kokousasiakirjat

Uusimmat artikkelit

29.5.2017

Kokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä: hallituksen päätösehdotukset viimeinen tilinpäätös toimintakertomus tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus. Nämä kokousasiakirjat on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Lähettämisestä saa periä taloyhtiön hallituksen vahvistaman kohtuullisen maksun.