Vuokratalojen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia halutaan vahvistaa

Suomessa on lähes 370 000 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, joissa asukasvaikuttaminen on tärkeä osa talojen oikea-aikaista kunnossapitoa ja viihtyisyyttä.

Asukkaiden äänen kuuluminen on turvattu yhteishallintolailla, joka antaa vuokratalojen asukkaille, asumisoikeuden haltijoille sekä osaomistustalojen vähemmistöosakkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

Yli 30 vuotta voimassa ollutta lakia halutaan tarkentaa. Siinä määriteltäisiin, mihin vuokratalojen asukkaat ovat oikeutettuja osallistumaan ja toisaalta, millaisia velvollisuuksia vuokrataloyhteisöillä tulisi olla.

Laissa säädettäisiin myös vuokrataloyhteisöjen ja asukkaiden välisten yhteistyöelinten oikeuksista osallistua koko vuokrataloyhtiötä koskevien asioiden valmisteluun.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia halutaan lisätä

Asukaskokoukset valitsisivat edelleen ehdokkaat vuokrataloyhtiön hallituksen asukasjäseniksi, ja jatkossa myös 15–17-vuotiaat asukkaat saisivat äänioikeuden ja mahdollisuuden osallistua yhteishallintoon.

Asukkailla olisi myös oikeus valita yhteisökohtainen talouden ja hallinnon valvoja, ja asukkaiden edustaja olisi jatkossa mukana taloyhtiöiden laajojen peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa.

Valtuus yhteishallinnon toteutumisen valvontaan ja tarvittaessa uhkasakkojen langettamiseen ehdotetaan annettavaksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle.

Mihin kaikkeen yhteishallintolailla vaikutetaan?

Tällä hetkellä vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talojen asukkailla on asukasdemokraattinen oikeus osallistua valmisteluun ja antaa lausuntoja muun muassa talousarvioesityksestä, vuokranmääritysesityksestä, talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä, pitkänajan korjaussuunnitelmista, huoltosopimuksen sisällöstä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä.

Asukkailla on lisäksi oikeus valvoa hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteutusta sekä oikeus päättää talon järjestyssääntöjen sisällöstä, yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja jakamisperiaatteista sekä askartelu- ja kerhohuoneiden ja vastaavien tilojen käytöstä.

Lausuntoja valtion tukemien vuokratalojen asukkaiden ja omistajien yhteishallintoa koskevan lakiesityksen luonnoksesta voi antaa 18.3.2022 asti Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Haluatko kommentoida artikkelia? Luo tunnus ja kirjaudu sisään.

Tilaa uutiskirjeemme

Kiinteistölehden suosittu uutiskirje tuo kiinteistöalan uutiset sinulle!

Tilaa uutiskirje

Katso myös nämä

3.1.2022

Kerrostalo muuttui yllättäen päihdekuntoutujien asuntolaksi

Sininauhan toimitusjohtaja Kimmo Karvonen kertoo Turun Sanomille yrityksen välivuokraavan päihde- ja mielenterveyskuntoutujille asuntoja Kanslerintien taloyhtiössä. Hän sanoo, että yksittäisestä taloyhtiöstä vuokrattavien asuntojen määrän tulee olla kohtuullinen. – Asumisen valmius on parempi niillä asukkaillamme, jotka asuvat taloyhtiöissä.

taloyhtiön turvallisuus

17.5.2022

Kuka vastaa taloyhtiön turvallisuudesta?

Ukrainan sota on saanut suomalaisten turvallisuudentunteen järkkymään. Taloyhtiöissäkin pohditaan nyt asioita, joita ei ennen tarvinnut miettiä: kuka vastaa taloyhtiön turvallisuudesta, ja voiko taloyhtiössä elää jatkossakin turvallisesti?

17.10.2022

Nykyaikainen ilmanvaihto mukautuu asukkaiden tarpeisiin

Hyvä ilmanvaihto takaa terveellisen sisäilman. Nykyaikainen ilmanvaihto mukautuu asukkaiden tarpeisiin ja vaihtelevaan henkilömäärään. Ilman poistoilmaventtiilien säännöllistä puhdistusta ei sisäilma kuitenkaan pysy raikkaana.

4.3.2022

Kunnosta väestönsuojasi ajan tasalle

Suomessa on suojapaikkoja noin 4,5 miljoonalle ihmiselle, ja olemme kansainvälistä kärkeä muiden Pohjoismaiden sekä Israelin ja Sveitsin ohella. Harvassa maassa väestönsuojia ylipäänsä rakennetaan. Rauhan oloissa suojautumistarvetta voivat aiheuttaa äkilliset säteily- tai kemikaalionnettomuudet, joilta suojaudutaan lähtökohtaisesti omaan asuntoon.

Olet lukenut 1/25 maksuttomasta artikkelista

Haluatko lukea rajattomasti artikkeleita? Luo tunnus, kirjaudu sisään tai tilaa Kiinteistölehti edullisesti!

Tilaa lehti