Työssä oppiminen, uudistaminen ja innovaatiot

On taas se aika vuodesta, jolloin jokainen meistä saa roppakaupalla postia erilaisista koulutuksista ja kursseista. Osaamisen kehittäminen työn ohella onkin nyt helpompaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin – eikä aina tarvitse edes poistua omasta työpisteestään. Suuri osa oppimisestahan tapahtuu työpaikalla, työtä tehden ja usein suunnittelematta. Siksi monia konkreettisia työpaikan taitoja ei olekaan mahdollista oppia luennoilla.

Osaamisella työelämässä tarkoitetaan kuitenkin paljon muutakin kuin kykyä suoriutua työpaikan tehtävistä. Siihen liittyy kyky toimia tehokkaasti, käyttää tietoja, taitoja, asenteita, kontakteja, verkostoja ja kokemuksia työn kehittämiseen. Tämä kertookin ehkä paljastavammin syyn sille, miksi moniin lähikoulutuksiin hakeudutaan edelleen vaikka tarjolla on monenlaisia virtuaalisia ratkaisuja. Myös niissä voidaan vaihtaa kokemuksia mutta silti kasvokkain tapahtuvat tilaisuudet saavat erinomaisia palautteita.

Osaamisen hankintatapoja riittää

Osaamisen rakennuspalikat ovat moninaiset ja niin ovat myös niiden hankkimistavat. Tiedot ja taidot hankitaan koulutuksen, lukemisen ja tekemisen kautta, kokemus karttuu tekemisen ja hiljaisen tiedon avulla. Verkostot ja kontaktit kietovat yksilön osaamisen ja asiantuntijuuden muihin osaajiin.

Ei ole siis ihme, jos kiinteistöalan asiantuntija joutuu miettimään mitä ja miten omaa osaamistaan parhaiten kehittää ja minkälaisiin tilaisuuksiin osallistuu. Joillekin uuden oppiminen tarkoittaa tutkinnon suorittamista, toisille ravistelevien ajatusten kuulemista. Oleellista onkin, että koko ajan haali uutta tietoa jostain, pysyy ajan hermoilla ja haastaa itseään kiinnostumaan uusista asioista ja kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja.

Osaamisen kehittäminen on asennekysymys

Tarve hankkia uutta osaamista osuu jokaisen kohdalle jossain vaiheessa työuraa. Työtehtävät, lainsäädäntö ja tavat tehdä työtä muuttuvat, uusien, usein digitaalisten välineiden hallinta vaatii opettelua. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että oppiminen ja työn tekeminen muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Samalla kun työntekijät oppivat työssään, he myös keksivät uusia tapoja tehdä työtä ja innovoida. Tätä innovaatiokapasiteettia työnantajan olisikin hyvä vaalia, koska se on keskeinen selviytymiskeino jatkuvan muutoksen keskellä.

Tarjoamalla edellytykset oppimiselle ja innovoinnille kiinteistöalan työnantajat varmistavat paitsi tuottavuuden ja tuloksellisuuden myös työelämän laadun parantamisen. Eikä edellytysten luominen tarkoita ainoastaan rahahanojen aukaisemista vaan ennen kaikkea oikeaa suhtautumista, rohkaisua, tukea, kannustamista ja tietojen avointa jakamista.

Virpi Slotte

Kirjoittaja toimii Kiinkon kehityspäällikkönä vastuullaan tutkimus- ja kehityshankkeiden johto. Hän on väitellyt osaamisen kehittämistavoista ja konsultoinut aiheesta niin globaalissa yritysmaailmassa kuin useissa oppilaitoksissa. Erityisiin vastuualueisiin kuuluu verkkopedagogiikka ja sosiaalisen median pedagogisesti mielekäs hyödyntäminen.

Haluatko kommentoida blogia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje