Millainen kannatus yhtiökokouspäätökseen tarvitaan?

Kuvituskuva

Yhtiökokouksen päätökset tehdään harvoin yksimielisesti. Jos päätösehdotuksia on useita, niistä äänestetään. Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty siitä, millaisiin päätöksiin tarvitaan esimerkiksi enemmistön tai määräenemmistön kannatus. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä asiasta. Seuraavassa kerrataan yleisimmät päätöstavat yhtiökokouksessa.

HUOM! Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin seuraavassa luetelluista päätöksistä. Muista siis tarkistaa yhtiösi määräykset yhtiökokouksen päätöksiin vaadittavista enemmistöistä!

1. Enemmistöpäätös

Tavallisimmin päätökset tehdään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksinä. Enemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä.

Äänten enemmistöä laskettaessa otetaan huomioon vain annetut äänet, ei esimerkiksi tyhjää äänestäneitä.

Enemmistöpäätöksellä voidaan tavallisesti päättää esimerkiksi seuraavista asioista:

 • taloyhtiön korjaushankkeet (kunnossapito; esim. putkiremontti ja julkisivuremontti)
 • hyvitys osakkaalle taloyhtiön remontin yhteydessä (jos osakkaan asunnossa aiemmin tehty remontti vähentää taloyhtiön remonttikustannuksia)
 • mittaukseen perustuvan vesimaksun lisääminen yhtiöjärjestykseen
 • vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle.

2. Määräenemmistöpäätös

Osa yhtiökokouksen päätöksistä vaatii määräenemmistön kannatuksen. Määräenemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Määräenemmistöä laskettaessa on otettava huomioon myös äänestämättä jättäneet ja esteelliset osakkaat.

Määräenemmistöllä voidaan päättää esimerkiksi seuraavista asioista:

 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • henkilölukuun perustuvan vesimaksun lisääminen yhtiöjärjestykseen
 • korjaustoimenpiteistä aiheutuvien kulujen tasajako osakkaiden kesken (huoneistoihin kohdistuvat toimenpiteet, joiden kustannukset ovat yhtä suuret kaikissa huoneistoissa).

3. Päätös osakkaan suostumuksella

Jotkin osakkaan asemaan vaikuttavat yhtiökokouspäätökset saa tehdä vain kyseisen osakkaan suostumuksella. Tällaisen päätöksen kohdalla ei riitä pelkkä äänten enemmistö, vaan lisäksi tarvitaan nimenomainen suostumus osakkaalta.

Osakkaan suostumus tarvitaan esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, jos sen myötä muutetaan osakkaan oikeutta hallita huoneistoa, huoneiston käyttötarkoitusta tai osakkaan maksuvelvoitteita.

Myös osakkaan yhdenvertaisuutta loukkaavaan päätökseen tarvitaan suostumus kyseiseltä osakkaalta.

4. Yksimielinen päätös

Joihinkin yhtiökokouksen päätöksistä tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Yksimielisellä päätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota ovat kannattaneet kaikki yhtiön osakkaat. Tällaiseen päätökseen on saatava suostumus myös osakkailta, jotka eivät ole läsnä yhtiökokouksessa.

Esimerkiksi seuraavista asioista voidaan päättää vain yksimielisesti:

 • yhtiömuodon muuttaminen
 • yhtiön hallitseman kiinteistön, rakennuksen tai niiden käyttöoikeuden luovuttaminen
 • yhtiön selvitystilaan asettaminen
 • yhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön tai jakautuminen.

5. Päätökset henkilövalinnoista

Hallituksen jäsenten sekä yhtiökokouksen puheenjohtajan, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinnasta päätetään vaaleilla.

Vaaleissa valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Osakkaiden äänimäärä määräytyy vaaleissa samalla tavoin kuin muissakin yhtiökokouksen päätöksissä; yksi osake tuottaa yhden äänen.

Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Lisätietoa yhtiökokouksen päätöksenteosta, äänestämisestä ja kokouksessa käsiteltävistä asioista saat Osakkaan yhtiökokousoppaasta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti


Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen.
Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää