Lisää kohtuuvuokraisia asuntoja uudella 10 vuoden korkotukimallilla

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, joka koskee uutta 10 vuoden korkotukimallia valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti asetuksen taustalla olevan lain uudesta korkotukimallista kesäkuun lopussa. Uusi tukimalli on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Presidentin vahvistamalla lailla otetaan käyttöön uusi lyhytaikaisempi korkotukimalli vuokratalojen rakentamista varten nykyisen 40 vuoden korkotukimallin rinnalle. Uusi tukimalli monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisää kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Malliin liittyy korkotuen ohella valtion takaus. Malli on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille.

Uusi korkotukimalli on nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät lähtökohtaisesti 10 vuotta, mutta toimijan hakemuksesta tuki- ja rajoitusaikaa voidaan pidentää 10 vuotta kerrallaan enintään kaksi kertaa. Tänä aikana asuntojen tulee olla vuokrakäytössä, niistä voi periä vain kohtuullista vuokraa, eivätkä samassa asunnossa asuvien yhteenlasketut tulot voi ylittää tiettyä euromääräistä rajaa.

Tänään annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään korkotukilainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista. Asetuksessa säädetään muun muassa korkotuen määrästä ja maksuajasta sekä asukkaiden valinnalle asetettavan tulorajan suuruudesta. Lisäksi asetuksella asetetaan enimmäismäärät asunnoista perittävien vuokrien vuotuisille korotuksille, vuokriin sisällytettävälle varautumiselle asuntojen tuleviin hoito- ja perusparannuskustannuksiin sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja omistajalle tuloutettavan tuoton suuruudelle. Asetus vastaa sisällöltään sitä asetusluonnosta, joka oli liitteenä eduskunnan hyväksymässä hallituksen esityksessä uutta korkotukimallia koskevaksi laiksi.

Uutta korkotukimallia koskeva laki ja valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 1.8.2016. Uusia korkotukilainoja haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.2.2022

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa?

Julkisivujen ja niihin liittyvien liitosten huolto kuuluu osana normaaliin kiinteistönpitoon, joka tulee ohjeistaa rakennuksen huoltokirjassa. Huollon tarve riippuu oleellisesti käytetyistä rakenneratkaisuista sekä erityisesti julkisivujen saamasta säärasituksesta. Rannikolla ja eteläjulkisivuilla auringonpaisteen ja viistosateen aiheuttama rasitus on suurinta koko Suomessa, joten eteläjulkisivuja pitää myös huoltaa useammin kuin suojaisempia pohjoisjulkisivuja.

16.2.2018

Käytettyjen asuntojen kauppa käynnistyi vilkkaasti

Vuosi 2018 alkoi vilkkaan asuntokaupan merkeissä. Käytettyjä asuntoja myytiin tammikuussa 4,5% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusien asuntojen myynnin kasvu on tasaantunut, mutta kauppamäärät ovat edelleen korkealla tasolla, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto.

13.11.2017

Käytettyjen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppa piristyi lokakuussa

Vanhojen asuntojen kauppa kävi pirteästi lokakuussa. Vuodentakaisesta käytettyjen rivitalojen kauppa kasvoi 10,5 ja vanhojen kerrostalojen kauppa 7,5 prosenttia.  Myös uusien asuntojen kysyntä jatkui vahvana. Uusista asunnoista parhaiten myytiin kerrostaloasuntoja, joiden kauppa kasvoi lokakuussa vuodentakaisesta 5,5 prosenttia.  Tammi-lokakuussa uusien asuntojen kauppa on kasvanut yhteensä noin 47 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

9.11.2018

Kiinteistö- ja rakentamismarkkinat painottuvat yhä selkeämmin pääkaupunkiseudulle

Pääkaupunkiseudun väestönkasvu on omaa luokkaansa Suomessa ja edellyttää aktiivisen rakentamisen jatkumista. Rakentamisen määrä pääkaupunkiseudulla kasvaakin edelleen ensi vuonna, vaikka Suomen tasolla määrän odotetaan pysähtyvän tai kääntyvän laskuun. Pääkaupunkiseudun asuntoaloitusten määrä on kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden kesän lopulle saakka, mutta rakennuslupien reipas lasku ennakoi käänteen tapahtuvan loppuvuonna.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti