Mitä tietoja taloyhtiön toimintakertomukseen?

Taloyhtiön toimintakertomukseen on kirjattava tietyt, lakisääteiset tiedot. Lisäksi toimintakertomukseen voidaan kirjata vapaaehtoisia tietoja. Seuraavassa kerrotaan, mitä tietoja taloyhtiön toimintakertomuksessa kuuluu olla.

1. Tiedot yhtiövastikkeen käytöstä

Jos taloyhtiössä peritään vastikkeita eri tarkoituksiin eri perustein, yhtiövastikkeen käytöstä on esitettävä tiedot toimintakertomuksessa. Eri tarkoituksiin ja eri perustein kerättäviä vastikkeita ovat mm. hoito- ja pääomavastikkeet.

Tiedot yhtiövastikkeen käytöstä esitetään tavallisesti vastikelaskelmien avulla.

2. Tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä

Pysyvällä rasitteella tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kirjattua toisen kiinteistön oikeutta käyttää kiinteistöä hyödykseen (esim. naapuriyhtiön oikeus käyttää osaa taloyhtiön autopaikoista). Kiinnityksellä tarkoitetaan taas kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää kiinteän omaisuuden käyttämisestä velan vakuutena.

Tiedot pysyvistä rasitteista ja kiinnityksistä on oltava toimintakertomuksessa. Lisäksi toimintakertomuksessa pitää kertoa, missä taloyhtiön panttikirjoja säilytetään.

3. Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Toimintakertomukseen kuuluvat myös tiedot olennaisista tapahtumista eli esimerkiksi huomattavista korjaushankkeista, merkittävistä vahinkotapahtumista ja saaduista vahingonkorvauksista.

Olennaiset tapahtumat on ilmoitettava paitsi tilikaudelta myös tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta.

4. Tiedot talousarvion toteutumisesta ja olennaisista poikkeamista siihen nähden

Toimintakertomuksessa on oltava tiedot talousarvion toteutumisesta. Tämä vaatimus täytetään tavallisesti liittämällä toimintakertomukseen niin sanottu talousarviovertailu.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon nähden on selvitettävä omana kohtanaan toimintakertomuksessa.

5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintakertomuksessa on esitettävä arvio taloyhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Merkitystä on etenkin seikoilla, jotka vaikuttavat yhtiön talouteen. Jos yhtiössä on esimerkiksi suunnitteilla suuri korjaushanke, siitä tulisi mainita tässä kohdassa.

6. Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Toimintakertomukseen kirjataan myös hallituksen esitys tilikauden voittoa koskeviksi toimenpiteiksi. Tavallisesti tämä ehdotus on se, että tilikauden voitto kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

7. Muut toimintakertomuksen pakolliset tiedot

Toimintakertomukseen on tietyissä tilanteissa kirjattava myös mm. selvitys yhtiön hallussa olevista omista osakkeista sekä selostus osakeantipäätöksen pääasiallisesta sisällöstä.

Lisäksi toimintakertomuksessa on oltava selvitys siitä, jos tilinpäätöksen sisältämä tase osoittaa oman pääoman olevan negatiivinen.

BONUS: Toimintakertomuksen vapaaehtoiset tiedot

Toimintakertomukseen voidaan kirjata myös muita, vapaaehtoisia tietoja, jos niillä on merkitystä oikean ja riittävän kuvan muodostumisessa.

Tavallisesti toimintakertomukseen kirjataan esim. perustiedot yhtiön tontista ja rakennuksista, tiedot yhtiön hallinnosta, huoneistojen osakesiirrot, veden, lämmön ja sähkön kulutustiedot vertailulukuineen sekä tiedot lainaosuuksista tilinpäätöshetkellä. Pakollista näiden tietojen antaminen ei kuitenkaan ole.

Vapaaehtoisten tietojen kirjaamista toimintakertomukseen on syytä harkita huolella. Turhia tietoja ei kannata antaa, jotta ne eivät vie huomiota olennaisilta asioilta.

Lisätietoa toimintakertomuksen sisällöstä sekä tilinpäätöksen laadinnasta löytyy Taloyhtiön talous – Oppikirja isännöitsijälle -kirjasta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

5.4.2022

Kaupallinen yhteistyö

Safetumin TOP 5 ohjeet taloyhtiön väestönsuojan ylläpitoon

Väestönsuoja on ensisijaisesti tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Suoja antaa turvaa räjähdysvaikutuksilta, sortumilta ja kemiallisilta taisteluaineilta sekä vaaralliselta säteilyltä. Normaalioloissa väestönsuojatiloja käytetään yleensä varastoina, harrastetiloina tai autohalleina.

Safetum

taloyhtiön hallitus

17.5.2022

Taloyhtiön sopimukset tutuiksi uudelle hallitukselle

Taloyhtiön hallitus hoitaa yleisten taloyhtiön asioiden lisäksi myös sille asunto-osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä. Siksi uuden hallituksen jäsenten on hyvä tutustua yhtiöjärjestykseen ja asunto-osakeyhtiölakiin, sekä taloyhtiön merkittävimpiin sopimuksiin.

uusi lämmitysjärjestelmä

10.10.2022

Uusi lämmitysjärjestelmä tuo säästöjä

Helsinkiläinen As Oy Katajaharjuntie 15 vaihtoi kaukolämmön usean energialähteen yhdistelmään. Poistoilman lämmön talteenotosta, maalämmöstä ja aurinkoenergiasta koostuva yhdistelmä on ollut huoleton ratkaisu ja tuonut säästöjä.

taloyhtiön korjaushankkeen osapuolet

17.5.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitkä ovat taloyhtiön korjaushankkeen osapuolten tehtävät?

Taloyhtiön korjaushankkeisiin osallistuu hallituksen ja isännöitsijän lisäksi monenmoista muutakin tekijää. Heillä kaikilla on tärkeä osa korjaushankkeessa, mutta miten osapuolten roolit ja tehtävät jakautuvat tarkemmin?

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti