Asuntotuotanto on virkoamassa

Asuntorakentamisessa on elpymisen merkkejä Rakennusteollisuus RT:n kesäkuisen asuntotuotantokyselyn mukaan. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat nostaneet tammikuuhun nähden selvästi arvioitaan tämän vuoden aloitusmääristä.

RT:n asuntotuottajat arvioivat aloittavansa tänä vuonna 12 100 asunnon rakennustyöt. Näistä reilut 60 prosenttia on vapaarahoitteisia omistusasuntoja ja loput vuokra-asuntoja.

Uudisasuntojen tarjonta on muutaman vuoden pudotuksen jälkeen piristymässä, sillä tämän vuoden asuntotuotantoarvio on kasvanut tammikuun kyselystä 1 700 asunnolla. Kasvu painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, jolloin asuntoaloituksia ennakoidaan kertyvän peräti 6 900 kappaletta.

”Myönteistä on, että etenkin omaperusteisten asuntoaloitusten arvioidaan kasvavan. Rakennusyritykset uskaltavat aloittaa nyt kohteita, sillä kuluttajamarkkinoiden ennakoidaan vihdoin kääntyvän kasvuun luottamuksen parantumisen myötä”, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Kuluttajaluottamuksen noususta huolimatta suurin tuotantoa haittaava tekijä on edelleen heikko kysyntätilanne. Toiseksi eniten tuotantoa rajoittaa pääkaupunkiseudun tonttipula. Pääkaupunkiseudun merkitys asuntorakentamisesta on jatkanut kasvuaan. Kyselyn perusteella miltei 60 prosenttia asuntoaloituksista kohdistuu Helsingin seudulle.

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden tilanne nousi vahvasti esiin myös tuoreessa hallitusohjelmassa. Asuntotuotantoa halutaan kasvattaa lisäämällä tonttitarjontaa, purkamalla sääntelyä ja hillitsemällä kustannuksia. Lisäksi suunnitteilla on 10-vuotinen välimalli vuokra-asuntotuotannon vauhdittamiseksi.

”Hallitusohjelma pyrkii monin tavoin edesauttamaan asuntorakentamista kasvukeskuksissa ja sitä kautta tukemaan talouskasvua. Esitysten yksityiskohdat ovat kuitenkin vielä auki, joten nähtäväksi jää, kuinka merkittäviä muutoksia poliittisilla päätöksillä saadaan aikaan”, Sami Pakarinen toteaa.

RT:n tämänhetkisen arvion mukaan asuntoja aloitettiin viime vuonna yhteensä 26 800 kappaletta. Lisäksi muissa kuin asuinrakennuksissa sijaitsevia asuntoja oli poikkeuksellisen paljon, yhteensä 1 400. Luvut ovat epävarmoja, sillä ne pohjautuvat Tilastokeskuksen puutteellisiin aineistoihin, joissa aloitustiedot on jouduttu arvioimaan arvioitujen rakennuslupatietojen pohjalta. Rakennus- ja asuntotuotantotilastointiin on tehty iso uudistus, jonka vuoksi tilastointi ollut keskeytyksissä viime vuoden lokakuusta lähtien.

RT tekee asuntotuotantokyselyn kolmesti vuodessa. Kyselyyn ei sisälly omakotitaloja, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tai muiden kuin RT:n jäsenyritysten omistusasuntotuotantoa.

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

17.12.2021

Asuntopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksia arvostellaan suppeiksi ja yksipuolisiksi

Valtioneuvosto julkisti eilen esityksen Asuntopoliittiseksi kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2021–2028. Suomen Vuokranantajat ja Rakennusteollisuus RT sanovat kannanotoissaan, että hallituksen linja asuntopolitiikassa nojaa liiaksi valtion tukemaan ARA-tuotantoon. Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajan Sanna Hughesin mielestä selonteossa unohdetaan toimivan asuntomarkkinan merkitys kohtuuhintaiseen asumiseen.

12.10.2021

Rakennusteollisuus yllättyi hyvistä kasvuennusteista

Rakentaminen supistui viime vuonna 4,1 prosenttia, mutta Rakennusteollisuus RT uskaltaa ennustaa paljon parempaa. Tänä vuonna rakentaminen kasvaa 1,3 ja ensi vuonna 2,6 prosenttia. Vasta viime maaliskuussa RT odotti, että rakentaminen vähenisi tänä vuonna 2,0 prosenttia.

16.12.2021

Asuntopoliittinen selonteko eduskuntaan. Tavoitteena hyvä ja kohtuuhintainen asuminen

Valtioneuvoston tänään eduskunnalle jättämä asuntopoliittinen selonteko huomioi eri politiikanalojen vaikutukset asumisen kysymyksiin ja pyrkii tunnistamaan ne entistä paremmin. Asuntopolitiikalla voidaan muun muassa edistää tasa-arvoa, ilmastopäästöjen hillintää ja työvoiman liikkuvuutta sekä tasata talouden suhdanteita. Politiikan vaikuttavuuden varmistamiseksi asuntopolitiikkaa pyritään tekemään  pitkäjännitteisesti yli hallinnonalojen.

11.2.2022

Suomen Vuokranantajat: Suunnitelmat verotuksen kiristämiseksi kannattaa nyt haudata

Suomen Vuokranantajat ry:n mielestä hallitus puuttuu oikeilla keinoilla kotitalouksien velkaantumiseen. Ehdotetut keinot torjuvat riittävällä tavalla markkinariskejä, joista julkisuudessa on kannettu huolta. Vuokranantajat pitää tärkeänä rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamista.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti