5 vinkkiä takuuajan virheiden reklamointiin

Urakkasopimuksessa sovitaan yleensä siitä, että urakoitsija vastaa tietyn ajan urakan valmistumisen jälkeen työsuorituksensa asianmukaisuudesta. Yleensä tämä urakan takuu kestää Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaisesti 2 vuotta. Takuuaikana urakan tilaajan, siis esimerkiksi taloyhtiön, on reklamoitava urakoitsijalle havaituista virheistä ja puutteista. Seuraavassa on tilaajan edustajalle (esim. taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä) vinkkejä reklamaation tekoon.

1. Älä viivyttele reklamaation teossa

Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus reklamoida takuuajan virheistä/puutteista, eikä reklamaation tekoa kannata pelätä. Urakan lopputulos voidaan saattaa sopimuksenmukaiseksi vain, jos urakoitsija saa tietoonsa ilmenneet virheet ja puutteet ja pääsee korjaamaan ne.

Huolehdi, että takuuaikana havaitut virheet/puutteet ilmoitetaan urakoitsijalle urakkasopimuksessa määritellyllä tavalla. Virheistä/puutteista on ilmoitettava urakoitsijalle heti, kun ne havaitaan.

2. Tee reklamaatio kirjallisesti

Tee reklamaatio aina kirjallisesti. Näin myöhemmin voidaan tarvittaessa todistaa, että huomautus on tehty asianmukaisesti.

Käytännössä reklamaation voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla urakoitsijan sähköpostiosoitteeseen. Jos on vaarana, että urakoitsija välttelee korjausvastuutaan, reklamaatio kannattaa toimittaa postissa saantitodistuskirjeenä.

3. Yksilöi reklamaatiossa havaittu virhe tai puute

Laadi reklamaatio mahdollisimman yksiselitteiseksi. Muista kuvata siinä tarkasti havaittu virhe/puute ja esittää vaatimukset virheen/puutteen johdosta. Reklamaatiossa on hyvä ilmaista, että kyse on urakoitsijan takuuvastuun piiriin kuuluvasta korjauksesta.

Reklamaatioon voi lisäksi kirjata tilaajan ehdotuksen siitä, miten asian selvittelyssä ja korjauksissa voidaan edetä. Siinä voi myös esittää tilaajan vähimmäisvaatimukset korjausten toteutuksen ja aikataulun suhteen.

4. Vaadi tarvittaessa vahingonkorvauksia

Ellei muusta ole sovittu, urakoitsija on korjausten ohella velvollinen korvaamaan tilaajalle vahingot, jotka aiheutuvat takuuaikana havaitun virheen/puutteen korjaamisesta.

Jos konkreettista vahinkoa on syntynyt, muista vaatia urakoitsijalta vahinkojen korvaamista. Vaadittavan vahingonkorvauksen määrä kannattaa yksilöidä tositteiden tai laskemien avulla taikka muuten luotettavalla tavalla. Välillisten vahinkojen osalta pitää lisäksi osoittaa, että syy-yhteys aiheutuneiden vahinkojen ja takuuvastuun piiriin kuuluvan virheen välillä on olemassa.

5. Muistuta passiivista urakoitsijaa

Joskus urakoitsija ei reagoi saamaansa reklamaatioon. Jos näin käy, ota urakoitsijaan uudelleen yhteyttä ja muistuta reklamaatiosta.

Jos urakoitsija ei muistutuksen jälkeenkään reagoi reklamaatioon, tulee ryhtyä järeämpiin toimiin. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan tilaaja voi korjauttaa virheen urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija ei täytä takuuvastuutaan. Tätä ennen urakoitsijalle on annettava kirjallinen ilmoitus asiasta. Siinä tulee kertoa, millaisesta virheestä on kyse, milloin virheestä on reklamoitu urakoitsijalle ja miksi korjaus on tehtävä. Lisäksi ilmoituksessa tulee todeta, että virhe tullaan korjauttamaan urakoitsijan kustannuksella, mikäli tämä ei ryhdy korjaustoimiin itse.

Lisätietoa urakan takuuajasta ja takuuaikana ilmenneiden virheiden korjaamisesta löydät Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas -kirjasta >>

Urakoitsijan takuuvastuu_KansiJaTakakansi_2016_leikkuuvarat_V02

Artikkeli: Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

3.5.2022

Hoitamaton piha lisää kiinteistönpidon kustannuksia

Taloyhtiön pihan hoitamattomuudella on euromääräinen hinta. Se herättelee huomaamaan, että istutuksia kannattaa hoitaa säännöllisesti. Pihan hoitaminen maksaa, mutta hoitamatta jättäminen se vasta maksaakin.

5.1.2022

Taloyhtiön kymmenvuotistarkastuksessa paljastuivat rakennusvirheistä johtuvat miljoonavahingot

Viiden espoolaisen kerrostalon korjauslista on pitkä. Kymmenvuotistarkastuksessa havaittiin salaoja- ja sadevesiviemäreiden virheellisen asennuksen lisäksi osan putkista katkenneen ja osan salaojakaivoista olevan rikki. Julkisivun rappaus on paikoitellen irronnut, mahdollisesti salaojaongelmista johtuen.

25.4.2022

HS:n lukijat kertovat uudisasuntojen painajaismaisista virheistä

Helsingin Sanomat kysyi maaliskuussa lukijoiltaan kokemuksia uudisasuntojen rakennusvirheistä. Kyselyyn tuli kymmeniä vastauksia. Ostajien kokemukset rakennusvirheistä ovat kylmäävää luettavaa: kelvottomia viritelmiä, vuosien viivyttelyä virheiden korjaamisessa ja suoranaista asumisturvallisuuden vaarantumista.

korjaushankkeen takuuaika

12.8.2022

Kaupallinen yhteistyö

Ota nämä asiat huomioon taloyhtiön remontin takuuaikana

Taloyhtiön korjaushankkeen takuuaika alkaa, kun remontin valmistumisen jälkeen kiinteistö on hyväksytty vastaanotetuksi. Taloyhtiön kannattaa olla tarkkana siitä, että takuuaikana ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaus sisältyy takuuseen.

Raksystems

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti