Jyrkkälässä etsitään teollista mallia lähiöiden korjaamiseen

Turkulainen Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku on Turussa pidettävien Isännöintipäivien tutustumiskohde. Jyrkkälä kiinnostaa isännöitsijöitä ympäri Suomea, koska yhtiössä etsitään teollista mallia lähiöiden korjaamiseen innovatiivisuuteen ja kustannustehokkuuteen tähtäävällä pilottihankkeella.

Vuonna 2014 alkaneessa korjaushankkeessa saneerataan 17 asuinkerrostalon julkisivut, tekniikkaa sekä osa piha-alueista hyödyntäen laatua ja kustannustehokkuutta parantavaa yhteistoimintamallia, allianssia.

Korjaushankkeen allianssin muodostavat tilaaja KOy Jyrkkälänpolku, rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy, arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimisto Ab Case Consult Ltd sekä pääurakoitsija Consti Korjausurakointi Oy. Suunnittelutiimiä vahvistaa Julkisivukonsultointi JK Oy. Hankeen allianssikonsulttina toimii Vison Alliance Partners Oy. Yhteistoimintamuoto mahdollistaa kustannustehokkaan saneeraamisen ja tehokkaan riskien hallitsemisen, ilman että asukkaille koituu hankkeesta ylimääräisiä taloudellisia rasitteita.

Hankkeen tavoitteena on pidentää Jyrkkälän 1960 ja-70 -luvuilla valmistuneiden rakennusten elinkaarta, alentaa kiinteistöjen käyttökustannuksia sekä lisätä asumisviihtyisyyttä. Korjauksessa vastataan myös muuttuviin asumisen vaatimuksiin. Hanke toteutetaan vuosina 2014-2018. Jyrkkälässä saatuja teollisen korjausrakentamisen oppeja on mahdollista hyödyntää muidenkin Suomen lähiöiden korjaamisessa.

Allianssimalli mahdollistaa tehokkaan korjausrakentamisen

Rakennusten omistajan, suunnittelijoiden ja rakentajien muodostama allianssi päättää yhdessä rakennuksille tehtävistä korjaustoimenpiteistä noin 30 miljoonan euron kustannusraamin puitteissa. Korjausrakentamisen ammattilaisten osaaminen on saatu hankkeen käyttöön alusta lähtien ja osapuolet ovat sitoutuneet sovittuun aikatauluun ja kokonaiskustannuksiin sekä yhteisiin tavoitteisiin.

– Korjausrakentamista on näihin päiviin saakka tehty uudisrakentamisen pelisäännöillä. Jos korjaushanke on perinteiseen tapaan sovittu kiinteään hintaan, eivät kiinteistön ongelmat tunnu kuuluvan kenellekään. Muutosten käsittelymekanismina on totutusti lisä- ja muutostyömenettely todellisen ratkaisun hakemisen sijaan. Jyrkkälän käyttämässä allianssimallissa sen sijaan sopimus kannustaa hankeryhmää ratkomaan ongelmat yhdessä jo ennen kuin saneeraustyöt edes alkavat, rakennuttajakonsultti Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä sanoo.

Tilaaja, suunnittelija ja rakentaja yhdessä alusta lähtien

Jyrkkälän allianssiryhmä muodostettiin kilpailuttamalla. Tilaaja valitsi osapuolet peräkkäin kilpailuttamalla julkisten hankintojen periaattein neuvottelumenettelyä käyttäen.

KOy Jyrkkälänpolku solmi suunnitteluryhmän ja päätoteuttajan kanssa kehitysvaiheen allianssisopimuksen, minkä jälkeen sopimusosapuolet käynnistivät hankkeen hanke- ja luonnossuunnittelun. Ryhmä suunnitteli ensin tavoitekustannukseen tähtäävän ratkaisun, jonka pohjalta yhtiön hallitus teki investointipäätöksen.

– Rakennushankkeen toteuttajalle on harvinaista saada istua samalla puolella pöytää suunnittelijoiden kanssa. Jyrkkälän mallissa myös rakentajan näkemys saadaan hankkeen käyttöön varhaisessa vaiheessa, projektipäällikkö Jukka Lehtonen Consti Korjausurakointi Oy:stä sanoo.

Jyrkkälän rakennukset ovat hyväkuntoisia ja kunnossapito on ollut järjestelmällistä. Rakennusten perusparannus tehtiin vuonna 1998-2003. Nyt käynnissä oleva hanke keskittyy julkisivuihin ja osaan piha-alueista, alueen yleisilmeen parantamiseen sekä osassa rakennuksia asumisviihtyvyyden nostoon parantamalla esteettömyyttä ja asumismukavuutta.

Asukkaat keskeisessä roolissa kustannussäästöjen saavuttamisessa

KOy Jyrkkälänpolku on itsenäinen aravavuokrataloyhtiö, joka toimii omakustannusperiaatteella. Korjaus rahoitetaan lainalla ja vuokratuotoilla. Korjaushankkeen lasketaan maksavan itsensä takaisin, kun talojen elinkaari pitenee ja kohentunut viihtyvyys pitää kiinteistöjen vuokrausasteen korkeana jatkossakin. Myös kiinteistöjen käytön aikaisten kustannusten lasketaan pienenevän esimerkiksi energiansäästön ansiosta.

– Asukkailla on keskeinen rooli hankkeen toteuttamisessa. Hyvällä asukasyhteistyöllä varmistetaan korjaushankkeen sujuva eteneminen ja asukkaiden sitoutuminen kiinteistön oikeanlaiseen käyttöön. Nykyiset asukkaat toimivat myös merkittävänä kanavana asuntojen markkinoimisessa uusille asukkaille, sanoo KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Marjatta Roth.

Hankkeen tavoitteeksi on asetettu myös asukasvuorovaikutus ja viestintä.

– Asukkaat pyritään saamaan mukaan uudenlaisten, osallistuvien suunnittelumenetelmien avulla. Yhdysvalloissa omaksumamme Charette-työpajametodin avulla haluamme rohkaista vuorovaikutukseen sellaisiakin asukkaita, jotka perinteisissä kuulemistavoissa jäisivät huomaamatta. Metodi myös mahdollistaa asukkaan osallistumisen suunnitteluun alusta alkaen, arkkitehti SAFA Kimmo Kuismanen Ab CASE consult Ltd:stä sanoo.

MIKÄ ON JYRKKÄLÄ?

Jyrkkälä on noin 1 300 asukkaan kerrostaloalue Turussa. Jyrkkälään kuuluu yli 600 vuokra-asuntoa 17 kerrostalossa, jotka omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku. Rakennusten bruttopinta-ala on yhteensä noin 68.000 m2 ja ne on rakennettu vuosina 1968-1974, minkä jälkeen taloja on perusparannettu ja kunnostettu järjestelmällisesti.

Jyrkkälä on esimerkki 1960-70 -lukujen tyyppitaloista, joita on eri puolilla Suomea. Jyrkkälässä pilotoidaan tilaajan kilpailuttamaa allianssimuotoista ryhmäsaneeraushanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2014-2018. Korjauksessa sovelletaan teollista rakentamista, tuotannon suunnittelua sekä ohjausta. Korjaushankkeen tavoitteena on pidentää rakennusten elinkaarta, alentaa kiinteistöjen käyttökustannuksia sekä parantaa asumisen laatua ja säilyttää sen houkuttelevuus kohtuuhintaista vuokra-asumista arvostavien lapsiperheiden ja senioreiden asuinalueena.

Jyrkkälän korjaushankkeen allianssin muodostavat KOy Jyrkkälänpolku, rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy, arkkitehtuuri- ja suunnittelutoimisto Ab Case Consult Ltd sekä pääurakoitsija Consti Korjausurakointi Oy. Hankeen allianssikonsulttina toimii Vison Alliance Partners Oy.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.6.2017

Kehitys pääkaupunkiseudun lähiöissä ollut vaihtelevaa

Vuonna 2013 pääkaupunkiseudun lähiöissä oli muuta seutua selvästi matalampi tulo- ja koulutustaso sekä yleisesti korkeampi työttömyysaste. Jo vuonna 1990 lähiöissä oli keskimäärin matalampi koulutus- ja tulotaso kuin muilla alueilla, mutta ero oli pieni. Sen sijaan lähiöiden työttömyysaste oli tuolloin keskimäärin yhtä matala kuin koko seudulla.

19.9.2014

Miten maksamme kerrostalolähiöiden korjaamisen?

RAKLI ry on toteuttanut yhdessä Turun kaupungin ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa klinikan, jolla on etsitty uusia tapoja kerrostalojen korjaamiseen. Haasteellisessa taloustilanteessa, jossa anteliaita avustuksia korjaamiseen on turha odottaa, on välttämättömien korjausten tekemiseen kehitettävä uudenlaisia palveluratkaisuja. Lähiömme on rakennettu teollisesti ja tähän tulee päästä myös niiden korjaamisessa, klinikalla todettiin.

28.9.2017

Kaupunkien uudistuminen riippuu taloyhtiöistä

Kaupungin ja asukkaiden halut eivät useinkaan kohtaa lähiöiden kehittämisessä. Lähiöjamit-seminaarissa etsittiin yhdessä keinoja uudistaa lähiöitä. Rakennus- ja kiinteistöalan konsulttikumppani Vahasen järjestämä tilaisuus keräsi alan ammattilaiset ja vaikuttajat yhteen miettimään, miten kaupungistumisen vaatima lisärakentaminen pystytään toteuttamaan lähiöiden nykyisten asukkaiden ehdoilla.

6.6.2017

Lähiöiden huono maine on liioiteltu

Lähiöt eivät juurikaan eroa muista kerrostaloalueista sosiaalisten häiriöiden suhteen. Lähiöiden lievästi korkeampi häiriötaso selittyy sosio-ekonomisella huono-osaisuudella. Lähiöiden huono maine on liioiteltu, selviää Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta, jossa ensimmäistä kertaa laajemmin verrattiin lähiöitä muihin alueisiin.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti