Huoneistoparvekkeet

Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistoon kuuluu parveke, jonne kulku on yksin huoneistosta käsin. Osakkeenomistajan hallintaoikeus kohdistuu siten selkeästi myös niin sanotun huoneistoparvekkeeseen. Mitä merkitystä tällä on osakkaan kannalta?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on yksinomainen käyttö- ja hallintaoikeus niihin tiloihin, joihin osakkeet tuottavat hallintaoikeuden. Huoneistoparveke rinnastuu asuntoon ja on siten mm. kotirauhan suojan piirissä.

Osakkaan oikeudet

Osakkeenomistajalla on lain mukaan oikeus tehdä erilaisia kunnossapito- ja muutostöitä hallinnassaan olevissa tiloissa. Asunnon osalta tämä oikeus onkin varsin laaja. Käytännössä sallittuja ovat kaikki asuinkäytön mukaiset muutokset, joista ei aiheudu haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Vaikka osakkaalla olisi oikeus töiden tekemiseen, on muistettava osakkeenomistajan velvollisuus ilmoittaa töistä yhtiölle. Muutostyöilmoituksen seurauksena yhtiö arvioi töiden hyvän rakennustavan mukaisuutta, tarvetta asettaa ehtoja sekä yhtiön valvonnan tarvetta. Yhtiö voi kieltää muutoksen, josta aiheutuisi kohtuutonta haittaa tai vahinkoa.

Muutostyön kohdistuessa parvekkeeseen on osakkaan kunnossapito- ja muutostyöoikeuden laajuutta arvioitaessa kuitenkin huomioitava parvekkeen sijainti rakennuksen julkisivussa. Tästä johtuen osakkaan oikeudet eivät ole yhtä laajat kuin asunnossa. Ohjenuorana voidaankin pitää sääntöä, jonka mukaan osakkaalla on oikeus sellaisiin kunnossapito- ja muutostöihin, jotka pysyvät parvekkeen sisäpuolella. Esimerkiksi parvekelasitus ei ole enää osakkaan muutostyöoikeuden piirissä vaan vaatii taloyhtiön luvan. Lisärajoituksia saattavat asettaa myös viranomaiset sellaisille muutoksille, jotka ovat julkisivussa näkyviä.

Käytännössä osakkaan oikeus kunnossapito- ja muutostöihin kohdistuu parvekkeen lattiapintaan ja kaiteiden sisäpuolisiin pintaosiin. Luonnollisesti parvekkeen tavanomainen kalustaminen on sallittua eikä sitä mielletä muutostyöksi vaan normaaliksi tilan käytöksi.

Vaikka parveke on osakkaan hallintaoikeuden piirissä, niin huoneiston ja parvekkeen väliseen julkisivuseinärakenteeseen ei osakkaan oikeus ulotu. Osakkeenomistajalla ei ole siten oikeutta rikkoa julkisivuseinärakennetta ja esimerkiksi asentaa ilmalämpöpumppua parvekkeelle tai muutoinkaan tehdä julkisivuun asennuksia. Julkisivuseinään puuttuminen vaatii aina yhtiön luvan eikä yhtiöllä ole velvollisuutta luvan antamiseen.

Osakkaan velvollisuudet

Parvekkeen kuulumisesta huoneistoon seuraa muun muassa, että osakkaalla on parvekkeella vastaava velvollisuus kunnossapitoon kuin muissa hallinnassaan olevissa tiloissa. Lain mukaan osakas vastaa hallinnassaan olevien tilojen sisäosien kunnossapidosta. Parvekkeen osalta tämä tarkoittaa käytännössä osakkaan vastuuta lattiapinnan ja kaiteiden sisäpuolisten pinnoitteiden kunnossapidosta. Tilanteessa, jossa yhtiö kunnostaa parvekkeita ja niiden rakenteita laajemmin, kuuluvat mainitut sisäosat kuitenkin yhtiön kokonaisurakan piiriin.

Kunnossapitovastuusta seuraa osakkaalle myös velvollisuus huolehtia, ettei parvekkeelle kasaantuva lumi pääse aiheuttamaan vahinkoa. Sulamisvesien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi olisi siten erityisen tärkeää poistaa lumi ainakin rakennuksen seinän vierustalta ovien ja ikkunoiden läheisyydestä sekä pitää vedenpoistojärjestelmä puhtaana roskista, lumesta ja jäästä. Tarvittaessa osakkaan tulisi myös puhdistaa ja poistaa liika lumi parvekkeelta. Poistamisessa tulee huomioida turvallisuusnäkökohdat.

 

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

talousarviossa

9.3.2023

Taloyhtiön toiminnantarkastajalle apua tarjolla

Kevään yhtiökokouksissa valitaan taloyhtiöille toiminnantarkastajia. Osalle heistä voi valinnan hetkellä olla epäselvää, mitä kaikkea tehtävä sisältää.

virhevastuu

11.11.2022

Mitä tarkoittaa 10-vuotisvastuu uudessa taloyhtiössä?

Perustajaurakoitsijan virhevastuu jatkuu takuuajan jälkeen piilevien virheiden osalta kymmenen vuotta. Virheistä on ilmoitettava heti kun ne havaitaan, hyvissä ajoin ennen kymmenen vuoden rajaa. Sen jälkeen ilmoitetut virheet eivät enää ole perustajaurakoitsijan vastuulla.

Tilaajille

laitetilojen lukitus

28.11.2022

Laitetilojen lukituksesta on tärkeää huolehtia

Taloyhtiö vastaa laitetilojensa lukitus- ja tietoturvasta, joten laitetilojen lukitus on pidettävä ajan tasalla. Laitetilojen lukituksella turvataan asukkaiden viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta. Tärkein taloyhtiön laitetiloista on talojakamo.

Tilaajille

ennallistaminen

8.5.2023

Mikä on huoneiston pintojen ennallistamisen perustaso?

Asunto-osakeyhtiöllä on tietyissä tilanteissa osakehuoneiston sisäosien ennallistamisvelvollisuus. Tällaisessa tilanteessa yhtiö joutuu arvioimaan, mihin laatutasoon sen täytyy ennallistaa pinta. Perustasoon eivät vaikuta osakkaiden tekemät pintamateriaaleja koskevat valinnat.

Tilaajille

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti