Asiakohdan käsittely yhtiökokouksessa

Kokouksessa käsitellään asiat yksi kerrallaan ja kustakin asiasta keskustellaan siinä kohdassa kokousta kuin kyseistä asiaa käsitellään. Näin kokous etenee johdonmukaisesti ja osallistujien on mahdollista paremmin osallistua käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon kokouksessa.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa esityslistan kunkin kohdan osalta käsiteltävän asian. Tämän jälkeen asian esittelee, samoin kuin hallituksen päätösehdotuksen, henkilö jolle kokouksen puheenjohtaja on antanut puheenvuoron. Yleensä asian esittelyn tekee isännöitsijä tai joku hallituksen jäsenistä.

Esittelyn jälkeen puheenjohtaja avaa keskustelun. Tässä kohden osakkeenomistajat voivat pyytää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä asiasta, tehdä muutosesityksiä, ehdottaa esityksen hylkäämistä tai lykkäämistä tai kannattaa tehtyjä esityksiä. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja, kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet pidettyä puheenvuorot.

Puheenjohtaja päättää keskustelun ja toteaa tehdyt esitykset. Mikäli on tehty vain yksi ehdotus, puheenjohtaja toteaa sen tulleen päätökseksi. Tarvittaessa puheenjohtaja selvittää osakkaan kantaa kysymyksillä, jotta kokouksessa tiedetään mitä kukin on esittänyt. Ellei päätös synnyn yksimielisesti, suoritetaan äänestys asian päättämiseksi.

Ennen varsinaista äänestystä puheenjohtaja voi ehdottaa koeäänestystä esim. käsiä nostamalla, jola selvitetään alustavasti kokouksen kanta ja äänten jakauma. Jos koeäänestyksen tulos on selvä, puheenjohtaja tiedustelee kultakin vähemmistöön jääneeltä vaatiiko hän varsinaista äänestystä suoritettavaksi. Mikäli joku vaatii äänestystä, se suoritetaan.

Puheenjohtaja tekee ehdotuksen äänestysjärjestyksestä ja -tavasta. Suoritetaan äänestys, ääntenlaskijat laskevat äänet ja ilmoittavat äänestyksen tuloksen kokouksen puheenjohtajalle joka ilmoittaa äänestystuloksen yhtiökokoukselle.

Tarvittaessa suoritetaan useampia äänestyksiä, kunnes päätös saadaan tehdyksi.

Puheenjohtaja julistaa yhtiökokouksen päätöksen asiassa. Asian tultua päätetyksi siirrytään käsittelemään seuraavaa asiaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

9.1.2019

Vuoden 2018 lakipähkinät

Tähän artikkeliin on koottu kaikki Suomen Kiinteistölehdessä vuonna 2018 julkaistut lakipähkinät. Tilintarkastaja vai toiminnantarkastaja? Heinäkuussa 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki toi kokonaan uuden käsitteen asunto-osakeyhtiömaailmaan – toiminnantarkastus ja toiminnantarkastaja.

13.5.2020

Sijoittajaosakas, huomioi nämä asiat yhtiökokoukseen valmistautuessasi

Koronakriisistä huolimatta taloyhtiöiden yhtiökokouksia järjestetään myös tänä keväänä. Minkälaisia asioita asuntosijoittajan kannattaa huomioida taloyhtiön yhtiökokoukseen valmistautuessa? Yhtiökokous on se paikka, jossa osakkeenomistaja voi vaikuttaa taloyhtiön asioihin.

13.6.2016

Äänestys yhtiökokouksessa

Taloyhtiön yhtiökokouspäätöksissä pääsääntö on yksimielisyys. Yksimielinen päätös syntyy useimmiten niin, että hallituksen päätösehdotukselle ei esitetä kokouksessa vaihtoehtoja eikä sitä vastusteta ja kokouksen puheenjohtaja toteaa päätöksen syntyneeksi hallituksen esityksen mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, eli samassa asiassa esitetään useampi päätösvaihtoehto, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, on järjestettävä äänestys.

1.7.2015

Ennen varsinaista yhtiökokousta

Kevään varsinaiset yhtiökokoukset taloyhtiöissä lähestyvät. Kuinka osakkeenomistaja saa haluamansa asian yhtiökokouksen esityslistalle ja mitä mahdollisia muita seikkoja osakkeenomistajan tulee huomioida tulevaan yhtiökokoukseen liittyen. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat luetellaan asunto-osakeyhtiölaissa.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti