Kokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä:

  • hallituksen päätösehdotukset
  • viimeinen tilinpäätös
  • toimintakertomus
  • tilintarkastuskertomus ja
  • toiminnantarkastuskertomus.

Nämä kokousasiakirjat on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Lähettämisestä saa periä taloyhtiön hallituksen vahvistaman kohtuullisen maksun. Nämä asiakirjat on lisäksi asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Osakeluettelon on oltava nähtävänä kokouksessa. Yhtiöjärjestys tulee myös olla yhtiökokouksessa saatavilla. Osakkeenomistajien kannattaa perehtyä oman taloyhtiönsä yhtiöjärjestyksen sisältöön.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, valtuutetuista ja avustajista laaditaan luettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä (ääniluettelo).

Kokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus;
  2. kunnossapitotarveselvitys eli hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä
  3. hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.

Yhtiökokouksen puheenjohtajan on huolehdittava lisäksi siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti