Asumiskustannusten kohtuullisuutta ARA-asunnoissa edistävä säädösehdotus lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla edistettäisiin asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin useita Juha Sipilän hallituksen ohjelman sisältämiä toimenpidekirjauksia.

Omakustannusperiaatteen noudattaminen yhtenäisemmäksi

Valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen eli niin sanottujen ARA-asuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen. Sen mukaan asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut. Valtaosassa ARA-asunnoista vuokrat ja käyttövastikkeet ovat kohtuullisena pidettävällä tasolla ja selvästi matalampia kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Eri vuokrataloyhteisöillä on kuitenkin erilaisia tapoja soveltaa omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä, mikä on johtanut paikoin huomattaviinkin eroihin eri toimijoiden omistamien ARA-asuntojen vuokratasoissa.

Esityksellä puututtaisiin tähän ongelmaan tarkentamalla omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä siten, että vuokrien ja käyttövastikkeiden kohtuullisuus toteutuisi nykyistä paremmin. Asuntojen tuleviin korjauskustannuksiin varautuminen asukkailta perittävissä vuokrissa ja käyttövastikkeissa saisi jatkossa olla enintään kohtuullista. Tämä hillitsisi vuokrien ja vastikkeiden nousua varsinkin rakennuksen ensimmäisinä vuosina. Vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaus kiellettäisiin hallitusohjelman mukaisesti yli maakuntarajojen. Tällöin järjestelmästä tulisi asukkaiden kannalta alueellisesti oikeudenmukaisempi ja kasvuseuduille tarkoitetut tuet kohdistuisivat näille alueille.

Lisäksi valtion tukemien vuokratalojen omistajille asetettaisiin velvoite hankkimiensa merkittävien kiinteistönhoitopalveluiden ja kunnossapitotöiden kilpailuttamiseen ja jälkilaskelmien laatimiseen vastaavalla tavalla kuin asumisoikeustalon omistajilla on nykyisin. Kilpailuttamisvelvoite hillitsisi osaltaan asumiskustannusten nousua, ja jälkilaskelmat tehostaisivat omakustannusvuokrasäännösten noudattamista ja valvontaa.

Korkotukilainojen lyhennysohjelmasta nykyistä houkuttelevampi

Esitys sisältää myös pienempiä muutoksia korkotuki- ja aravalainsäädäntöön. Korkotukilainojen lainanlyhennyksiä muutettaisiin nykyistä etupainotteisemmiksi. Kun lainaa lyhennettäisiin nopeammin laina-ajan alussa, sekä omistajan että valtion riski pienenisi. Lisäksi eräitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle kuuluvia korkotukilainojen maksuohjelmiin liittyviä tehtäviä siirrettäisiin Valtiokonttorille. Korkotuki- ja aravalainajärjestelmiä koskevia muutoksenhakusäännöksiä muutettaisiin vastaamaan muiden hallintoasioiden valitussäännöksiä.

Omakustannusperiaatetta koskevien säännösten muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella jo edellisellä hallituskaudella vuonna 2013. Esitystä ei kuitenkaan tuolloin annettu eduskunnalle.

Lausuntoja voi antaa 26.9.2015 asti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa, ja uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 alussa. Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat sovellettaviksi vasta vuonna 2017, jotta toimijoille jäisi riittävän pitkä aika muuttaa nykykäytäntöjään.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetuin lain muuttamisesta

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle kahden viikon välein!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

ARA-asuntorakentaminen

1.3.2023

ARA-asuntorakentaminen kääntyi viime vuonna laskuun

Rakennuskustannusten kallistuminen ja korkotason nousu vähensivät valtion tukeman kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon aloituksia vuonna 2022. Aloitetuista kohteista puolet rakennetaan pääkaupunkiseudulle. Myös vapaarahoitteinen asuntorakentaminen väheni.

aurinkopaneeli

17.8.2022

Aurinkopaneeleiden hankintaan tarjolla avustusta

Taloyhtiöiden on nyt mahdollista saada aurinkopaneeleiden hankintaan tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta. Avustuksen ehtona on, että rakennuksen energiatehokkuus paranee riittävästi.

energia-avustuksia

31.3.2023

Taloyhtiöt käyttivät innokkaasti energia-avustuksia

Taloyhtiöt saivat viime vuonna tukea energiatehokkuutta edistäviin korjauksiin 60 miljoonaa euroa, kertoo ARA. Taloyhtiöt hakivat erityisesti energia- ja latausinfra-avustuksia. Myös esteettömyyskorjauksiin myönnettiin paljon avustuksia.

21.4.2022

Taloyhtiöt rakentavat latausasemia kiihtyvään tahtiin − Suomi paransi asemiaan kansainvälisessä vertailussa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan tulleiden avustushakemusten käsittely on ruuhkautunut. Nyt käsitellään vielä viime vuoden hakemuksia. Avoimia hakemuksia on kaikkiaan yli 600, yli 10 miljoonan euron arvosta.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti