Pyöräpysäköinnin ylläpito

Taloyhtiön pyöräpysäköintiin liittyy aina ylläpitotoimia, sijaitsi se sitten ulkona tai sisällä. Ulkopysäköintiä suunnitellessa tulee huomioida muun muassa kulkuväylien ja pysäköinnin talvikauden kunnossapitotoimet sekä pelastusteiden säilyminen esteettöminä. Sisätilojen ylläpitoon liittyy usein yleisen siisteyden lisäksi tilojen käytettävyyden varmistaminen. Tähän auttaa hylättyjen pyörien poistaminen.

Hylättyjen pyörien hävittäminen

Taloyhtiön pyörävarastoihin kertyy ajan myötä hylättyjä pyöriä, jotka on syytä poistaa säännöllisesti. Ennen kierrättämistä taloyhtiön on kuitenkin selvitettävä, että pyörät todella ovat hylättyjä. Hallitus tekee päätöksen hylättyjen pyörien poistosta ja vastaa toteutuksesta. Tässä kuvatulla menettelyllä voidaan isossakin taloyhtiössä varmistua siitä, että pyörälle ei löydy omistajaa. Pieniin taloyhtiöihin voi sopia kevyempikin menettely.

Pyörävaraston siivoamisesta on hyvä tehdä hallituksen päätös, jossa hyväksytään toimintatapa, esimerkiksi viittaamalla näihin ohjeisiin. Lisäksi päätetään, kuka vastaa hylättyjen pyörien hävittämisesta. Vastuu voi olla taloyhtiön hallituksella tai hallituksen erikseen nimeämällä henkilöllä.

1. Pyörien merkintä

Suositeltava menettelytapa hylättyjen pyörien tunnistamiseksi on, että taloyhtiö merkitsee pyörät ja asukkaita kehotetaan poistamaan taloyhtiön tekemä merkintä. Verrattuna siihen, että asukkaita pyydetään merkitsemään pyöränsä, tämä menettelytapa on paljon luotettavampi:

 • Merkinnän poistamiseen voidaan antaa paljon aikaa.
 • Merkinnän poistaminen on helppoa, eikä voi unohtua, jos pyörää käyttää.
 • Ei ole riskiä, että asukkaan kerran tekemä merkintä katoaisi.
 • Ei ole riskiä, että vieraiden pyöriä tulkittaisiin hylätyiksi

Kaikki taloyhtiön tiloista ja pihalta löytyvät pyörät merkitään lapulla, jossa lukee vähintään merkinnän syy ja kehotus poistaa merkintä. Tarkoitusta varten voidaan hankkia esimerkiksi paperisia matkalaukkutageja, joita saa myös omalla painatuksella. Tätä menettelytapaa kannattaa soveltaa pyörien lisäksi myös lastenrattaisiin ja muihin tavaroihin.

2. Tiedotus

Pyörävarastojen siivouksesta tulee tiedottaa asukkaita sekä osakkaita, jotka eivät itse asu taloyhtiössä. Ilmoitustaulu ei ole riittävä tiedotuskanava, vaan tiedote on syytä jakaa postilaatikoihin ja muualla asuville osakkaille esimerkiksi yhtiökokouskutsun mukana. Tiedotteessa tulee olla asukkaalle selkeä toimintaohje määräaikoineen:

 • Kehotetaan asukasta poistamaan pyörästään taloyhtiön siihen laittama merkintä.
 • Kerrotaan määräaika, mihin mennessä merkinnän tulee olla poistettu.
 • Varoitetaan, että taloyhtiö tulee poistamaan varastoihin hylätyt pyörät, joille ei löydy omistajaa.

Varsinainen asukkaille ja osakkaille toimitettu tiedote on tiedottamisen vähimmäisvaatimus. Tämän lisäksi on syytä tiedottaa asiasta ainakin ilmoitustauluilla ja sähköisissä kanavissa, jos niitä on käytettävissä. Tiedote kannattaa mahdollisuuksien mukaan kääntää myös muille kielille, mikäli käännöksille arvioidaan olevan tarvetta.

3. Pyörien välivarastointi

Hylätyiksi epäiltyjä pyöriä, joista merkintää ei ole poistettu, tulee säilyttää vähintään kaksi kuukautta ennen kuin ne voidaan tulkita hylätyiksi. Pyörät voidaan siirtää pyörävarastosta paremmin säilytyspaikaksi soveltuvaan tilaan, jos tällainen on käytettävissä. Muussa tapauksessa pyörät kootaan tiiviisti yhteen ja sijoitetaan pyöräkellariin siten, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.

Merkintälaput jätetään paikalleen ja niihin merkitään päivämäärä, ellei sitä ole lapussa jo alun perin. Pyörien varastoimista huomiota herättävästi (esimerkiksi pihalla) kannattaa välttää, koska ihmiset saattavat omin päin tulkita pyörät hylätyiksi ja ottaa niitä omaan käyttöönsä.

4. Pyörien luettelointi ja poistaminen

Välivarastoinnin jälkeen tehdään tilannearvio ja päätetään, mitä pyörille tehdään. Suositeltavaa on, että tähän katselmukseen osallistuu useampi kuin yksi henkilö. Hylättyjä pyöriä poistettaessa on aina olemassa pieni riski, että joku vaatii myöhemmin omaisuuttaan takaisin. Tällaisten tilanteiden varalta pyörät luetteloidaan ja valokuvataan ennen kuin niistä hankkiudutaan eroon.

 • Arvottomat romupyörät toimitetaan kierrätykseen.
 • Käyttökelpoiset tai käyttökelpoisia osia sisältävät pyörät voidaan myydä tai kierrättää. Useilla paikkakunnilla toimii kierrätyskeskuksia tai muita toimijoita, jotka ottavat käytettyjä pyöriä vastaan.
 • Arvokkaiden pyörien tai muista syistä epäselvien tapausten varastointia jatketaan seuraavaan siivouskertaan asti. Jos pyöriä ei esimerkiksi vuoden varastoinnin jälkeenkään kukaan ole kaivannut, nekin voidaan tulkita hylätyksi.
 • Arvokkaista tai varastetuksi arvioiduista pyöristä tulee vähintään ilmoittaa poliisille.

Hylättyjen pyörien poistamista ei tule välttää, mutta siivousprosessi tulee hoitaa huolellisesti. Taloyhtiö puuttuu esineisiin omalla vastuullaan ja viime kädessä taloyhtiön hallituksen on arvioitava, miten hylättyjen pyörien kanssa toimitaan.

Oikeilla säilytyspaikoilla pidettyjä polkupyöriä ei voi viedä löytötavaratoimistoon. Taloyhtiö voi esimerkiksi myydä, lahjoittaa tai toimittaa pyörät kierrätykseen.

Erityisesti arvokkaat pyörät tai pyörät, joissa on jälkiä varastamisesta, tulee ilmoittaa poliisille, jonka tehtäviin kuuluu pyörän omistajan selvittäminen. Mikäli poliisi ei kuitenkaan ota pyöriä vastaan, toimitaan kuten muiden hylätyksi katsottujen pyörien kanssa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.1.2022

Kaupallinen yhteistyö

Monimutkainen kulkeminen tuo mukanaan suuret vuosikustannukset

Kun taloyhtiön asukas tarvitsee viisi eri kulkemisen tunnistetta päästäkseen liikkumaan kotitalossaan, jotakin on mennyt pieleen. Tällainen on kuitenkin arkipäivää joissakin taloyhtiöissä. Lisäksi kulkemiseen liittyvät ylläpito- ja elinkaarikustannukset saattavat yllättää melkoisesti.

CERTEGO

9.2.2022

Kaupallinen yhteistyö

Kumpi ensin taloyhtiössä – lukitusuudistus vai remontti?

Kun asuinkiinteistön remontti tai peruskorjaus on ajankohtainen, pohditaan samassa usein myös lukitusuudistusta. Kumpi olisi parempi toteuttaa ensin? Remontin ajaksi, kun pitää teettää niin paljon avaimia, joita tulee todennäköisesti myös katoamaan.

CERTEGO

taloyhtiön väestönsuojan ylläpito

27.5.2022

Väestönsuojaa voi ylläpitää omin voimin tai ostopalveluna

Taloyhtiön väetönsuojan perusylläpito onnistuu omin avuin tai kiinteistöhuollon tuella. Vaativampiin korjauksiin kannattaa kuitenkin ottaa avuksi suojausalan ammattilainen.

6.4.2022

Onko taloyhtiöauto tulevaisuuden ratkaisu liikkumiseen

Taloyhtiöautolla asukkaat voivat nauttia autoilun tuomasta vapaudesta ilman autoon sidottua pääomaa sekä ylläpitoon liittyviä kuluja ja huolia. Taloyhtiöauto tukee myös kestävän kehityksen mukaisia arjen valintoja. Leasingpalvelu sisältää yleensä kaikki auton ja palvelun ylläpitoon ja hallinnointiin liittyvät kulut ja toimet kuten polttoaineet tai sähkön, huollot, puhtaanapidon, katsastukset ja renkaidenvaihdot.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti