Mitä tietoja taloyhtiön talousarvioon kirjataan?

Kuvituskuva

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kuuluu laatia vuosittain talousarvioesitys yhtiökokoukselle. Talousarvio on käytännössä taloyhtiön budjetti, eli siinä ennakoidaan yhtiön tulot ja menot seuraavalla tilikaudella. Talousarvio on suositeltavaa tehdä taloyhtiön tuloslaskelman muotoon. Siihen tulee kirjata ainakin seuraavat tiedot.

1. Kiinteistön hoitokulut ja -tuotot

Talousarvion laadinta alkaa yhtiön tulevien hoitokulujen ja -tuottojen määrittelyllä. Hoitokuluihin budjetoidaan muuan muassa ennakoidut henkilöstökulut, hallintokulut, käytön, huollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen kulut, lämmitys-, vesi- ja sähkökulut, maksettavat vuokrat ja kiinteistöverot sekä korjauskulut. Hoitotuottoihin budjetoidaan taas muun muassa hoitovastikkeet, käyttökorvaukset ja yhtiön omistuksessa olevien huoneistojen vuokrat.

Hoitovastikkeen suuruus määritellään arvioitujen hoitokulujen ja -tuottojen sekä edellisen tilikauden yli- tai alijäämän erotuksen perusteella. Jos vastiketta suunnitellaan korotettavan tai alennettavan kesken vuoden, tämä tulee merkitä selkeästi talousarvioon.

Kulu- ja tuottoerät kannattaa eritellä talousarviossa mahdollisimman tarkasti. Varsinkin suuriin korjaushankkeisiin liittyvien erien esittelyyn tulee kiinnittää huomiota.

2. Rahoitustuotot ja -kulut

Jos taloyhtiö perii pääomavastiketta tai -vastikkeita, talousarviossa tulee esittää myös pääomatuotot ja -kulut.

Pääomavastikkeiden suuruus määritellään sen perusteella, miten paljon yhtiö tarvitsee tulevana tilikautena rahaa lainaehtojen mukaisiin lainanlyhennyksiin ja korkokuluihin. Jos vastiketta on tarve korottaa tai alentaa kesken vuoden, tämä on merkittävä talousarvioon.

Pääomamenojen kohdalla eritellään yhtiön lainaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ja korkokulut.

3. Edellisen tilikauden yli- ja alijäämät

Toteutuneiden hoitotuottojen ja -kulujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen erotus lasketaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Edellisen tilikauden kumulatiiviset yli- tai alijäämät tulee esittää myös talousarviossa. Hoitoylijäämä tai -alijäämä esitetään hoitotuottojen ja -kulujen kohdalla ja pääomavastikkeen yli- tai alijäämä puolestaan rahoitustuottojen ja -kulujen kohdalla.

Edellisen tilikauden yli- tai alijäämät tulee huomioida myös vastikkeiden suuruutta määriteltäessä. Ylijäämä voi mahdollistaa vastiketason alentamisen. Alijäämä johtaa taas yleensä vastikkeen korottamiseen.

4. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta

Talousarvio jaetaan tavallisesti kaikille osakkaille taloyhtiön tilinpäätösmateriaalin mukana. Jotta osakkaat ymmärtäisivät talousarvion lukuja riittävän hyvin, talousarvioon tulee merkitä vertailulukuja edeltävältä tilikaudelta. Jos näin ei tehdä, talousarvion luvut eivät välttämättä kerro mitään osakkaille.

Vertailutietoina kannattaa esittää ainakin edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelmatiedot sekä mahdolliset lainanlyhennysmenot ja aktivoinnit.

Lisätietoa talousarvion sisällöstä ja laadinnasta löydät Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös -kirjasta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti

KÄVIJÄTUTKIMUS

Kerro mielipiteesi Kiinteistölehden verkkosivusta, vastaa ja voita 100€!
Klikkaa tästä
close-link