Blogi

Kiinteistölehden blogissa taloyhtiöasiantuntijamme kirjoittavat ajankohtaisista aiheista.

Uusimmat kirjoitukset

Virpi Slotte

7.3.2019

Mittaaminen johtamisen välineenä – sitä saa mitä mittaa

Kehittyminen on käytännössä vaikeaa jollei mahdotonta, jos tuloksia ei mitata ja seurata aktiivisesti.

Lue kirjoitus

Virpi Slotte

31.10.2018

Kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuus: millä tekijöillä koetaan olevan suurin vaikutus?

Eroavatko suomalaisten näkemykset kiinteistöjen ympäristö- ja energiatehokkuudesta oleellisesti muiden eurooppalaisten maiden käsityksistä, ja voiko eroavaisuuksista oppia mitään?

Lue kirjoitus

Virpi Slotte

21.3.2018

Lisää keskustelua ja parhaita kavereita – Työn muutos jokapäiväiseksi oppimiseksi

Oppiminen on muodostunut työelämässä työn muodoksi ja se voidaan nähdä kokonaan uutena muotona työskennellä.

Lue kirjoitus

Virpi Slotte

24.8.2017

Työssä oppiminen, uudistaminen ja innovaatiot

Osaamisen rakennuspalikat ovat moninaiset ja niin ovat myös niiden hankkimistavat.

Lue kirjoitus

Virpi Slotte

20.4.2017

Sitoutuminen oman osaamisen kehittämiseen

Kiinteistöala nojaa vahvasti muiden alojen tavoin asiantuntijuuteen.

Lue kirjoitus