Pihan pykälät

Uuden tai perusteellisesti uudistettavan pihan suunnittelussa täytyy huomioida myös lain vaatimukset. Niistä kertoo Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies, varatuomari Kirsi Ruutu.

Kaiken rakentamisen taustalla on maankäyttö- ja rakennuslaki, josta löytyy raamit myös piharakentamiselle.

– Tämän lisäksi tulee huomioida muun muassa Suomen rakentamismääräyskokoelma, jossa on rakentamista koskevia säännöksiä – ja myös kunnan rakennusjärjestys, josta selviää, minkälaisen luvan pihamuutos vaatii. Kaavoituskin voi tuoda oman mausteensa siihen, mitä kiinteistölle voi rakentaa.

Pihasuunnittelu uudiskohteissa on tarkkaan määriteltyä. Rakennusluvan yhteydessä on esitettävä myös pihasuunnitelma.

– Vanhojen taloyhtiöiden pihojen pienimuotoinen uusiminen ei sinänsä vaadi lupia, mutta jos rakennetaan pihakatoksia, muutetaan autopaikkojen määrää tai huomattavasti pihan korkeuseroja tai pengerryksiä tai kosketaan laajemmin maan alla oleviin perusjärjestelmiin, on luvan tarve selvitettävä rakennusvalvonnalta.

Turvallisuus ja pelastus

Kiinteistön alueen tulee olla kaikin puolin turvallinen. Turvallisuuteen liittyy pihan suunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös pihan kunnossapito, joka korostuu erityisesti talviaikaan.

– Pelastuslain mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava mm. siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Nämä asiat tulisi huomioida myös pihojen uudistustöissä.

Seinustoille ei mitään palonarkaa

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen ja leviämisen vaara on vähäinen.

– Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, rakennuksen alla tai sen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu.

Mitä osakas saa rakentaa pihalle?

Taloyhtiön hallinnassa oleville piha-alueille ei saa rakentaa mitään ilman taloyhtiön lupaa.

– Näin on myös silloin, jos osakkaalla on yksinomaisessa käytössään aidoin tai pensain rajattu alue. Yksinomaiselle käyttöalueelle saa tehdä vain pienimuotoisia istutuksia.

– Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta, mikäli jokin piha-alue on osakkaan hallinnassa. Tällöin hän voi vapaammin tehdä alueella muutostöitä, mutta tällöinkin on huomioitava, että laajoja rakennelmia ei saa tehdä ilman taloyhtiön ja rakennusvalvonnan lupaa. Rakennelmista ei saa myöskään aiheutua haittaa naapureille.

Pihalle rakentamisessa korostuu myös yhdenvertaisuus.

Jos naapurin puut kasvavat omalle reviirille?

– Laki eräistä naapuruussuhteista eli ns. naapuruussuhdelaki antaa mahdollisuuden puuttua asiaan. Tämä on hyvin vanha laki, joka kansantajuisesti ilmaisee asian seuraavasti: ”Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista.”

– Tämän oikeuden osalta kehottaisin kuitenkin malttiin ja keskinäiseen avoimeen keskusteluun naapurin kanssa ennen toimenpiteitä.

– Jos yhdelle osakkaalle annetaan lupa erityisrakennelmiin, tulisi tämä lupa antaa tulevaisuudessa myös muille samassa asemassa oleville osakkaille. Näin ollen ensimmäistä kertaa asiaa ratkaistaessa olisi syytä viedä asia yhtiökokouksen päätettäväksi periaatepäätöksenä.

 

Rakennusvalvonnalla on kuntakohtainen harkintavalta siitä, sopiiko muutos alueen yleisilmeeseen.

 

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiön piha

27.7.2023

Taloyhtiön piha vaatii hoitamista

Kun taloyhtiön pihaa halutaan hoitaa hyvin, kannattaa ensin keskustella tavoitteista ja sitten määritellä omalle pihalle sopiva hoidon taso. Pihan hoidossa voi käyttää apuna viheralan ammattilaista. Hänet kannattaa ottaa mukaan myös tavoitekeskusteluun.

osakas piha

3.7.2023

Kuka vastaa osakkaan käyttöön rajatun piha-alueen hoidosta?

Yhtiöjärjestyksessä määrätään, onko osakkaan käyttöön rajattu piha taloyhtiön vai osakkaan hallinnassa. Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa pihojen hallinnasta, on pihan kunnossapitovastuu yhtiöllä. Osakkaalla on kuitenkin aina hoitovastuu käytössään olevasta pihasta.

Tilaajille

puutaloyhtiössä

22.6.2023

Hyvää elämää puutaloyhtiössä

Turkulaisessa puutaloyhtiössä As Oy Nummenpuistokatu 9:ssä elämä on yhteisöllistä ja tunnelma idyllinen. Seitsemän asunnon yhtiössä on tekninen isännöinti ja kunnossapitotyöt otettu omiin osaaviin käsiin. Kulut pysyvät kurissa, kun korjaukset tehdään vähin erin.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

taloyhtiötsemppari

16.12.2022

Vapaaehtoinen talotsemppari liikuttaa iäkkäitä

Vapaaehtoiset talotsempparit järjestävät toimintaa As Oy Koivistonmäen ikäihmisille Riihimäellä. Aivojumpparyhmä kokoontuu viikoittain huoltamaan osallistujien muistia liikunnan ja visailun parissa. Muistiklubiin ovat tervetulleita kaikki.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti