Etäosallistuminen arkipäivää taloyhtiöiden yhtiökokouksissa

Etäyhteydellä osallistuminen taloyhtiön yhtiökokoukseen on yleistynyt laajasti, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöille tehdystä kyselystä. Etenkin suurimmissa kaupungeissa valtaosa kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä tarjosi osakkailleen mahdollisuutta etäosallistumiseen. Kiinteistöliiton, oikeusministeriön ja Isännöintiliiton laatimaan kyselyyn vastasi alkukesällä lähes 5000 taloyhtiön vastuuhenkilöä.

Pääkaupunkiseudulla ja useissa suurimmissa kaupungeissa viime keväänä järjestetyistä yhtiökokouksista vain pieni osa pidettiin perinteisenä yhtiökokouksena siten, ettei osakkaille olisi annettu lainkaan mahdollisuutta osallistua etänä tai mahdollisuutta muodostaa kantaansa ennalta.

Kyselyn perusteella tilanne vaihtelee suuresti paikkakunnittain, sillä esimerkiksi Kotkassa vain alle 14 prosenttia yhtiökokouksista järjestettiin siten, että osakkailla oli mahdollisuus etäosallistumiseen.

– Kannustamme taloyhtiöiden osakkaita aktiivisuuteen ja osallistumaan yhtiökokouksiin. Etäosallistumismahdollisuuden on todettu lisäävän osakkaiden yhtiökokouksiin osallistumista, joten toivomme, että taloyhtiöt oma-aloitteisesti tarjoavat tätä mahdollisuutta osakkailleen, sanoo Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Laki muuttui jo runsas vuosi sitten

Asunto-osakeyhtiölakiin tehtiin viime vuonna etäosallistumisen helpottamiseen tähtääviä muutoksia. Lakimuutosten myötä vähintään 30 osakehuoneistoa käsittävissä taloyhtiöissä osakasvähemmistöllä on nykyisin mahdollisuus vaatia oikeutta osallistua yhtiökokoukseen etänä.

Kyselyn tulosten mukaan yhtiökokouksen etäosallistumismahdollisuus perustui kuitenkin vain yksittäisissä tapauksissa osakasvähemmistön vaatimukseen. Useimmissa tapauksissa etäosallistumismahdollisuutta tarjottiin taloyhtiön hallituksen omasta aloitteesta.

– Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että osakasvähemmistön oikeutta vaatia etäosallistumismahdollisuutta isoissa taloyhtiössä ei vielä tunneta. Toivottavaa tietenkin on, että taloyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta etäosallistumiseen ilman, että osakkaat joutuvat sitä erikseen vaatimaan, Virpi Hienonen sanoo.

Heinäkuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa myös sen, että taloyhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että yhtiökokous voidaan pitää täysin etänä. Viisi prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista totesi, että heidän yhtiöjärjestystään on muutettu siten, että täysin virtuaalikokouksena pidettävä yhtiökokous on mahdollinen.

Kiinteistöliiton jäsenille tehdyn kyselyn perusteella hiukan useampi kuin joka kymmenes taloyhtiö on lisäksi muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että osakkaille on aina tarjottava mahdollisuus etäosallistumiseen. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös kieltää tai rajoittaa etäosallistumista, mutta tällaiset kiellot ovat kyselyn perusteella hyvin harvinaisia.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.11.2022

Taloyhtiöiden hallitukset: Väestönsuojat hyvässä kunnossa

Turvallisuusasiat ovat nostaneet merkitystään taloyhtiöiden toiminnassa viime vuosina. Tuoreen kyselyn mukaan taloyhtiöiden väestönsuojista enemmistö on joko varsin tai erittäin hyvässä kunnossa.

korjausrakentaminen

13.6.2023

Taloyhtiöiden korjauksiin viime vuonna 2,3 miljardia euroa

Kerrostaloyhtiöt korjasivat viime vuonna eniten talotekniikkaa ja rivitaloyhtiöt ulkopintoja ja rakenteita, kertoo Tilastokeskus. Taloyhtiöiden hoitokulut nousivat edellisvuodesta 2,6 prosenttia.

etäyhteys yhtiökokouksessa

9.11.2022

Etäyhteys on oltava yhtiökokouksessakin

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yli 30 huoneiston taloyhtiöiden on tarjottava etäyhteys yhtiökokouksessa. Kokous voidaan pitää myös kokonaan etänä, jos yhtiöjärjestys sen sallii. Etäosallistuminen voi tuoda yhtiökokouksiin jopa lisäaktiivisuutta.

2.5.2023

Taloyhtiöiden korjausrakentamisessa ei näy kasvua

Taloustilanne varjostaa edelleen raskaasti korjausrakentamisen näkymiä, käy ilmi Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometristä. Pääkaupunkiseudulla näkymät ovat heikentyneet vähiten.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti