Mistä taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisessa kannattaa lähteä liikkeelle?

Taloyhtiön korjaushankkeen aikana kannattaa suunnata katse myös energiatehokkuuden parantamiseen. Energiatehokas rakennus on ympäristöystävällisempi, mutta samalla myös pienempi kustannuksiltaan. Vaikka usein rajoitetun budjetin takia saatetaan toteuttaa vain yksi ennalta suunniteltu ja toivottu korjaustoimenpide, toimenpiteiden yhdistely säästäisi kustannuksia merkittävästi pitkällä aikavälillä.  Ajoissa hyvin suunnitellut energiaremontit mahdollistavat kauaskantoisia positiivisia taloudellisia vaikutuksia taloyhtiölle.

Energiansäästökartoitus kannattaa jo esiselvitysvaiheessa

Taloyhtiön kuntoarvion yhteydessä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota energiansäästöön. Energiatehokkuus ja siihen liittyvät säästötoimenpiteet sekä -potentiaalit voivat olla vaikeasti hahmotettavia asunto-osakkeen omistajille. Energiansäästökartoituksen avulla näihin päästään tarkasti kiinni, kun raportissa esitetyt säästetyt eurot auttavat hahmottamaan tilanteen ja mahdollisuudet paremmin.

Energiasäästökartoituksen avulla saadaan jokaisen kiinteistön lähtötilanne selville ja tämän myötä voidaan auttaa taloyhtiön hallitusta selvittämään taloyhtiön kustannustehokkaat energiansäästötoimenpiteet. Kartoitukseen voidaan sisällyttää energiatodistus, energia-avustuslaskenta, lämmöntuotannon ja uusiutuvan energian kannattavuusselvitys sekä U-arvon mittaus. Näistä saatavia tietoja voidaan käyttää hyvänä pohjatietona korjaussuunnitelmille.

Kartoituksessa käydään läpi muun muassa nykyistä energiankulutusta ja vaihtoehtoja sen kehittämiselle tai uusimiselle sekä näiden vaihtoehtojen kustannukset ja takaisinmaksuajat. Potentiaalisiin toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi lämmitystavan muutos öljylämmityksestä maalämpöön tai rakenteiden parantamista.

Energia-avustus auttaa korjaushankkeen kustannuksissa

Valtio jakaa vuodelle 2022, tai niin kauan kuin 40 miljoonan euron budjetti riittää, avustusta taloyhtiöiden energiaremontteihin. Hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat mietityttäneet useita taloyhtiöitä, minkä takia avustuksen hakemiseen on mahdollista saada apua, jotta tukirahaa tulee haettua oikein.

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi, vähintään 32 % lähtötilanteeseen nähden. Tuki kannustaa kiinteistöjä vastuullisimpiin ja ympäristölle parempiin ratkaisuihin energiavalintojen suhteen. Avustus myös kannustaa hoitamaan useamman korjauksen kerralla.

Kun kiinteistö täyttää vaaditut edellytykset, voi taloyhtiö saada jopa 50 % avustusta hankkeen kokonaiskustannuksista. Energiansäästökartoituksen yhteydessä on mahdollista saada konsultointiapua energia-avustuksen kanssa, jotta hakukelpoisuus ja hakuprosessi ovat selvät.

Sähköautojen latauspaikkojen toteutus on nyt kannattavaa

Monissa taloyhtiöissä suunnitellaan nyt sähköautojen latauspisteiden toteuttamista. ARA myöntää myös latauspaikkojen toteuttamiseen avustusta. Avustusta voi hakea sähköjärjestelmän muutostöihin, jotka mahdollistavat taloyhtiön sähköautojen latausvalmiuden. Yhtiön tulee rakentaa latauspaikka vähintään viidelle autolle. Avustusta voi saada enintään 35 % toteutuneiden kustannusten summasta ja sen yläraja on 90 000 €.

Sähköautojen latauspaikkojen tarvekartoituksen avulla saadaan hyvät lähtötiedot sähköverkon suunnitteluun. Kartoituksessa selvitetään mm. kuinka monta latauspaikkaa kiinteistöön on mahdollista asentaa nykyisellä sähköjärjestelmällä tai pienillä parkkialueen sähköjärjestelmän muutoksilla.

Lue lisää Raksystemsin palveluista taloyhtiöille.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Raksystems

Raksystems on Pohjoismaissa toimiva rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Tarjoamme sinulle erilaisia palvelukokonaisuuksia, joiden avulla takaamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön. Yli kolmenkymmenen vuoden toimintamme aikana olemme tehneet reippaasti yli 150 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä osallistuneet tuhansiin korjaushankkeisiin niin projektinjohtajan, suunnittelijan kuin valvojankin roolissa.

Tutustu yritykseen

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.1.2023

Mitä on vastuullisuus taloyhtiössä?

Vastuullisuuskeskustelu ulottuu lähivuosina myös taloyhtiöihin, ja hyvin hoidetut taloyhtiöt nousevat arvoon. Vastuullisuuteen kuuluu niin ekologinen, taloudellinen kuin sosiaalinen vastuu. Suunnitelmallinen kiinteistönpito on keskeinen osa vastuullisuuden johtamista.

pelastussuunnitelma

27.11.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Pelastussuunnitelma on taloyhtiön turvallisuuden perusta. Sen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa vuosittain. Erityisesti palovaroittimia koskevat määräykset tulee selvittää tarkoin.

taloyhtiön turvallisuus

2.3.2022

Onko pelastussuunnitelmasi kunnossa?

Varautuminen tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin on asumisturvallisuuden perusta. Pelastussuunnitelma toimii taloyhtiöiden suunnittelun työvälineenä turvallisuuden rakentamisessa. Sen sisällön määrittävät pelastuslaki ja -asetus.

Mukana päätöksissä

17.8.2022

Kuukauden kasvo: Mukana taloyhtiön päätöksissä

Monessa taloyhtiössä valitaan keväällä uusi hallitus. Pitkäaikainen taloyhtiönhallitusaktiivi Seppo Simola antaa vinkkejä hallitustyöskentelyyn uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille.