Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki energiatodistukset on tullut laatia uuden lain mukaisesti.

Olemassa olevissa taloyhtiöissä tarvitaan energiatodistus silloin, kun rakennus tai huoneisto myydään tai vuokrataan. Uudisrakentamisessa energiatodistus tarvitaan osana rakennusluvan hakemiseen liittyvää energiaselvitystä.

Energiatodistuksen hankinta kannattaa yhdistää kuntoarvion tai energiakatselmuksen laadintaan, jos se on aikataulullisesti mahdollista. Näin todistus saadaan laadittua kustannustehokkaasti. Taloyhtiöissä on myös tärkeää muistaa, ettei vanha eikä uusi energiatodistus korvaa lämmön, kiinteistösähkön ja veden kulutusseurantaa. Osana suunnitelmallista kiinteistönpitoa kulutusseurantaa tulee tehdä vähintään kuukausitasolla.

Uuden lain tuomat merkittävimmät muutokset ovat:

 • koskee myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä (6 huoneistoa tai vähemmän)
 • laaditaan rakennukselle tai rakennuksen osalle: tarkoituksena vertailla pelkkiä rakennuksia, ei niissä asuvia ihmisiä
 • todistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta
 • samanlainen laskentatapa kaikissa tapauksissa (laskennallinen, toteutuneet kulutustiedot eivät vaikuta energialuokkaan)
 • rajattu ulkopuolelle ihmisten käyttötottumukset ja valinnat
 • vertailukelpoisuuden lisäämiseksi osa laskennan lähtötiedoista vakioitu, kuten esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdon määrät ja käyttöajat, ihmisten läsnäolo, kuluttajalaitteiden sähkönkulutus ja lämpimän käyttöveden kulutus
 • energialuokka perustuu E-lukuun
 • tarkoituksena kuvata rakennuksen tyypillisen energiankäytön vaikutuksia luonnonvaroihin
 • laskennassa energiamuotokertoimet mm. kaukolämmölle, sähkölle, öljylle, puulle
 • energiamuotojenkertoimet perustuvat jalostamattoman luonnonenergian kulutusta kuvaaviin kertoimiin, eli niin sanottuihin primäärienergiakertoimiin
 • energiamuotojen kertoimissa on lisäksi huomioitu uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatuotannon yleinen tehokkuus, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotanto
 • todistuksessa on aina esitettävä toteutuneet kulutustiedot, silloin kun ne ovat olemassa
 • olemassa olevien rakennusten kohdalla laatija käy aina paikan päällä tekemässä havaintoja
 • todistuksessa annettaan toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, myös käyttöön ja ylläpitoon liittyen
 • todistuksia saa tehdä vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat
 • laissa on määritelty seuraamukset, jos lakia ei noudateta

Vanhan lain mukaisten todistusten voimassaolo

Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleet energiatodistukset ovat voimassa vanhassa, kumotussa laissa säädetyn ajan, osana isännöitsijätodistusta annetut energiatodistukset kuitenkin vuoden 2014 loppuun. Vanhan lain mukaisia todistusten voimassaoloaikoja:

 • erillinen energiatodistus 10 vuotta
 • osana energiakatselmusta 10 vuotta
 • uudisrakennuksen todistus 4 vuotta (yli kuuden huoneiston taloyhtiöt)
 • tai 10 vuotta (omakotitalot, korkeintaan 6 huoneiston taloyhtiöt).

Siirtymäaikoja osalle olemassa olevia rakennuksia

Seuraavassa lueteltuihin olemassa oleviin asuinrakennuksiin uutta lakia sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen, kun kyseessä kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinrakennusryhmä, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja eli rivi- ja ketjutalot
 • heinäkuun 1 päivästä 2017, kun kyseessä on enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus eli omakoti/erillistalo tai paritalo, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen vuotta 1980.

Lisätietoa

Kiinteistöliiton jäsenille neuvontaa mm. energiatodistuksista puhelimitse

Energiatodistuslaki

Motivan energiatodistus-sivusto

Ympäristöministeriö, rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

22.6.2017

Uutta tietoa rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatasosta

Pientalojen energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2014. Motivan keväällä 2017 teettämän kyselyn mukaan pientalojen energiatodistusten hinnat ovat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2014, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Rivi- ja kerrostalot mukana ensimmäistä kertaa Kyselyssä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa myös rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatietoja.

16.4.2015

Energiatodistusrekisteri kokoaa energiatodistukset yhteen 1.5.2015 alkaen

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä otetaan käyttöön 1.5.2015 alkaen. Energiatodistustietojärjestelmän ydin on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ylläpitämä energiatodistusrekisteri (www.energiatodistusrekisteri.fi), joka kokoaa laaditut energiatodistukset yhteen. Rekisterin kautta pystyy jatkossa etsimään tietoja esim.

19.6.2017

Energiatodistus esitettävä ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille.

4.1.2018

Uudistunut energiatodistusasetus astui voimaan vuoden alussa

Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti