Kierrätys

Jätteen haltijan on pääsääntöisesti huolehdittava asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä. Jos kiinteistössä toimiva varsinainen jätteen haltija laiminlyö velvollisuutensa, kiinteistön omistajan on käytännössä huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa velvoite siirtyy myös kiinteistön omistajalle.

Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia.

Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Näin esimerkiksi jätteiden avopoltto tai niiden upottaminen vesistöihin on kielletty. Jäteasetuksen mukaan jätteiden kuormaus ja kuljetus on järjestettävä siten, että niistä aiheutuva melu ja muu häiriö ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kuntakohtaiset määräykset vaihtelevat

Kunta voi antaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä esimerkiksi jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä. Niinpä kunta usein määrää ongelma- ja hyötyjätteiden keräyspaikat ja haja-asutusalueiden yhteisesti käytettävät jätteenkeräyspaikat.

Asukkailla iso vastuu kierrätyksestä

Erilaiset jätteet on pääsääntöisesti kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan jätehuollon kaikissa vaiheissa. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin, paitsi jos se on hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä. Jätteen tuottajan eli useimmiten asukkaan on kerättävä jäte kuljetusta varten kiinteistön haltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

13.12.2018

Kotitalouksien tuottamasta jätemäärästä ja kierrätysinnosta uutta tietoa

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt 13 kuntaseudun kotitalousjätteen määrää ja kierrätysastetta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kotitalouksien jätteiden määrää ja kierrätysastetta on arvioitu näin laajasti ja yhtenäisesti. – Työ on osa EU:n rahoittamaa Circwaste-hanketta, jossa mukana olevat maakunnat ja kunnat ovat poikkeuksellisella tavalla sitoutuneet saavuttamaan jätesuunnitelman tavoitteita ja edistämään kiertotaloutta, hankkeen vetäjä Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta […]

25.4.2017

Suomalaisten kierrätysinnossa on kirittämisen varaa

Jätteiden energiakäyttö ja kierrätys ovat korvanneet kaatopaikat, osin uudistuneen lainsäädännön voimalla. Liki puolet yhdyskuntajätteestä poltetaan Suomen kahdeksassa jätevoimalassa. Pääkaupunkiseudun sekajätteet muuttuvat sähköksi Vantaan Energian jätevoimalassa.

22.12.2016

Poltto ja kierrätys korvasivat yhdyskuntajätteen kaatopaikat

Jätteiden sijoittaminen penkkaan kaatopaikoille on käynyt harvinaiseksi. Viime vuonna enää runsas kymmenys yhdyskuntajätteestä sijoitettiin tällä tavoin. Sijalle on tullut jätteiden hyödyntäminen.

9.3.2017

Molok palkittiin parhaana kierrätys- ja jätehuoltoratkaisuna

Molok® selätti maailmanlaajuiset jätehuollon jättiläiset ja voitti New Economyn Clean Tech palkinnon parhaana kierrätys- ja jätehuoltoratkaisuna. Molok Oy on saanut kansainvälisesti tunnetun New Economy –lehden jakaman Clean Tech palkinnon. New Economy –lehti on teknologian, liiketoiminnan ja rahoituksen julkaisu, jonka pääkonttori on Lontoossa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti