energiatodistus

Uusimmat artikkelit

26.4.2023

Energiatodistusten hinnat nousseet hieman

Energiatodistusten hinnat ovat nousseet lievästi parin vuoden takaisesta, käy ilmi valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan selvityksestä. Energiatodistus tarvitaan, kun rakennusta tai huoneistoa myydään tai vuokrataan.

energiatodistus

31.10.2022

Energiatodistuksen puuttumisesta sakkoja

Energiatodistus tarvitaan lain mukaan aina kun rakennusta ollaan myymässä tai vuokraamassa. Lain noudattamista valvoo ARA. Tänä vuonna ARA on jo joutunut määräämään uhkasakkoja rakennusten omistajille, kun energiatodistusta ei ole kehotuksista ja varoituksista huolimatta laadittu.

14.9.2021

Kiinteistönvälittäjät: energiatodistus on aivan turha paperi

Energiatodistuksen hankkiminen pientaloon maksaa 300–500 euroa. Siksi sitä ei hankita kuin pakkoraossa eli taloa myytäessä. Hämeen Sanomissa paikallinen kiinteistönvälittäjä arvioi, että ehkä kolmannes omakotitalojen myyjistä on hankkinut lakisääteisen energiatodistuksen ennen kiinteistön myymistä.

3.6.2021

Energiatodistusten hinnat liki ennallaan

Asuinrakennusten energiatodistusten hinnat ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2017. Muutosta on tapahtunut vain hieman, mutta erot matalimman ja korkeimman hinnan välillä ovat kasvaneet. Uudispientalon energiatodistus maksaa keskimäärin 290 euroa, olemassa olevan pientalon energiatodistuksen saa noin 350 eurolla.

1.9.2020

Asuntoluottojen vihertyminen vaatii pientaloilta energiatodistuksia

Yhden ja kahden huoneiston asuinrakennusten energiatodistusten tiedot eivät tällä hetkellä ole pankkien saatavilla sähköisesti. Tämä jarruttaa asuntoluototuksen vihertymistä. Todistusten käytön laajentaminen kannustaisi rakentamaan ja remontoimaan asunnoista energiatehokkaita.

22.2.2018

Vinkit energiatodistuksen hyödyntämiseen!

Paljon parjattu ja huonona pidetty energiatodistus tarvitaan aina asuntoa myytäessä ja vuokratessa, mutta mitäs sitten, jos se onkin laskettu ammattitaidolla ja siihen on panostettu kunnolla. Voisiko sitä hyödyntää muutenkin? Tässä kootusti energiatodistuksen tärkeimmät kohdat omakotiasujan näkökulmasta.

4.1.2018

Uudistunut energiatodistusasetus astui voimaan vuoden alussa

Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjetta on päivitetty.

28.9.2017

Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Asetusta päivitetään yhdenmukaiseksi ensi vuoden alussa voimaan tulevien lähes nollaenergiarakentamista koskevien määräysten kanssa. Lausuntoja voi antaa 27.10.2017 asti.

29.6.2017

Energiatodistusten käyttö laajenee väestönsuojiin EU:n vaatimuksesta

Valtioneuvosto hyväksyi esitykset rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Merkittävin muutos on, että tietyiltä väestönsuojilta vaadittaisiin energiatodistus. Euroopan komissio on antanut Suomelle virallisen huomautuksen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanosta.

22.6.2017

Uutta tietoa rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatasosta

Pientalojen energiatodistusten hinnoissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2014. Motivan keväällä 2017 teettämän kyselyn mukaan pientalojen energiatodistusten hinnat ovat likimain samalla tasolla kuin vuonna 2014, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Rivi- ja kerrostalot mukana ensimmäistä kertaa Kyselyssä selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa myös rivi- ja kerrostalojen energiatodistusten hintatietoja.

19.6.2017

Energiatodistus esitettävä ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakkoon. Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille.

19.6.2017

Energiatodistus

Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013 ja tästä päivämäärästä lähtien kaikki energiatodistukset on tullut laatia uuden lain mukaisesti. Olemassa olevissa taloyhtiöissä tarvitaan energiatodistus silloin, kun rakennus tai huoneisto myydään tai vuokrataan. Uudisrakentamisessa energiatodistus tarvitaan osana rakennusluvan hakemiseen liittyvää energiaselvitystä.