Osakkeenomistaja, valmistaudu taloyhtiön yhtiökokoukseen tutustumalla myös talouslukuihin

Kevät on yhtiökokousten aikaa. Osakkeenomistajan on hyvä osallistua oman taloyhtiönsä yhtiökokoukseen ja selvittää, miten omaisuutta on hoidettu ja tullaan hoitamaan. Se on myös paras tilaisuus vaikuttaa asunto-omaisuutensa kunnon ja arvon säilymiseen.

Tällä hetkellä osallistuminen yhtiökokoukseen on kuitenkin suositeltavaa tehdä etäyhteyksien avulla taikka valtakirjalla, jotta vältetään isojen henkilöryhmien oleskelu samassa tilassa. Yhtiöiden tulee myös mahdollisuuksien mukaan harkita yhtiökokouksen siirtämistä myöhempään ajankohtaan.

Koronaepidemia

Yhtiökokouksen voi pitää myös etänä. Lisätietoa ja muihin epidemiaan liittyviä taloyhtiöitä koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä löytyy Kiinteistöliitto Uusimaan sivuilta www.ukl.fi.

Tilinpäätöksestä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja talousarviosta. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelma kertoo, millainen on asunto-osakeyhtiön tilikauden tulos ja miten se on syntynyt. Tuloslaskelmassa selvitetään tilikauden tulot ja menot. Tase kertoo asunto-osakeyhtiön varoista ja veloista tilikauden viimeisenä päivänä. Tilinpäätös olisi hyvä lukea rinnan samaa tilikautta koskevan talousarvion kanssa. Silloin voi verrata sitä onko tilikausi sujunut suunnitelmien mukaisesti, ja miltä osin ne ovat jääneet toteutumatta.

Talousarviosta

Talousarvio on asiakirja, joka määrittää osakkeenomistajien maksuvelvollisuuden yhtiölle. Talousarvion kautta osakkeenomistajat päättävät paljonko he taloyhtiöön sijoittavat varojaan. Talousarvio on vuosittain vahvistettava yhtiökokouksessa.

Konkreettisimmin osakkeenomistajan omaan maksuvelvollisuuteen vaikuttaa talousarviossa mainitut vastikkeet, vuokrat ja käyttökorvausmaksut. Talousarviosta on myös hyvä tarkastaa, ollaanko yhtiössä aikeissa periä ylimääräisiä hoitovastikkeita tai ehdotetaanko sen perimiseen valtuutusta hallitukselle. Talousarvioon on syytä tutustua sen verran, että pystyy havaitsemaan muutokset. Mahdolliset kysymykset ja eriävät mielipiteet kannattaa kirjata itselle ylös, jotta ne muistaisi sitten esittää yhtiökokouksessa.

Toimintakertomuksesta

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päättyneen tilikauden toimintakertomus on talousarvion ja tilinpäätöksen ohella eräs tärkeimmistä kokousasioista. Sen tarkoituksena on kertoa yhtiön osakkaille ja asukkaille kaikki olennainen yhtiön tilasta ja tapahtumista raportointijakson aikana. On muistettava, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävä toimintakertomus on monille yhtiön osakkaille ja asukkaille usein ainoa mahdollisuus vuoden aikana lukea, kuulla ja keskustella yhtiön asioista sekä tehdä kuulemansa perusteella merkittäviä päätöksiä.

Toimintakertomuksen käsittelyyn ja siitä esitettäville kysymyksille on varattava riittävästi aikaa. Toimintakertomuksen asianmukainen käsittely ja sen sisällön hyväksyminen paikkansapitäväksi kuvaukseksi yhtiön tilasta ja tilivuoden tapahtumista on toinen perusedellytyksistä tili- ja vastuuvapauden myöntämiseksi vastuuhenkilöille eli yhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Toinen edellytyshän on tilinpäätöksen hyväksyminen.

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Uusimaan neuvontalakimies.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

erillisvaraston hallinnasta

9.1.2023

Erimielisyys erillisvaraston hallinnasta

Turun hovioikeus antoi tuomion osakkeenomistajan ja taloyhtiön välisessä riita-asiassa, jossa oli kyse taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätevyydestä. Kyse oli tarkemmin ottaen siitä, oliko yhtiökokous voinut päättää erillisvaraston vuokraamisesta ja vuokrasta ilman osakkeenomistajan suostumusta.

Tilaajille

konkurssi

12.10.2023

Taloyhtiön konkurssin voi usein välttää

Taloyhtiötä voi uhata konkurssi, jos sillä on paljon korjausvelkaa. Kaikilla taloyhtiöillä ei ole varaa edes konkurssiin, sillä konkurssimenettely maksaa tuhansia euroja. Konkurssin voi kuitenkin välttää, kun korjaukset toteutetaan ajoissa.

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

korjausurakan valvoja

4.8.2023

Mihin tarvitaan korjausurakan valvojaa?

Valvoja valvoo korjaushankkeessa taloyhtiön puolesta urakoitsijan työsuoritusta. Hän on kuitenkin puolueeton ja yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa. Valvojan suhde taloyhtiöön määritellään valvontasopimuksessa, suhde urakoitsijaan taas urakkasopimuksessa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti