä rakennushankkeiden onnistumisen mittareihin
  3. RAKLI suosittelee rakentamisen työturvallisuuden linkittämistä tilaajien vastuullisuusraportointiin.

Työturvallisuutta ei voi ulkoistaa muusta kokonaisuudesta

Hyvien turvallisuuskäytäntöjen on oltava osa hankkeiden kokonaisuutta, ja siksi RAKLI haluaa edistää niiden laajaa soveltamista. Edistyneimmät tahot ovat jo ottaneet työturvallisuuden mittarit mukaan vastuullisuusraportteihin ja osaksi onnistumisen mittareita. Myös tapaturmataajuusmittarin seurantaa tehdään osassa hankkeita.

Rakentamisala samoin kuin moni muu ala Suomessa käyttää tapaturmataajuuden mittarina LTA – tapaturmataajuusmääritelmää, jossa tapaturmaksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, jotka vaativat yli päivän poissaoloa työstä. Rakennusteollisuus RT:n mukaan mittarin toteutumat ovat viimeisen viiden vuoden aikana olleet noin 20 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti.

Työturvallisuuden avainlukujen läpinäkyvyyden kautta luodaan kulttuuria, jossa työturvallisuudesta tulee entistä enemmän osa hankkeiden sisäistettyä laatua.

”Suosituksella haluamme muistuttaa, että vaikka työturvallisuuden eteen tehdään paljon töitä, ei sitä voi ulkoistaa muusta kokonaisuudesta. Esittämämme toimenpiteet antavat käytännön kautta informaatiota yritykselle työturvallisuustoimien vaikuttavuudesta ja millä tavoin niitä voi entisestään parantaa. Haastammekin alan toimijat mukaan tekemään toimia paremman työturvallisuuskulttuurin saavuttamiseksi”, toteaa Jyrki Laurikainen.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

6.11.2014

Kiinteistökauppa vilkasta, toimitilojen vuokraaminen vaikeaa

Kiinteistöjen kysyntä on kasvanut sijoitusmarkkinoilla. Kiinteistökauppavolyymi on korkeimmillaan sitten vuoden 2008. Matalat korot ja rahoituksen parantunut saatavuus vahvistavat kiinteistöjen asemaa sijoitusmarkkinoilla.

25.11.2016

Uudet asunnot halvemmiksi karsimalla pysäköintipaikkoja?

RAKLI selvitti julkisten ja yksityisten kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden näkemyksiä siitä, miten kustannustietoisuus on kaavoituksessa kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että muutosta on tapahtunut melko paljon tai merkittävästi. Jo viime vuonna julkaisemassaan Kaavamääräysten kustannusvaikutukset -selvityksessä RAKLI totesi, että yksi eniten kustannuksiin vaikuttava tekijä on pysäköintiratkaisu.

Rakli kiinteistövero

19.5.2022

Rakli: Kiinteistöveron uudistus tuo kohtuuttomia korotuksia

Kiinteistöveron uudistaminen on parhaillaan lausuntokierroksella. Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli näkee, että uudistus uhkaa johtaa kohtuuttomiin korotuksiin yksittäisissä kiinteistöissä. Raklin mukaan lainsäädännöllä luodaan samalla kiinteistö- ja rakentamisalalle suurta epävarmuutta, sillä maapohjan verotusarvon määrittelyn hintakartat on tarkoitus julkaista vasta vuoden 2023 aikana.

29.11.2016

Asunto-osuuskuntamalli toisi vaihtoehtoja asuntomarkkinoille

Suomessa vähän käytetty asunto-osuuskuntamalli toisi uusia vaihtoehtoja asuntomarkkinoille, kun haetaan ratkaisuja kohtuuhintaiseen asumiseen kasvukeskuksissa. Pellervon taloustutkimus PTT:n RAKLIlle toteuttaman selvityksen mukaan esimerkiksi osuustoiminnalliset organisaatiot voisivat mahdollisesti toteuttaa osuuskunta-asumista. Selvityksessä on kartoitettu kansainvälisiä kokemuksia asunto-osuuskunnista sekä asunto-osuuskuntiin liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia Suomessa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti