Kuka vastaa leikkipaikan turvallisuudesta?

Taloyhtiöllä on ns. korostunut huolellisuusvelvollisuus kiinteistön turvallisuudesta. Korostunut huolellisuusvelvollisuus koskee niin yhtiön yleisiä tiloja, piha-alueita kuin leikkipaikkojakin. Miten taloyhtiö voi ylläpitää leikkipaikan turvallisuutta ja mitä tehdä rapistuneelle leikkipaikalle?

Taloyhtiö vastaa kiinteistönomistajana siitä, että niin talon asukkaiden kuin ulkopuolistenkin on turvallista liikkua sen alueella. Vahinkotilanteessa taloyhtiön tulee vastuusta vapautuakseen osoittaa toimineensa huolellisesti, ja että vahinko on aiheutunut jostakin taloyhtiöstä riippumattomasta seikasta. Myös maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat avainasemassa kiinteistön, kuten myös leikkipaikkojen, turvallisuudesta huolehtimisessa. Taloyhtiön vastuu kiinteistön turvallisuudesta ei luonnollisesti poista lasten huoltajien vastuuta lasten valvonnasta ja turvallisuudesta.

Jos leikkipaikka vaatii perusteellisempaa ja kustannuksiltaan huomattavaa kunnostusta, tulee asiasta päättää yhtiökokouksessa.

Leikkivälineiden asennus ja huolto

Leikkikentät ja leikkivälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin kuuluvia tavaroita. Lain mukaan niistä ei saisi aiheutua vaaraa käyttäjille. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee myös taloyhtiöiden pihoilla olevia leikkikenttiä ja niiden yksittäisiä leikkivälineitä. Leikkivälineiden turvallisuudesta on myös olemassa eurooppalainen standardi (SFS-EN 1176 ja 1177).

Hankittaessa uusia leikkivälineitä taloyhtiöön, taloyhtiön kannattaa hankkia vain em. turvallisuusstandardit täyttäviä välineitä. Välineet tulee asentaa oikealla tavalla valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Huomiota on kiinnitettävä myös leikkivälineiden sijoitteluun, sillä leikkivälineille on määritelty tietyt turvavälit. Lisäksi taloyhtiön on huolehdittava välineiden huollosta ja kunnossapidosta sekä säännönmukaisesta tarkastamisesta. Tarkastukset ja huollot on syytä dokumentoida, jotta taloyhtiö voi tarvittaessa osoittaa toimineensa huolellisesti.

Rikkoutuneet tai vaaralliseksi muuttuneet leikkivälineet tulee korjata tai tarpeen mukaan uusia. Jos korjausta ei heti saada, tulisi leikkivälineen käyttö estää korjaukseen saakka.

Mitä tehdä rapistuneelle leikkipaikalle?

Vaikka taloyhtiössä ei asuisi lapsia, on taloyhtiön pidettävä leikkipaikka kunnossa. Jos leikkipaikka vaatii perusteellisempaa ja kustannuksiltaan huomattavaa kunnostusta, tulee asiasta päättää yhtiökokouksessa. Hallitus voi viedä asian yhtiökokoukseen ja myös yksittäisellä osakkeenomistajalla on oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Jos leikkipaikka on päässyt huonoon kuntoon, taloyhtiössä saatetaan harkita jopa luopumista leikkipaikasta kokonaan. Päätös leikkipaikan poistamisesta tai alueen muuttamisesta toiseen käyttöön tekee taloyhtiössä lähtökohtaisesti yhtiökokous. Ennen tällaista päätöstä taloyhtiön kannattaa kuitenkin olla yhteydessä kaupunkiin ja selvittää aluetta koskevat kaavamääräykset. Asemakaavassa on saatettu määrätä, että taloyhtiön alueella on leikkipaikka. Tällöin leikkipaikan poistaminen voi vaatia kaavamuutosta eikä pelkkä yhtiökokouksen päätös riitä.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

2.5.2023

Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa ei näy kasvua

Taloustilanne varjostaa edelleen raskaasti korjausrakentamisen näkymiä, käy ilmi Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometristä. Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat heikentyneet vähiten.

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

taloyhtiön lumi

13.12.2022

Taloyhtiön lumimuistio

Taloyhtiön vastuulla on jään ja lumen poisto sekä hiekoitus taloyhtiön piha-alueella. Lumet tulee kasata oman pihan alueelle niin, että pelastustiet jäävät vapaiksi. Lumenpudotuksen voi tilata ammattilaiselta.

taloyhtiöiden energiatehokkuus

24.11.2022

Taloyhtiöiden energiatehokkuus ei vaadi suuria korjauksia

Taloyhtiön energiatehokkuutta voi parantaa myös ilman suuria energiaremontteja. Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokyselystä selviää, että kiinteistöjen sisäilmassa ja lämpötilassa on toivomisen varaa erityisesti kesäisin. Taloyhtiöiden kannattaakin varautua helteisiin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti