Etäyhteydet ovat tulleet yhtiökokouksiin jäädäkseen

Koronapandemian alussa monet taloyhtiöt ottivat kertaheitolla etäosallistumisen käyttöön yhtiökokouksissaan. Valmisteilla olevan lainmuutoksen myötä etäosallistuminen vaikuttaa tulleen jäädäkseen.

Oikeusministeriö asetti 18.5.2021 työryhmän valmistelemaan ehdotusta lainmuutoksiksi mm. taloyhtiöiden yhtiökokousten etäosallistumisen helpottamiseksi. Ehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana. Jo voimassa oleva laki antaa taloyhtiöille mahdollisuuden sallia yhtiökokoukseen osallistumisen etäyhteydellä. Mahdollisuus on hyvä pitää mielessä kevään yhtiökokouksia suunniteltaessa.

Etäosallistuminen on saanut taloyhtiöissä pääosin positiivisen vastaanoton. Moneen yhtiökokoukseen on osallistunut tavanomaista suurempi osa osakkaista, kun osallistuminen on ollut mahdollista etäyhteydellä. Koronapandemian alkuaikoina etäyhteyksien käyttö yhtiökokouksissa oli melko yleistä, mutta viime aikoina on vaikuttanut siltä, ettei etäosallistumista ole enää haluttu sallia yhtä usein. Lain mukaan taloyhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Etäyhteydellä osallistumisen sallimista olisi mielestäni usein syytä harkita vakavasti.

Olen osallistunut lukuisiin taloyhtiön yhtiökokouksiin, joissa osa osallistujista on ollut etänä ja osa kokouspaikalla, eivätkä etäyhteydet ole aiheuttaneet juuri ongelmia. Etäyhteyksien käyttämiseen liittyvät yleisimmät huolenaiheet ovat kokemusteni mukaan liittyneet kokouksen laillisuuteen ja teknisiin asioihin. Näihin liittyvät mahdolliset ongelmat ovat nähdäkseni selätettävissä melko helposti huolellisella valmistautumisella. Hyvällä kokouskaiuttimella ja jämäkällä kokouksen johtamisella voidaan yleensä varmistaa, että kaikki osallistujat kuulevat, mitä puheenvuorojen aikana sanotaan. Etäyhteyksiä käytettäessä on erityisen tärkeää, etteivät osallistujat puhu toistensa päälle ja järjestys kokouksessa säilyy, jotta kaikki pystyvät seuraamaan kokouksen kulkua. Etäyhteyksissä itsessään ei havaintojeni mukaan ole ollut merkittäviä ongelmia. Toki internetyhteyden toimivuus ja signaalin vahvuus kokouspaikalla kannattaa varmistaa etukäteen.

Etäyhteyksillä osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lain mukaan, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja osallistumisoikeus sekä ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Vaatimusten täyttäminen onnistuu yleensä suuremmitta ongelmitta. Osallistumisoikeus on mahdollista varmistaa pakollisella ennakkoilmoittautumisella tai pyytämällä etäosallistujia tarvittaessa laittamaan kameran hetkeksi päälle. Avoimen äänestyksen eli ns. nimenhuutoäänestyksen voi suorittaa etäyhteyksien avulla yhtä luotettavasti kuin perinteisessä yhtiökokouksessa. Lisäksi on olemassa erilaisia turvallisia ja luotettavia työkaluja, joiden avulla voi äänestää anonyymisti.

Alussa mainitun lakimuutoshankkeen myötä uskon vakaasti, että etäyhteydet ovat tulleet jäädäkseen taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Joustava tapa osallistua on omiaan lisäämään osallistujamääriä. Etenkin nuoret ja perheelliset osakkaat voi saada helpommin mukaan päättämään yhtiön yhteisistä asioista, jos osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden avulla.

Artikkeli on julkaistu Suomen Kiinteistölehden numerossa 2/2022.

Niklas Lindberg

Kirjoittaja on lakimies ja varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa ry:ssä.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

15.2.2021

Koronatilanne vaikuttaa taloyhtiöiden yhtiökokouksiin

Kevään varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen on taas monessa taloyhtiössä ajankohtaista. Koronatilanne kannustaa edelleen etäyhteyksien tarjoamiseen yhtiökokouksissa. Korjaushankkeita ei kuitenkaan enää kannata lykätä koronatilanteen varjolla.

5.11.2019

Tutkimus: Joka neljäs taloyhtiön osakas tuntee oman taloyhtiönsä talouden heikosti

Suurin osa suomalaisten taloyhtiöiden osakkaista kokee tuntevansa oman taloyhtiönsä taloudellisen tilanteen vähintään melko hyvin. Joka neljäs (23 %) osakkaista ei kuitenkaan tiedä, onko omalla taloyhtiöllä lainaa tai mitkä ovat oman taloyhtiön suurimmat menoerät. Tiedot selviävät Realia Isännöinnin IRO Researchillä teettämästä Tuhat suomalaista -tutkimuksesta.

13.10.2015

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumput ovat tulleet jäädäkseen. Niitä asennetaan taloyhtiöihin yleensä osakkeenomistajien muutostöinä, mutta yhtiön kannalta ne aiheuttavat paljon pohdintaa lupien ja teknisten asioiden ympärillä. Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossaan.

20.12.2016

Teollisuuden jätelämmöstä energiaa kaukolämpöön

Energiatehokkuus leikkaa päästöjä ja sähkölaskua sekä tarjoaa kilpailuedun. Teknologian tutkimuskeskus VTT kokosi uusia tapoja hillitä energiankulutusta. Teollisuuden ylilämpöä voidaan hyödyntää kaukolämpöverkostossa.