Häiriökäyttäytyminen

Häiriökäyttäytyminen ja naapuruussovittelu

Taloyhtiön asukkaiden aiheuttaessa häiriötä yhteisössä ensimmäinen askel on yrittää keskustella asiasta asianomaisen kanssa. Apuna voivat toimia myös esimerkiksi naapuruussovittelu. Jos kuitenkaan keskustelu ei auta, voidaan joutua turvautumaan lain tarjoamiin puuttumismahdollisuuksiin.

Taloyhtiö voi puuttua esimerkiksi osakkaan tai tämän vuokralaisen aiheuttamiin olennaisiin haittoihin ja häiriöihin asunto-osakeyhtiölaissa säädetyllä hallintaanottomenettelyllä. Menettelystä on annettava hallituksen kirjallinen varoitus. Jos menettelyä ei oikaista, voi yhtiökokous päättää enemmistöpäätöksin ottaa huoneiston yhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Viime kädessä häiriötä aiheuttanut osakas tai asukas häädetään huoneistosta ja yhtiö vuokraa tilan hallintaanottoajaksi kolmannelle.

Jos asumishäiriötä aiheuttaa taloyhtiön oma vuokralainen, taloyhtiö voi vuokranantajana puuttua häiriöihin esimerkiksi irtisanomalla toistaiseksi voimassa olevan vuokrasuhteen irtisanomisaikaa noudattaen. Olennaisen haitan tai häiriön tapauksessa vuokranantajalla on oikeus jopa purkaa vuokrasuhde.

Vuokranantajan mahdollisuuksista puuttua vuokralaisensa aiheuttamiin häiriöihin löytyy tietoa Suomen Vuokranantajien sivuilta.

Osakasneuvonta

Taloyhtiön sisällä on usein nopeinta ja edullisinta löytää ratkaisut ongelmatilanteissa. Osakkaan kannattaa aina ensin ottaa yhteys oman taloyhtiön isännöitsijään ja hallituksen puheenjohtajaan sekä jäseniin ja hakea heidän kanssaan yhteistyössä ratkaisua. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa hyvin vastata vaikeisiinkin kysymyksiin ja hän voi tarvittaessa selvittää asiaa muilta asiantuntijoilta.

Osakkaiden tulee ensisijaisesti pyrkiä etsimään vastauksia taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen kanssa ja jos yhteistyö ei jostain syystä onnistu, voi myös pyrkiä hakemaan ulkopuolista apua ja neuvoa asian hoitamiseen. Neuvoa voi kysyä eri asiantuntijaorganisaatioista, viranomaisilta ja viime kädessä voi tietysti turvautua myös oman asianajajan hankkimiseen. Yleensä kaikille osallisille tulee edullisimmaksi ja nopeimmaksi keinoksi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat keskenään ilman kalliita ja raskaita oikeudenkäyntejä.

Suomen Kiinteistöliitto tarjoaa jäsenkiinteistöjen isännöitsijöille ja hallituksen jäsenille juridista puhelinneuvontaa, jonka ensisijaisena tavoitteena on auttaa ratkaisemaan ongelmat taloyhtiön sisäisesti. Neuvonnassa toimintatapana on kysymyksiä esittämällä saada selville ongelman kannalta juridisesti merkitykselliset asiat. Usein neuvonnassa oleva lakimies kiinnittää huomiota keskustelun aikana myös sellaisiin riskikohtiin, joita yhtiössä ei vielä ole havaittu. Kun asian ratkaisuun vaikuttavat seikat ovat selvillä, neuvonnassa arvioidaan yhtiössä syntynyt tilanne ja annetaan toimintaohjeet ongelman ratkaisemiseksi. Jos ongelman ratkaiseminen edellyttää lainsäädännön tai kirjallisuuden tarkempaa selvittämistä, neuvontalakimies selvittää asian ja ottaa tämän jälkeen soittajaan yhteyttä. Päämääränä on aina löytää laillinen ja osapuolten kannalta kohtuullinen ratkaisu.

Yleensä taloyhtiössä isännöitsijä tai hallituksen jäsen kääntyy Kiinteistöliiton puoleen. Erityisesti ammatti-isännöitsijät ovat tottuneita käyttämään Kiinteistöliiton neuvontapalvelua, mutta myös hallituksen jäseniksi valitut osakkaat ovat löytäneet neuvonnan avukseen hallintoon liittyvien menettelytapakysymysten (esim. kokousmenettely) ratkaisemiseksi. Kaikki kysymykset eivät siten liity yhtiön sisäisiin riitoihin, vaan monet koskevat oikeita menettelytapoja yhtiön asioiden hoidossa. Kiinteistöliiton neuvonta tukee taloyhtiötä, jotta useimpien ristiriitatilanteiden syntyminen saataisiin ehkäistyä jo ennakolta.

Myös ministeriöiden ja kuntien virkamiehiin on mahdollista ottaa suoraan yhteyttä. Ministeriöiden toimialaan kuuluvat mm. lainsäädännön valmisteluun liittyvät kysymykset. Omaan kuntaan kannattaa ottaa yhteyttä rakentamiseen tai vähäisempiinkin toimenpiteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kunnalla on rakennustarkastaja rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten. Sekä ministeriöiden että kuntien verkkosivuilta voi myös usein löytää kätevästi ratkaisuja.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

taloyhtiöriidat

18.1.2023

Taloyhtiöriidat kannattaa ratkoa sopimalla

Taloyhtiössä voi syntyä riitoja muun muassa remonteista, maksulaiminlyönneistä ja häiriökäyttäytymisestä. Riidoissa kannattaa pyrkiä aina ensisijaisesti sopuratkaisuun, ja oikeusprosessiin lähteä vasta huolellisen harkinnan jälkeen.

ikkunaremontti

6.4.2023

Kaupallinen yhteistyö

Kaikki, mitä taloyhtiön ikkunaremontista on hyvä tietää

Ikkunaremontti on yksi taloyhtiön yleisimmistä remonteista. Se tuo taloyhtiölle asumismukavuutta sekä usein myös rahallista säästöä arvon nousun ja lämmityskulujen laskun myötä. Miten remontissa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti