Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki energiatodistukset on tullut laatia uuden lain mukaisesti.

Olemassa olevissa taloyhtiöissä tarvitaan energiatodistus silloin, kun rakennus tai huoneisto myydään tai vuokrataan. Uudisrakentamisessa energiatodistus tarvitaan osana rakennusluvan hakemiseen liittyvää energiaselvitystä.

Energiatodistuksen hankinta kannattaa yhdistää kuntoarvion tai energiakatselmuksen laadintaan, jos se on aikataulullisesti mahdollista. Näin todistus saadaan laadittua kustannustehokkaasti. Taloyhtiöissä on myös tärkeää muistaa, ettei vanha eikä uusi energiatodistus korvaa lämmön, kiinteistösähkön ja veden kulutusseurantaa. Osana suunnitelmallista kiinteistönpitoa kulutusseurantaa tulee tehdä vähintään kuukausitasolla.

Uuden lain tuomat merkittävimmät muutokset ovat:

 • koskee myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä (6 huoneistoa tai vähemmän)
 • laaditaan rakennukselle tai rakennuksen osalle: tarkoituksena vertailla pelkkiä rakennuksia, ei niissä asuvia ihmisiä
 • todistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta
 • samanlainen laskentatapa kaikissa tapauksissa (laskennallinen, toteutuneet kulutustiedot eivät vaikuta energialuokkaan)
 • rajattu ulkopuolelle ihmisten käyttötottumukset ja valinnat
 • vertailukelpoisuuden lisäämiseksi osa laskennan lähtötiedoista vakioitu, kuten esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdon määrät ja käyttöajat, ihmisten läsnäolo, kuluttajalaitteiden sähkönkulutus ja lämpimän käyttöveden kulutus
 • energialuokka perustuu E-lukuun
 • tarkoituksena kuvata rakennuksen tyypillisen energiankäytön vaikutuksia luonnonvaroihin
 • laskennassa energiamuotokertoimet mm. kaukolämmölle, sähkölle, öljylle, puulle
 • energiamuotojenkertoimet perustuvat jalostamattoman luonnonenergian kulutusta kuvaaviin kertoimiin, eli niin sanottuihin primäärienergiakertoimiin
 • energiamuotojen kertoimissa on lisäksi huomioitu uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatuotannon yleinen tehokkuus, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotanto
 • todistuksessa on aina esitettävä toteutuneet kulutustiedot, silloin kun ne ovat olemassa
 • olemassa olevien rakennusten kohdalla laatija käy aina paikan päällä tekemässä havaintoja
 • todistuksessa annettaan toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, myös käyttöön ja ylläpitoon liittyen
 • todistuksia saa tehdä vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat
 • laissa on määritelty seuraamukset, jos lakia ei noudateta

Vanhan lain mukaisten todistusten voimassaolo

Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleet energiatodistukset ovat voimassa vanhassa, kumotussa laissa säädetyn ajan, osana isännöitsijätodistusta annetut energiatodistukset kuitenkin vuoden 2014 loppuun. Vanhan lain mukaisia todistusten voimassaoloaikoja:

 • erillinen energiatodistus 10 vuotta
 • osana energiakatselmusta 10 vuotta
 • uudisrakennuksen todistus 4 vuotta (yli kuuden huoneiston taloyhtiöt)
 • tai 10 vuotta (omakotitalot, korkeintaan 6 huoneiston taloyhtiöt).

Siirtymäaikoja osalle olemassa olevia rakennuksia

Seuraavassa lueteltuihin olemassa oleviin asuinrakennuksiin uutta lakia sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen, kun kyseessä kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinrakennusryhmä, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja eli rivi- ja ketjutalot
 • heinäkuun 1 päivästä 2017, kun kyseessä on enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus eli omakoti/erillistalo tai paritalo, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen vuotta 1980.

Lisätietoa

Kiinteistöliiton jäsenille neuvontaa mm. energiatodistuksista puhelimitse

Energiatodistuslaki

Motivan energiatodistus-sivusto

Ympäristöministeriö, rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

energiatodistus

17.10.2023

Taloyhtiö, muista uusia energiatodistus

Taloyhtiön energiatodistus kertoo kiinteistön energiantarpeesta. Todistus täytyy esittää aina, kun taloyhtiöstä myydään tai vuokrataan asuntoa. Energiatodistus täytyy uusia kymmenen vuoden välein, ja monilla taloyhtiöillä uusimisen aika on nyt.

26.4.2023

Energiatodistusten hinnat nousseet hieman

Energiatodistusten hinnat ovat nousseet lievästi parin vuoden takaisesta, käy ilmi valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan selvityksestä. Energiatodistus tarvitaan, kun rakennusta tai huoneistoa myydään tai vuokrataan.

energiansäästö

20.9.2023

Kuukauden kasvo: Arjen energiateot on hyvä ottaa tavaksi

Motivan johtava asiantuntija Päivi Suur-Uski suosittelee taloyhtiöille energiatarkastusta. Sen avulla voi selvittää kiinteistön energiatehokkuuden. Myös yhtiön asukkaat pystyvät pienentämään taloyhtiön energiankulutusta arjen säästötoimilla.

ikkunaremontti

6.4.2023

Kaupallinen yhteistyö

Kaikki, mitä taloyhtiön ikkunaremontista on hyvä tietää

Ikkunaremontti on yksi taloyhtiön yleisimmistä remonteista. Se tuo taloyhtiölle asumismukavuutta sekä usein myös rahallista säästöä arvon nousun ja lämmityskulujen laskun myötä. Miten remontissa onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla?

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti