Miten säästää osakkaiden rahaa korjaushankkeissa?

Taloyhtiön korjaushanke, varsinkin suuri sellainen, vaikuttaa merkittävästi asumiskustannuksiin. Jos taloyhtiöllä on paljon korjausvelkaa, korjaukset voivat tulla osakkaille hyvinkin kalliiksi. Taloyhtiöllä on joitakin keinoja, joilla se voi pienentää osakkaiden maksuosuutta ja siten säästää näiden rahaa korjaushankkeissa. Yleisimmät keinot esitellään seuraavassa.

1. Avustusten hakeminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja kunnat myöntävät taloyhtiöille erilaisia asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustuksia myönnetään valtion talousarviossa vuosittain päätettävän määrärahan puitteissa.

Esimerkiksi tänä vuonna on tarjolla avustusta hissin asentamiseen, liikkumisesteiden poistamiseen ja kuntotutkimuksen tekemiseen. Taloyhtiö voi myös saada valtiontakauksen korjauslainoilleen.

Avustukset ovat taloyhtiölle ilmaista rahaa, ja niillä voidaan pienentää parhaillaan merkittävästi osakkaiden maksuosuutta korjaushankkeesta. Niitä kannattaa siis ehdottomasti hakea.

2. Taloyhtiön hallitsemien huoneistojen myynti

Taloyhtiöillä on monesti omistuksessaan huoneistoja (esim. talonmiehen asunto tai liikehuoneisto), joita se vuokraa. Näiden huoneistojen myynti on yksi mahdollinen keino rahoittaa korjaushanketta.

Mikäli taloyhtiö päättää myydä huoneistojaan, myynti toteutetaan siten, että huoneistot muutetaan osakehuoneistoiksi ja niiden hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään eteenpäin eniten tarjoavalle ostajaehdokkaalle. Myynnin hoitaa normaalisti kiinteistönvälittäjä.

Osakkaiden maksuosuus hankkeesta pienenee tällöin sillä summalla, joka huoneistojen myynnistä saadaan.

3. Ullakko- ja lisärakentaminen

Taloyhtiö voi harkita myös lisärakentamista korjaushankkeen rahoitusvaihtoehtona. Kaupunkien keskustoissa kyseeseen tulee ullakkorakentaminen, muualla taas rakennuksen laajentaminen, lisäkerroksen rakentaminen tai uuden rakennuksen rakentaminen.

Taloyhtiöiden lisärakentamishankkeissa rakennusoikeus myydään tavallisesti ulkopuoliselle rakennusliikkeelle. Tällöin rakennusliike hoitaa rakentamisen ja uusien osakehuoneistojen myynnin. Lisärakentaminen edellyttää yleensä myös asemakaavan muuttamista.

Rakennusoikeuden myynnistä syntyneet tuotot voidaan käyttää sellaisenaan taloyhtiön korjaushankkeen rahoittamiseen. Lisärakentamisella pystytään toisinaan maksamaan hyvinkin iso osa korjaushankkeen kustannuksista.

4. Tontin osan myyminen

Jos taloyhtiöllä on suuri tontti, korjaushankkeeseen voidaan kerätä varoja lohkomalla ja myymällä siitä osa. Lohkomisessa tontista erotettava alue muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Asemakaava-alueilla lohkomisen hoitaa yleensä kaupunki tai kunta, muualla Maanmittauslaitos.

Tontin osa voidaan myydä esimerkiksi ulkopuoliselle rakennusliikkeelle uuden asunto-osakeyhtiön perustamista varten.

Lohkotun tontin myynnistä syntyy myyntivoittoa, joka voidaan käyttää sellaisenaan korjaushankkeen rahoittamiseen. On hyvä muistaa, että myyntivoitto on periaatteessa taloyhtiölle veronalaista tuloa. Jos rahat tontin osan myynnistä saadaan eri tilikaudella kuin hankkeen kustannukset tulevat maksettaviksi, yhtiön kannattaa käyttää tilinpäätöksen järjestelykeinoja verovaikutusten välttämiseksi.

5. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Taloyhtiöiden, joissa on paljon arvonlisäverollista toimintaa harjoittavia liikehuoneistoja, kannattaa harkita myös arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista näiden tilojen osalta. Taloyhtiöt eivät normaalisti ole arvonlisäverovelvollisia, mutta verovelvolliseksi voidaan hakeutua vapaaehtoisesti.
Verovelvolliseksi hakeutumisen hyödyt ja kustannukset on hyvä selvittää viimeistään suunniteltaessa suurta korjaushanketta.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta koituu taloyhtiölle se hyöty, että yhtiö pääsee vähentämään osan korjaushankkeen menoihin sisältyvästä arvonlisäverosta. Tällöin osakkaiden tarvitsee maksaa vähennettävän veron verran vähemmän korjaushankkeesta.

Lisätietoa korjaushankkeen rahoitusvaihtoehdoista löydät Korjaushankkeen rahoitus taloyhtiössä -kirjasta >>

KorjaushankkeenRahoitusTaloyhtiossa_verkko_72dpi_380x539px

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

yhteinen jätepiste

13.6.2022

Kaupallinen yhteistyö

Taloyhtiöiden yhteinen jätepiste säästää rahaa ja ympäristöä

Viisi vaasalaista taloyhtiötä rakensi uuden yhteisen jätepisteen entisten erillisten tilalle. Uuden jätepisteen Molok-syväkeräyssäiliöt vaativat tyhjennystä harvemmin, mikä säästää rahaa ja ympäristöä.

Molok

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

hankesuunnittelu korjaushanke

27.5.2022

Hankesuunnittelu säästää kuluja

Kun taloyhtiö valmistautuu korjausurakkaan, kannattaa ennen urakan aloittamista tehdä hankesuunnitelma. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinööri Kaisa Kettunen kertoo, mitä hankesuunnittelussa kannattaa muistaa.

20.4.2022

Asiantuntija: Taloyhtiöiden peruskorjaukset ovat kriisissä

Taloyhtiöiden tilanne on talotekniikan asiantuntija Jorma Kauppisen mielestä vain pahentunut, kun pankkien lainaus peruskorjauksiin on tiukentunut huomattavasti. Kauppinen kirjoittaa Talotekniikka-lehden mielipideosastolla useista epäkohdista. Jos esimerkiksi taloyhtiö sijaitsee lähiössä, pienemmässä kaupungissa tai kunnassa, katsotaan talon vakuusarvo niin pieneksi, että lainaa peruskorjauksiin ei yksinkertaisesti saa riittävästi.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti