Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki energiatodistukset on tullut laatia uuden lain mukaisesti.

Olemassa olevissa taloyhtiöissä tarvitaan energiatodistus silloin, kun rakennus tai huoneisto myydään tai vuokrataan. Uudisrakentamisessa energiatodistus tarvitaan osana rakennusluvan hakemiseen liittyvää energiaselvitystä.

Energiatodistuksen hankinta kannattaa yhdistää kuntoarvion tai energiakatselmuksen laadintaan, jos se on aikataulullisesti mahdollista. Näin todistus saadaan laadittua kustannustehokkaasti. Taloyhtiöissä on myös tärkeää muistaa, ettei vanha eikä uusi energiatodistus korvaa lämmön, kiinteistösähkön ja veden kulutusseurantaa. Osana suunnitelmallista kiinteistönpitoa kulutusseurantaa tulee tehdä vähintään kuukausitasolla.

Uuden lain tuomat merkittävimmät muutokset ovat:

 • koskee myös omakotitaloja ja pieniä taloyhtiöitä (6 huoneistoa tai vähemmän)
 • laaditaan rakennukselle tai rakennuksen osalle: tarkoituksena vertailla pelkkiä rakennuksia, ei niissä asuvia ihmisiä
 • todistuksen voimassaoloaika on 10 vuotta
 • samanlainen laskentatapa kaikissa tapauksissa (laskennallinen, toteutuneet kulutustiedot eivät vaikuta energialuokkaan)
 • rajattu ulkopuolelle ihmisten käyttötottumukset ja valinnat
 • vertailukelpoisuuden lisäämiseksi osa laskennan lähtötiedoista vakioitu, kuten esim. sisälämpötilat, ilmanvaihdon määrät ja käyttöajat, ihmisten läsnäolo, kuluttajalaitteiden sähkönkulutus ja lämpimän käyttöveden kulutus
 • energialuokka perustuu E-lukuun
 • tarkoituksena kuvata rakennuksen tyypillisen energiankäytön vaikutuksia luonnonvaroihin
 • laskennassa energiamuotokertoimet mm. kaukolämmölle, sähkölle, öljylle, puulle
 • energiamuotojenkertoimet perustuvat jalostamattoman luonnonenergian kulutusta kuvaaviin kertoimiin, eli niin sanottuihin primäärienergiakertoimiin
 • energiamuotojen kertoimissa on lisäksi huomioitu uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatuotannon yleinen tehokkuus, kuten sähkön ja lämmön yhteistuotanto
 • todistuksessa on aina esitettävä toteutuneet kulutustiedot, silloin kun ne ovat olemassa
 • olemassa olevien rakennusten kohdalla laatija käy aina paikan päällä tekemässä havaintoja
 • todistuksessa annettaan toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi, myös käyttöön ja ylläpitoon liittyen
 • todistuksia saa tehdä vain pätevöityneet energiatodistusten laatijat
 • laissa on määritelty seuraamukset, jos lakia ei noudateta

Vanhan lain mukaisten todistusten voimassaolo

Uuden lain voimaan tullessa voimassa olleet energiatodistukset ovat voimassa vanhassa, kumotussa laissa säädetyn ajan, osana isännöitsijätodistusta annetut energiatodistukset kuitenkin vuoden 2014 loppuun. Vanhan lain mukaisia todistusten voimassaoloaikoja:

 • erillinen energiatodistus 10 vuotta
 • osana energiakatselmusta 10 vuotta
 • uudisrakennuksen todistus 4 vuotta (yli kuuden huoneiston taloyhtiöt)
 • tai 10 vuotta (omakotitalot, korkeintaan 6 huoneiston taloyhtiöt).

Siirtymäaikoja osalle olemassa olevia rakennuksia

Seuraavassa lueteltuihin olemassa oleviin asuinrakennuksiin uutta lakia sovelletaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • heinäkuun 1 päivästä 2014 alkaen, kun kyseessä kolme tai useampia asuinhuoneistoja käsittävä asuinrivitalo tai asuinrakennusryhmä, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja eli rivi- ja ketjutalot
 • heinäkuun 1 päivästä 2017, kun kyseessä on enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus eli omakoti/erillistalo tai paritalo, joka on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen vuotta 1980.

Lisätietoa

Kiinteistöliiton jäsenille neuvontaa mm. energiatodistuksista puhelimitse

Energiatodistuslaki

Motivan energiatodistus-sivusto

Ympäristöministeriö, rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

energiatodistus

31.10.2022

Energiatodistuksen puuttumisesta sakkoja

Energiatodistus tarvitaan lain mukaan aina kun rakennusta ollaan myymässä tai vuokraamassa. Lain noudattamista valvoo ARA. Tänä vuonna ARA on jo joutunut määräämään uhkasakkoja rakennusten omistajille, kun energiatodistusta ei ole kehotuksista ja varoituksista huolimatta laadittu.

29.4.2022

Näillä vinkeillä voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi asumisessa

Asuminen muodostaa suurimman osan suomalaisen hiilijalanjäljestä. Isännöintiliitto listasi viisi tapaa, joilla kerrostalossa asuva ihminen voi pienentää hiilijalanjälkeään.

hiilinegatiivinen

29.8.2022

Rohkeat energiaratkaisut tekivät taloyhtiöstä hiilinegatiivisen

Tamperelainen As Oy Pohjolankatu 18 - 20 on Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen taloyhtiö. Se käyttää kaksisuuntaista kaukolämpöä, eli myy lämpöä takaisin energiayhtiölle. Energiaa saadaan taloyhtiössä monesta lähteestä, esimerkiksi aurinkokeräimistä.

28.10.2022

Kaupallinen yhteistyö

Mitä kannattaa ottaa huomioon taloyhtiön energiaremontissa?

Taloyhtiön kannattaa korjaushankkeen aikana parantaa myös energiatehokkuuttaan, sillä energiatehokas rakennus tuo säästöä tulevaisuudessa. Energiaremonttia voi rahoittaa avustuksilla.

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti