Lisää kohtuuvuokraisia asuntoja uudella 10 vuoden korkotukimallilla

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, joka koskee uutta 10 vuoden korkotukimallia valtion tukemien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti asetuksen taustalla olevan lain uudesta korkotukimallista kesäkuun lopussa. Uusi tukimalli on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Presidentin vahvistamalla lailla otetaan käyttöön uusi lyhytaikaisempi korkotukimalli vuokratalojen rakentamista varten nykyisen 40 vuoden korkotukimallin rinnalle. Uusi tukimalli monipuolistaa valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisää kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Malliin liittyy korkotuen ohella valtion takaus. Malli on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toimijoille.

Uusi korkotukimalli on nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää joustavampi ja hallinnollisesti kevyempi. Asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät lähtökohtaisesti 10 vuotta, mutta toimijan hakemuksesta tuki- ja rajoitusaikaa voidaan pidentää 10 vuotta kerrallaan enintään kaksi kertaa. Tänä aikana asuntojen tulee olla vuokrakäytössä, niistä voi periä vain kohtuullista vuokraa, eivätkä samassa asunnossa asuvien yhteenlasketut tulot voi ylittää tiettyä euromääräistä rajaa.

Tänään annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään korkotukilainojen tarkemmista laina- ja tukiehdoista. Asetuksessa säädetään muun muassa korkotuen määrästä ja maksuajasta sekä asukkaiden valinnalle asetettavan tulorajan suuruudesta. Lisäksi asetuksella asetetaan enimmäismäärät asunnoista perittävien vuokrien vuotuisille korotuksille, vuokriin sisällytettävälle varautumiselle asuntojen tuleviin hoito- ja perusparannuskustannuksiin sekä omistajan omarahoitusosuudelle laskettavan koron ja omistajalle tuloutettavan tuoton suuruudelle. Asetus vastaa sisällöltään sitä asetusluonnosta, joka oli liitteenä eduskunnan hyväksymässä hallituksen esityksessä uutta korkotukimallia koskevaksi laiksi.

Uutta korkotukimallia koskeva laki ja valtioneuvoston asetus tulevat voimaan 1.8.2016. Uusia korkotukilainoja haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.2.2022

Kuinka usein julkisivuja pitää huoltaa?

Julkisivujen ja niihin liittyvien liitosten huolto kuuluu osana normaaliin kiinteistönpitoon, joka tulee ohjeistaa rakennuksen huoltokirjassa. Huollon tarve riippuu oleellisesti käytetyistä rakenneratkaisuista sekä erityisesti julkisivujen saamasta säärasituksesta. Rannikolla ja eteläjulkisivuilla auringonpaisteen ja viistosateen aiheuttama rasitus on suurinta koko Suomessa, joten eteläjulkisivuja pitää myös huoltaa useammin kuin suojaisempia pohjoisjulkisivuja.

16.2.2022

Tyhjiä asuntoja on yhä enemmän

OP Ryhmän tuoreen asuntomarkkinakatsauksen mukaan Suomen asuntokannasta 11,4 prosenttia on vailla vakituista asukasta. Tilastokeskuksen mukaan vailla vakituista asukasta oli yli 357 000 asuntoa vuonna 2020. Asuntomarkkinatutkimusten mukaan tyhjien asuntojen luonnollinen osuus asuntokannasta olisi noin viisi prosenttia.

aurinkovoimala

23.5.2022

Hietalahden Puistikossa otetaan kaikki aurinkosähkö hyötykäyttöön

Asunto-osakeyhtiö Hietalahden Puistikossa tehtiin linjasaneerauksen yhteydessä energiaremontti, jonka loppuvaiheessa rakennuksen katolle asennettiin aurinkopaneelit. Hyvityslaskennan ansiosta aurinkovoimalasta voitiin tehdä ajateltuakin suurempi.

Tähtiartikkeli

Tilaajille

osakeasuntojen

28.10.2022

Osakeasuntojen kauppa vaimeni heinä–syyskuussa

Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Hinnat laskivat kuluvan vuoden edellisestä neljänneksestä 1,7 prosenttia. Uusien asuntojen kauppoja tehtiin lähes puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti