Miten säästää osakkaiden rahaa korjaushankkeissa?

Taloyhtiön korjaushanke, varsinkin suuri sellainen, vaikuttaa merkittävästi asumiskustannuksiin. Jos taloyhtiöllä on paljon korjausvelkaa, korjaukset voivat tulla osakkaille hyvinkin kalliiksi. Taloyhtiöllä on joitakin keinoja, joilla se voi pienentää osakkaiden maksuosuutta ja siten säästää näiden rahaa korjaushankkeissa. Yleisimmät keinot esitellään seuraavassa.

1. Avustusten hakeminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja kunnat myöntävät taloyhtiöille erilaisia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustuksia myönnetään valtion talousarviossa vuosittain päätettävän määrärahan puitteissa.

Esimerkiksi tänä vuonna on tarjolla avustusta hissin asentamiseen, liikkumisesteiden poistamiseen ja kuntotutkimuksen tekemiseen. Taloyhtiö voi myös saada valtiontakauksen korjauslainoilleen.

Avustukset ovat taloyhtiölle ilmaista rahaa, ja niillä voidaan pienentää parhaillaan merkittävästi osakkaiden maksuosuutta korjaushankkeesta. Niitä kannattaa siis ehdottomasti hakea.

2. Taloyhtiön hallitsemien huoneistojen myynti

Taloyhtiöillä on monesti omistuksessaan huoneistoja (esim. talonmiehen asunto tai liikehuoneisto), joita se vuokraa. Näiden huoneistojen myynti on yksi mahdollinen keino rahoittaa korjaushanketta.

Mikäli taloyhtiö päättää myydä huoneistojaan, myynti toteutetaan siten, että huoneistot muutetaan osakehuoneistoiksi ja niiden hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään eteenpäin eniten tarjoavalle ostajaehdokkaalle. Myynnin hoitaa normaalisti kiinteistönvälittäjä.

Osakkaiden maksuosuus hankkeesta pienenee tällöin sillä summalla, joka huoneistojen myynnistä saadaan.

3. Ullakko- ja lisärakentaminen

Taloyhtiö voi harkita myös lisärakentamista korjaushankkeen rahoitusvaihtoehtona. Kaupunkien keskustoissa kyseeseen tulee ullakkorakentaminen, muualla taas rakennuksen laajentaminen, lisäkerroksen rakentaminen tai uuden rakennuksen rakentaminen.

Taloyhtiöiden lisärakentamishankkeissa rakennusoikeus myydään tavallisesti ulkopuoliselle rakennusliikkeelle. Tällöin rakennusliike hoitaa rakentamisen ja uusien osakehuoneistojen myynnin. Lisärakentaminen edellyttää yleensä myös asemakaavan muuttamista.

Rakennusoikeuden myynnistä syntyneet tuotot voidaan käyttää sellaisenaan taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamiseen. Lisärakentamisella pystytään toisinaan maksamaan hyvinkin iso osa korjaushankkeen kustannuksista.

4. Tontin osan myyminen

Jos taloyhtiöllä on suuri tontti, korjaushankkeeseen voidaan kerätä varoja lohkomalla ja myymällä siitä osa. Lohkomisessa tontista erotettava alue muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Asemakaava-alueilla lohkomisen hoitaa yleensä kaupunki tai kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Tontin osa voidaan myydä esimerkiksi ulkopuoliselle rakennusliikkeelle uuden asunto-osakeyhtiön perustamista varten.

Lohkotun tontin myynnistä syntyy myyntivoittoa, joka voidaan käyttää sellaisenaan korjaushankkeen rahoittamiseen. On hyvä muistaa, että myyntivoitto on periaatteessa taloyhtiölle veronalaista tuloa. Jos rahat tontin osan myynnistä saadaan eri tilikaudella kuin hankkeen kustannukset tulevat maksettaviksi, yhtiön kannattaa käyttää tilinpäätöksen järjestelykeinoja verovaikutusten välttämiseksi.

5. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Taloyhtiöiden, joissa on paljon arvonlisäverollista toimintaa harjoittavia liikehuoneistoja, kannattaa harkita myös arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista näiden tilojen osalta. Taloyhtiöt eivät normaalisti ole arvonlisäverovelvollisia, mutta verovelvolliseksi voidaan hakeutua vapaaehtoisesti.
Verovelvolliseksi hakeutumisen hyödyt ja kustannukset on hyvä selvittää viimeistään suunniteltaessa suurta korjaushanketta.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta koituu taloyhtiölle se hyöty, että yhtiö pääsee vähentämään osan korjaushankkeen menoihin sisältyvästä arvonlisäverosta. Tällöin osakkaiden tarvitsee maksaa vähennettävän veron verran vähemmän korjaushankkeesta.

Lisätietoa korjaushankkeen rahoitusvaihtoehdoista löydät Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -kirjasta >>

KorjaushankkeenRahoitusTaloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539px

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

kestävä asuminen

12.9.2023

Lakimuutos kannustaa kestävään asumiseen

Kesäkuussa voimaan tullut lakimuutos kannustaa taloyhtiöitä kestävää asumista edistäviin hankkeisiin. Uudistuksista, joilla parannetaan merkittävästi kiinteistön tai rakennuksen käytön kestävyyttä, voidaan vastedes päättää enemmistöpäätöksellä.

selkeä viestintä

15.2.2023

Selkeä viestintä opastaa asumisessa

Aktiivinen asukasviestintä säästää taloyhtiön hallitukselta aikaa ja rahaa. Joistakin asioista kannattaa muistuttaa joka vuosi, sillä asukkaat vaihtuvat ja monet asiat toistuvat vuosittain. Viestinnän selkeyteen kannattaa panostaa, sillä helppolukuiset viestit menevät varmimmin perille.

Tilakohtainen vedenmittaus

3.10.2023

Kaupallinen yhteistyö

Tilakohtainen vedenmittaus auttaa muuttamaan kulutustottumuksia

Vesi on yksi suurimmista taloyhtiöiden kulueristä. Kun vedenkulutuksen näkee todellisina litroina ja euroina, on helpompaa tehdä vastuullisia valintoja. Tilakohtaisella vedenmittauksella on mahdollista säästää selvää rahaa.

Smartvatten

osakkaiden rakentamia

9.10.2023

Kuka hallinnoi osakkaiden rakentamia autotalleja ja -katoksia?

Osakkaiden yhtiön tontille rakentamien autotallien ja -katosten hallintaoikeus on aikojen saatossa voinut jäädä epäselväksi. Vastaus löytyy yhtiöjärjestyksestä. Autotalli on osakkaan hallinnassa vain, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään.

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti