Mitä tietoja taloyhtiön talousarvioon kirjataan?

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kuuluu laatia vuosittain talousarvioesitys yhtiökokoukselle. Talousarvio on käytännössä taloyhtiön budjetti, eli siinä ennakoidaan yhtiön tulot ja menot seuraavalla tilikaudella. Talousarvio on suositeltavaa tehdä taloyhtiön tuloslaskelman muotoon. Siihen tulee kirjata ainakin seuraavat tiedot.

1. Kiinteistön hoitokulut ja -tuotot

Talousarvion laadinta alkaa yhtiön tulevien hoitokulujen ja -tuottojen määrittelyllä. Hoitokuluihin budjetoidaan muuan muassa ennakoidut henkilöstökulut, hallintokulut, käytön, huollon, ulkoalueiden hoidon ja siivouksen kulut, lämmitys-, vesi- ja sähkökulut, maksettavat vuokrat ja kiinteistöverot sekä korjauskulut. Hoitotuottoihin budjetoidaan taas muun muassa hoitovastikkeet, käyttökorvaukset ja yhtiön omistuksessa olevien huoneistojen vuokrat.

Hoitovastikkeen suuruus määritellään arvioitujen hoitokulujen ja -tuottojen sekä edellisen tilikauden yli- tai alijäämän erotuksen perusteella. Jos vastiketta suunnitellaan korotettavan tai alennettavan kesken vuoden, tämä tulee merkitä selkeästi talousarvioon.

Kulu- ja tuottoerät kannattaa eritellä talousarviossa mahdollisimman tarkasti. Varsinkin suuriin korjaushankkeisiin liittyvien erien esittelyyn tulee kiinnittää huomiota.

2. Rahoitustuotot ja -kulut

Jos taloyhtiö perii pääomavastiketta tai -vastikkeita, talousarviossa tulee esittää myös pääomatuotot ja -kulut.

Pääomavastikkeiden suuruus määritellään sen perusteella, miten paljon yhtiö tarvitsee tulevana tilikautena rahaa lainaehtojen mukaisiin lainanlyhennyksiin ja korkokuluihin. Jos vastiketta on tarve korottaa tai alentaa kesken vuoden, tämä on merkittävä talousarvioon.

Pääomamenojen kohdalla eritellään yhtiön lainaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ja korkokulut.

3. Edellisen tilikauden yli- ja alijäämät

Toteutuneiden hoitotuottojen ja -kulujen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen erotus lasketaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Edellisen tilikauden kumulatiiviset yli- tai alijäämät tulee esittää myös talousarviossa. Hoitoylijäämä tai -alijäämä esitetään hoitotuottojen ja -kulujen kohdalla ja pääomavastikkeen yli- tai alijäämä puolestaan rahoitustuottojen ja -kulujen kohdalla.

Edellisen tilikauden yli- tai alijäämät tulee huomioida myös vastikkeiden suuruutta määriteltäessä. Ylijäämä voi mahdollistaa vastiketason alentamisen. Alijäämä johtaa taas yleensä vastikkeen korottamiseen.

4. Vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta

Talousarvio jaetaan tavallisesti kaikille osakkaille taloyhtiön tilinpäätösmateriaalin mukana. Jotta osakkaat ymmärtäisivät talousarvion lukuja riittävän hyvin, talousarvioon tulee merkitä vertailulukuja edeltävältä tilikaudelta. Jos näin ei tehdä, talousarvion luvut eivät välttämättä kerro mitään osakkaille.

Vertailutietoina kannattaa esittää ainakin edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelmatiedot sekä mahdolliset lainanlyhennysmenot ja aktivoinnit.

Lisätietoa talousarvion sisällöstä ja laadinnasta löydät Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös -kirjasta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

huoneistotietojärjestelmään

3.3.2023

Vauhtia huoneistotietojärjestelmään siirtymiseen

Taloyhtiöiden tietojärjestelmäongelmat ovat hidastaneet osakeluetteloiden siirtoa huoneistotietorekisteriin. Vasta pieni osa taloyhtiöistä on tehnyt siirron. Ennen vuotta 2019 valmistuneiden asunto-osakeyhtiöiden tiedot täytyy siirtää järjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä.

uusi lämmitysjärjestelmä

10.10.2022

Uusi lämmitysjärjestelmä tuo säästöjä

Helsinkiläinen As Oy Katajaharjuntie 15 vaihtoi kaukolämmön usean energialähteen yhdistelmään. Poistoilman lämmön talteenotosta, maalämmöstä ja aurinkoenergiasta koostuva yhdistelmä on ollut huoleton ratkaisu ja tuonut säästöjä.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti